Προτάσεις για σημαντικές αλλαγές στο σύστημα «Εργάνη»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ  ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ Τ...


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Αναλυτικό υπόμνημα για τις αλλαγές στην Εργάνη και τις αυστηρές κυρώσεις με σκοπό την καταπολέμηση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, έστειλε στον αρμόδιο υπουργό, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος. Στο νομοσχέδιο, όπως τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Νικολούτσος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις τεχνικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα, που όμως, δεν οδηγούν στην διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας και δεν εξασφαλίζουν το μέλλον της εργασίας.

Επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για τα καθημερινά φαινόμενα αδήλωτης εργασίας, ωστόσο σε αυτή ειδικότερα την περίοδο, θα πρέπει παράλληλα, να επιβραβεύονται και οι νόμιμοι εργοδότες που προσπαθούν να διατηρήσουν θέσεις εργασίας με κάθε κόστος...

Η επιστολή του κ. Νικολούτσου με τις διαπιστώσεις και πολύ περισσότερο τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας έχει ως εξής: «Κατόπιν δημοσίευσης του νόμου 4488/2017 με τίτλο “ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”, επέρχονται μεταξύ άλλων και αλλαγές που αφορούν στην υποβολή σημαντικών εντύπων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας που σαφώς είναι μια πολυσύνθετη κοινωνικοοικονομική επιπλοκή, όπου οι παρενέργειές της προκαλούν μείωση στα φορολογικά έσοδα, έλλειμμα στη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης και σε επίπεδο επιχειρήσεων δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα ανταγωνισμού.

Μελετώντας όμως το νομοσχέδιο στο σύνολο του, διαπιστώνεται ότι περιλαμβάνει κυρίως ρυθμίσεις τεχνικού και γραφειοκρατικού χαρακτήρα με απαιτήσεις και κυρώσεις, που δεν οδηγούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, δεν εξασφαλίζουν το μέλλον της εργασίας και δεν προβλέπουν αλλά και δεν αναδεικνύουν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης, που αναζητά η υπάρχουσα οικονομική συγκυρία για μια βάσιμη ελπίδα εξόδου από την κρίση.

Ένα λοιπόν τόσο σημαντικό εργαλείο για την απεικόνιση της εργατικής πραγματικότητας της χώρας, και της διασφάλισης των πολύτιμων δημόσιων εσόδων, που φιλοδοξεί να εφαρμόσει το Υπουργείο, με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, θα έπρεπε να λειτουργεί με σαφή και εύκολο τρόπο, εύρυθμα και απρόσκοπτα. Να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να καταχωρούν τα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία, αλλά όχι με σκοπό την κατοχύρωση ποινών με συνεπακόλουθο εξοντωτικά πρόστιμα και βάναυσες ποινές οι οποίες κυμαίνονται, για καθεμία παράβαση από τριακόσια έως πενήντα χιλιάδες ευρώ αλλά και ποινικές κυρώσεις με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών .

Επιβράβευση και όχι τιμωρία

Σίγουρα και παρατηρούνται καθημερινά φαινόμενα αδήλωτης εργασίας και αρμόζει να υπάρξουν δραστικά μέτρα σ΄ όλους εκείνους που εκμεταλλεύονται τη συντριπτική υπεροχή της προσφοράς εργασίας σε σχέση με την ζήτηση καθώς και τον αδιάκοπο αγώνα επιβίωσης τόσο των εργαζομένων όσο και των ευσυνείδητων επαγγελματιών.

Ταυτόχρονα, όμως, στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κράτους δίκαιου αλλά και της επίγνωσης των συνθηκών της αγοράς θα πρέπει κανείς να διαχωρίζει και να επιβραβεύει τους νόμιμους εργοδότες, που προσπαθούν βάσει των συνθηκών να επιβιώσουν επιχειρηματικά και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας με κάθε κόστος, και όχι να τους τιμωρεί . Οι συγκεκριμένες όμως διατάξεις θα μπορέσουν να εφαρμοστούν μόνο στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις συνδυαστικά, διαθέτουν στις εγκαταστάσεις τους αφενός οργανωμένα λογιστήρια όσο και αφετέρου έχουν την πολυτέλεια σχεδιασμού έργου, και προγραμματισμένου χρόνου υπερεργασίας και υπερωριών, πράγμα που αντιβαίνει στην ίδια τη φύση της έκτακτης ανάγκης, για την πλειοψηφία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ όψη, το γεγονός ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων υποστηρίζεται λογιστικά από εξωτερικό συνεργάτη διότι οι δαπάνες λογιστικής υποστήριξης είναι κατά αυτό τον τρόπο μικτότερες αλλά και ο κύκλος εργασιών του συνόλου των επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια είναι πενιχρός σε σχέση με το παρελθόν και δεν καθιστά δυνατόν να είναι βιώσιμο κάθε κόστος για οργανωμένα λογιστήρια εντός εγκαταστάσεων. Στη συνάρτηση αυτή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις συνθήκες εργασίας των λογιστικών γραφείων, καθώς εκτός από την διεκπεραίωση των αναρίθμητων λογιστικών, φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, καλούνται να είναι σε ανύποπτο χρόνο εύκαιροι, να εφημερεύουν ή διανυχτερεύουν, για να σηκώσουν και το βάρος των ασφυκτικών προθεσμιών υποβολής όλων αυτών των εντύπων στο «ΕΡΓΑΝΗ».

Και τεχνικά προβλήματα…

Επιπροσθέτως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της μη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ σε ώρες και ημέρες ιδιαίτερα παραγωγικές, είτε λόγω εργασιών συντήρησης είτε τεχνικής φύσεως προβλημάτων, πράγμα ανεπίτρεπτο για μία πλατφόρμα δημόσιας υπηρεσίας. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεται ως εκπρόθεσμη η υποβολή των εντύπων, έστω και αν η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του εντύπου εμπίπτει στα χρονικά όρια κατά τα οποία το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω τακτικής συντήρησης. Στην προκειμένη περίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης των εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής.

Σαφώς και η θεσμοθέτηση τόσο της υποχρεωτικής όσο και των εκ προτέρων καταχώρισης της αναγγελίας πρόσληψης, της τροποποίησης του ωραρίου εργασίας και υπερωριών των εργαζομένων και της υποχρεωτικής υπογραφής του εργαζομένου του εντύπου οικειοθελής αποχώρησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» είναι αποδεκτές ενέργειες για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής οι εν λόγω όμως διατάξεις με τις ασφυκτικές ημερομηνίες και τα τσουχτερά πρόστιμα που επισύρουν, τελικώς δημιουργούν μόνο γραφειοκρατία και προβλήματα στις επιχειρήσεις.

Παράλληλα η οποιαδήποτε ενημέρωση με εξώδικο δήλωση προσθέτει βάρη στην επιχείρηση, οικονομικής και διαδικαστικής φύσεως, και λόγω του εξαιρετικά σύντομου χρονικού διαστήματος, μπορεί να μην προκύψει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, είτε από την πλευρά του εργοδότη είτε του εργαζομένου. Τέλος για τον πλέον καταπονημένο κατασκευαστικό κλάδο και τους εργοδότεςπου εκτελούν οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο και υποχρεούνται να αναγγέλλουν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης, η διάταξη αυτή είναι εντελώς ανεφάρμοστη λόγω του ότι οι ελάχιστοι εναπομείναντες κατασκευαστές δεν έχουν την πλέον την πολυτέλεια για οργανωμένο λογιστήριο και κάθε απόφαση για προσωπικό και υπερωρίες δεν είναι εύκολο να προγραμματισθεί πρωτίστως , αφού συχνά προκύπτουν έκτακτες ανάγκες ιδίως σε περιόδους αιχμής.

Με την ελπίδα της άμεσης παρέμβασής σας για την κάθε δυνατή βελτίωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το Επιμελητήριο Ηλείας είναι στη διάθεσή σας για την μελέτη προτάσεων και την εξεύρεση λύσεων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες της αγοράς. Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο οι ασφαλιστικές εισφορές για τα δεδομένα της εποχή μας, και της ταμειακής δυνατότητας των επιχειρήσεων παραμένουν σε τόσο υψηλά επίπεδα, η εισφοροδιαφυγή θα παραμένει μια ακατάπαυστη ανοιχτή πληγή για τα δημόσια έσοδα».

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρτεμις Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Προτάσεις για σημαντικές αλλαγές στο σύστημα «Εργάνη»
Προτάσεις για σημαντικές αλλαγές στο σύστημα «Εργάνη»
https://2.bp.blogspot.com/-oF_82S3oh18/WiXF8M8UlDI/AAAAAAACMPw/xAUEveO-4K83QknpZHyt5PqvOLJHjNOfwCLcBGAs/s640/NIKOLOYTSOS%2B22.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oF_82S3oh18/WiXF8M8UlDI/AAAAAAACMPw/xAUEveO-4K83QknpZHyt5PqvOLJHjNOfwCLcBGAs/s72-c/NIKOLOYTSOS%2B22.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2017/12/blog-post_122.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2017/12/blog-post_122.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy