Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Μια "ξεχασμένη" ιστορία....

* Αντί για έργα.... δεξιώσεις !! Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτι...


* Αντί για έργα.... δεξιώσεις !!


Την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση.
Ένα από τα θέματα ήταν η "Δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου". Σύμφωνα με τα πρακτικά: Μετά από σχετική αλληλογραφία του πρώην Δήμου Λεχαινών με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, ο δήμος προχώρησε στην ανάθεση τοπογραφικής μελέτης για την τοπογραφική αποτύπωση χώρου ιδιοκτησίας του πρώην δήμου Λεχαινών, με σκοπό την οικοδόμηση νέου σύγχρονου κτηρίου για το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών από την 6η ΥΠΕ.

Για το ακίνητο αυτό το δημοτικό συμβούλιο του πρώην δήμου Λεχαινών με την αριθμ. 26/2008 απόφαση του είχε παραχωρηθεί δωρεάν.

Σήμερα λοιπόν έχουμε εγκεκριμένη "Τοπογραφική μελέτη αποτύπωσης χωροθέτησης ΚΕΠΕΠ", από την ΤΥΔΚ Ηλείας και από το ΔΣ Δήμου Λεχαινών, με τις απαραίτητες απαλλαγές από αρχαιολογίες και δασαρχείο.
Η προτεινόμενη μεταστέγαση του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών είναι στη θέση Άγιος Αθανάσιος, καεκ 151-231-302-003 ιδιοκτησίας δημοτικής κοινότητας Λεχαινών δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που ανήκει στην ΖΟΕ Α1 "Ράχη-Γλυκόπριζα", όπου με το φεκ 1161/20.09.1993 "Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ν. Ηλείας" επιτρέπεται η χρήση κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας & κτηρίων κοινής ωφέλειας.

Το ακίνητο υπόκειται στις προβλεπόμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης [φεκ 270/δ/24.05.1985] και στις ειδικές διατάξεις παρέκκλισης [άρθρο 5-φεκ 538/δ/6.10.1978] που αναφέρεται στα ευαγή/εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως χαρακτηρίζεται το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών από την τεχνική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας.

Σήμερα και κατόπιν του υπ' αριθμ. Πρωτ. 423/05-01-2011 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας, προτείνεται στο ΔΣ να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση με συμβολαιογραφική πράξη του παραπάνω ακινήτου στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, για την ανέγερση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύγχρονου κτηρ΄θιου με εξουσιοδότηση του δημάρχου για σχετική υπογραφή.

Μέσα στους όρους του συμβολαίου προτείνεται να αναφερθεί:
1. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έτσι ώστε το κτήριο να έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
2. Η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρείται το παραπάνω ακίνητο να συντελεστεί σε χρονικό ορίζοντα 2 ετών. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος αν και εφόσον δεν ανεγερθεί το κτήριο το ακίνητο θα επιστραφεί στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
3. Σε εμφανές σημείο του κτηρίου να τοποθετηθεί σήμανση [μαρμάρινη ή μεταλλική πλάκα] που να αναφέρει "Δωρεά Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης".
4. Προτίμηση πρόσληψης προσωπικού από κατοίκους του δήμου.

Ο δ.σ. κος Παναγιωτόπουλος Γεώργιος είπε ότι το κτήριο να ανεγερθεί σε ορίζοντα -4-5 χρόνια. Το προτεινόμενο διάστημα είναι μικρό.
Ο δ.σ. κος Παπαδόπουλος Νεόφυτος είπε ότι το κτήριο να ανεγερθεί σε ορίζοντα 3,5 χρόνων.
Ο δ.σ. κος Θεοδωρόπουλος είπε τις προσλήψεις να διεκδικήσουμε με ψήφισμα.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
α] την εισήγηση του δημάρχου
β] το αριθμ. 423/05-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας και τις διατάξεις του άρθρου 184 του ΔΚΚ

Αποφασίζει ομόφωνα

Α] Την δωρεάν παραχώρηση δημοτικού ακινήτου, που βρίσκεται στη θέση Άγιος Αθανάσιος, καεκ 151-231-302-002, ιδιοκτησίας δημοτικής κοινότητας Λεχαινών δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, που ανήκει στην ΖΟΕ Α1 "Ράχη-Γλυκόριζα", όπου με το φεκ 1161/20.09.1993 "Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου Ν. Ηλείας" επιτρέπεται η χρήση κτηρίων κοινωνικής πρόνοιας & κτηρίων κοινής ωφέλειας, για τη μεταστέγαση/μετεγκατάσταση του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το ακίνητο υπόκειται στις προβλεπόμενες διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης [φεκ 270/δ/24.05.1985] και στις ειδικές διατάξεις παρέκκλισης [άρθρο 5-φεκ 538/δ/6.10.1978] που αναφέρεται στα ευαγή/εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως χαρακτηρίζεται το ΚΕΠΕΠ Λεχαινών, από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.

Μέσα στους όρους του συμβολαίου να αναφέρει:
1. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών έτσι ώστε το κτήριο να έχει μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ότι αφορά την κατανάλωση ενέργειας.
2. Η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο παραχωρείται το παραπάνω ακίνητο να συντελεστεί σε χρονικό ορίζοντα 3,5 ετών. Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος αν και εφόσον δεν ανεγερθεί το κτήριο το ακίνητο θα επιστραφεί στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
3. Σε εμφανές σημείο του κτηρίου να τοποθετηθεί σήμανση [μαρμάρινη ή μεταλλική πλάκα] που να αναφέρει "Δωρεά Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης".
4. Προτίμηση πρόσληψης προσωπικού από κατοίκους του δήμου.

Β] Εξουσιοδοτεί το δήμαρχο για την υπογραφή των συμβολαίων.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 43/2011... και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Τι έχει γίνει:

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ. 
Η δημοτική αρχή του Ναμπίλ Μοράντ ενδιαφέρεται για δεξιώσεις και λοιπές εκδηλώσεις, όπου η φωτογράφιση του ιδίου και στενών συνεργατών του είναι το κυρίαρχο, παρά να γίνει κάτι ουσιαστικό στον δήμο.
Ένας δήμος που ακολουθεί πορεία αυτόματου πιλότου!!!


Για την ιστορία να γράψουμε ποιοι ήταν οι παρόντες στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο:


 1. Τσιρίκος Βασίλειος - Πρόεδρος
 2. Κατσάπη-Παλούκη Θεοδώρα
 3. Κορομηλάς Ανδρέας
 4. Ζαφειρόπουλος Χρήστος
 5. Πόπορης Γρηγόριος
 6. Παλαιολόγος Χρήστος
 7. Καραθανάσης Γεώργιος
 8. Κόλλιας Παναγιώτης
 9. Αρβανίτης Βασίλειος
 10. Αρβανιτάκης Ευστάθιος
 11. Αγγελακόπουλος Κων/νος
 12. Πέρδικας Τρύφων
 13. Κωστόπουλος Δημήτριος
 14. Σταυροπούλου-Πανταζή Νεκταρία
 15. Σάμαρης Παναγιώτης
 16. Τεμπέλη Αλίκη
 17. Παναγιωτόπουλος Γεώργιος
 18. Μοράντ Ναμπίλ-Ιωσήφ
 19. Κόλλιας Νικόλαος
 20. Μάλλιαρης Διονύσιος
 21. Βαγγελάκος Γεράσιμος
 22. Λεμποτέσης Διονύσιος
 23. Δημητρόπουλος Παναγιώτης
 24. Βραχνής Δημήτριος
 25. Γούρμος Ανδρέας
 26. Παπαδόπουλος Νεόφυτος
 27. Θεοδωρόπουλος Ιωάννης


COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Πύργος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Μια "ξεχασμένη" ιστορία....
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Μια "ξεχασμένη" ιστορία....
https://2.bp.blogspot.com/-nDUp4emDrNE/WmSi9IdgLII/AAAAAAACTLw/Xat5J_Cvo4A1uNikc7heN2tcc0uKaoI-wCLcBGAs/s640/%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-nDUp4emDrNE/WmSi9IdgLII/AAAAAAACTLw/Xat5J_Cvo4A1uNikc7heN2tcc0uKaoI-wCLcBGAs/s72-c/%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2588%25CE%25B7.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/01/blog-post_893.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/01/blog-post_893.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy