Επιστολή της Φάρμας Πούλος-Κουταβάς με πολλούς αποδέκτες-Ζητούν διαπαραταξιακή επιτροπή

Επιστολή με πολλούς αποδέκτες απέστειλαν τα Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε. [εταιρεία Πούλος-Κουταβάς], όπου εκφράζουν την δική τους ά...


Επιστολή με πολλούς αποδέκτες απέστειλαν τα Ηλειακά Βιομηχανικά Σφαγεία Α.Ε. [εταιρεία Πούλος-Κουταβάς], όπου εκφράζουν την δική τους άποψη για όσα κατά καιρούς καταγγέλλουν οι κάτοικοι των Αγίων Θεοδώρων.

Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι ουδεμία σχέση έχει με την εταιρεία FARGECO και ζητάει να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή από συμβούλους του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης προκειμένου, σε κλίμα νηφαλιότητας, να επιδειχθούν στοιχεία και έγγραφα που έχουν στην κατοχή τους ώστε να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα για τις, όπως υποστηρίζουν, αβάσιμες κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.

Ολόκληρη η επιστολή: 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ Α.Ε. (Κοινοτικός Κωδικός S-98)», και το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑ ΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΑΕ», η οποία εδρεύει στα Λεχαινά Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης και εκπροσωπείται νομίμως.

ΠΡΟΣ
1. Το Δήμαρχο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κ. Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ, κάτοικο Λεχαινών Ν. Ηλείας.
2. Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, κ. Χάρδα,
3. Τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, κ. Ανδρέα Κορομηλά
4. Τον επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Παν/τη Λαινά

Θέμα: Διακριτές λειτουργίες – δραστηριότητες εταιρειών με την επωνυμία «ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ» και «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» 

1) Κατά τις πρόσφατες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης επιχειρείται από παριστάμενους σε αυτές μεμονωμένους κατοίκους των Αγ. Θεοδώρων, όλως αναιτιολόγητα και ανορθόδοξα, η εμπλοκή της εταιρείας μας σε παραβάσεις που αφορούν αποκλειστικά την εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», κατά το τρόπο μάλιστα που να δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση περιβαλλοντικών παραβάσεων εις βάρος της εταιρείας μας, η οποία έτσι δυσφημίζεται και συκοφαντείται παρανόμως έναντι τρίτων (κατωτέρω).

Προς αποκατάσταση της αληθείας σας εκθέτουμε, εν συντομία, τα κατωτέρω:

2) Σύντομο Ιστορικό

2.1) ) Η εταιρεία μας («ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ») ΟΥΔΕΜΙΑ απολύτως σχέση έχει με τις δραστηριότητες και το αντικείμενο της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», η οποία αποτελεί ανεξάρτητη, διακριτή και αυτοτελή εταιρεία διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων (αναλυτικά κατωτέρω). Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αποτελεί καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής κρέατος και διαθέτει από το έτος 2005, οπότε και κατασκευάσθηκε, ένα από τα πλέον σύγχρονα (πρότυπα) σφαγεία βιομηχανικού τύπου στην περιοχή των Βαλκανίων, με τρεις γραμμές παραγωγής και τμήμα κοπής/τυποποιήσεως κρέατος.

2.2) Έχει εξασφαλίσει από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας της, συνεχώς και αδιαλείπτως, ΟΛΕΣ τις αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία και από τους πολυάριθμους φορείς και υπηρεσίες που εμπλέκονται και ελέγχουν τη λειτουργία της (ενδεικτικώς, αναφέρουμε τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής Περ. Δυτ. Ελλάδας, Ανάπτυξης Περ. Δυτ. Ελλάδας, Περιβάλλοντος Περ. Δυτ. Ελλάδας κλπ.). Προσφέρει στον καταναλωτή νωπό κρέας υψηλών προδιαγραφών παραγωγής και αυστηρής υγειονομικής παρακολουθήσεως (εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000:2005) συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας και του καταναλωτή.

2.3) Η μονάδα μας έχει βραβευθεί πλειστάκις με σημαντικές διακρίσεις από τις εθνικές και κοινοτικές αρχές που την επιθεωρούν για την ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει. Προσφάτως επιβραβεύθηκε για τη μέριμνα της σε όλους του τομείς με κοινοτικό κωδικό έγκρισης για εξαγωγές (S-98), και έχει επεκτείνει το αντικείμενο της και στην εξαγωγή ελληνικών αρνιών στην ΕΕ, κατατασσόμενη πλέον στις πρωτοποριακές και δυναμικές επιχειρήσεις της χώρας μας.

2.4) Σημειώνουμε ότι η λειτουργία της επιχείρησης μας έδωσε λύση, επιπρόσθετα, σ’ ένα οξύ και σημαντικό πρόβλημα των επαγγελματιών και κτηνοτρόφων της ευρύτερης περιοχής, αφού λόγω της διακοπής λειτουργίας όλων των δημοτικών σφαγείων, το φαινόμενο της σφαγής στην ύπαιθρο, ή σε ακατάλληλους χώρους με ότι συνεπάγεται αυτό για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον ήταν ανεξέλεγκτο με επικίνδυνες προεκτάσεις, ενώ τώρα με τη λειτουργία της επιχείρησης μας τα σχετικά φαινόμενα τείνουν να εκλείψουν.

2.5) Η εταιρία μας, τέλος, έχει προβεί σε μία σημαντική επένδυση στην περιοχή, αναπτύσσεται διαρκώς, απασχολεί 30 και πλέον άτομα, εργάτες, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό προσλήψεων, προσφέροντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας εμπράκτως στην καταπολέμηση της ανεργίας σε μια εποχή μάλιστα που οι επενδύσεις και οι θέσεις εργασίας έχουν εκλείψει στη χώρα.

3) Εκμίσθωση/ενοικίαση Μονάδας Αδρανοποιήσεως στην εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» - Αποκοπή από το αντικείμενο δραστηριότητας μας και συνέχιση λειτουργίας υπό ανεξάρτητο φορέα («FARGECO HELLAS ΕΠΕ»).

3.1) Το έτος 2008, ολοκληρώσαμε παραπλεύρως του σφαγείου μας πρότυπη μονάδα διαχείρισης/αδρανοποίησης ζωικών υποπροϊόντων (“rendering”). Η ανωτέρω μονάδα με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων επιτυγχάνει, χωρίς να γίνεται καύση (απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία) τη μεταποίηση των ζωικών υποπροϊόντων, σε ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς και ζωικό λίπος μέσω της διαδικασίας της θερμικής αδρανοποιήσεως και χωρίς παραγωγή διοξινών (ανακύκλωση υλικών χωρίς υπολείμματα).

3.2) Την ανωτέρω μονάδα αδρανοποιήσεως (“rendering”) η οποία αρχικώς λειτούργησε στο όνομα μας, εκμισθώσαμε (ενοικιάσαμε) το έτος 2011 στην εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», δυνάμει έγγραφης συμφωνίας επαγγελματικής μίσθωσης. Έκτοτε, σύμφωνα με την συμφωνία που υπογράψαμε και κατά το νόμο η συγκεκριμένη μονάδα αποσπάσθηκε υποχρεωτικώς από τον κύκλο των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας και ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως οι άδειες που αφορούσαν εφεξής τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας εξεδόθησαν αποκλειστικά στο όνομα της «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» (ενδεικτικώς περιβαλλοντικοί όροι, άδεια από τη Δ/νση Βιομηχανίας, κλπ.) Αυτή («FARGECO HELLAS ΕΠΕ») φέρει πλέον, κατά το νόμο ως μοναδική υπόχρεη, το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπει η νομοθεσία για τη διαχείριση των ζωικών υποπροιόντων και αυτή μόνον («FARGECO HELLAS ΕΠΕ»), υποβάλλεται σε κυρώσεις και πρόστιμα για τυχόν παραβάσεις που υποπίπτει, ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ, ως παραπλανητικώς διαδίδεται και ευχερώς μπορεί να επαληθευθεί από μία σύντομη επισκόπηση των σχετικών εγγράφων που διέπουν τη λειτουργία της από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3.3) Αντικείμενο, κατά συνέπειαν, και δραστηριότητα της εταιρείας μας είναι η εκτροφή, σφαγή, εμπορία κρέατος και γι’ αυτές τις δράσεις έχουν εκδοθεί άδειες στο όνομα μας και όχι για τη διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων πλέον.

4) ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «FARGECO HELLAS ΕΠΕ»

4.1) Ως αναφέραμε ανωτέρω μετά το έτος 2011 τη λειτουργία της μονάδας αδρανοποιήσεως ανέλαβε και εκτελεί η εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ». Δυστυχώς η ανωτέρω εταιρεία κατά τη λειτουργία της επέπεσε σε πληθώρα περιβαλλοντικών παραβάσεων που επέσυραν σειρά κυρώσεων και προστίμων εις βάρος της, υποχρεώνοντας αυτήν σε συμμόρφωση που σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί.

4.2) Πλην, όμως, σε τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας Κυλλήνης που μέχρι πρότινος αφορούσαν διαμαρτυρίες των κατοίκων Αγ. Θεοδώρων για την εταιρεία FARGECO HELLAS ΕΠΕ», κυρίως για δυσοσμία, ανέκυψε ζήτημα διάθεσης υγρών λυμάτων και επιχειρήθηκε να μετακυλισθεί η ευθύνη για παραβάσεις της ανωτέρω εταιρείας εις βάρος της δικής μας. Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 13ης.11.2017 με θέμα τη δυσοσμία και την πλημμελή διαχείριση υγρών λυμάτων της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», διατυπώθηκαν από παριστάμενους κατοίκους, δημοτικούς συμβούλους αλλά και το νομικό σύμβουλο του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, αυθαίρετες απόψεις περί υποβαθμίσεως του περιβάλλοντος με υγρά λύματα της εταιρείας ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ!!! Σημειώνουμε για πληρέστερη ενημέρωση σας ότι η εταιρεία μας ουδέποτε έχει καταδικασθεί για μόλυνση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος, σε εντατικούς, δε και εξοντωτικούς ελέγχους που έχει υποβληθεί λόγω πολυάριθμων καταγγελιών της διπλανής επιχειρήσεως ΟΥΔΕΠΟΤΕ έχει αποδειχθεί μόλυνση ή υποβάθμιση περιβάλλοντος, με αθωωτικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων (κατήγοροι: Επιθεωρητές Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ) και εκκρεμείς προσφυγές σε διοικητικά δικαστήρια (στοιχεία που μπορούμε να σας προσκομίσουμε ανά πάσα στιγμή).

4.3) Η αιφνιδιαστική εμφάνιση του ονόματος μας ξαφνικά το έτος 2017, μας προξενεί περιέργεια με δεδομένες τις πολυάριθμες κατά το παρελθόν καταγγελίες από κατοίκους σε υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς με σταθερή και επαναλαμβανόμενη κατονομασία της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» ως υπεύθυνης για τη μόλυνση με υγρά απόβλητα του ρέματος «Βροντού» (καταγγελίες που έχουμε στα χέρια μας). [Οι συγκεκριμένες, μάλιστα, καταγγελίες, οδήγησαν στην αποκάλυψη και αποξήλωση παράνομου αγωγού έμπροσθεν του εργοστασίου της «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», η οποία υποχρεώθηκε με δικά της έξοδα και επίβλεψη να τον αποξηλώσει και να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της]

4.4) Είναι επιεικώς αστείο και φαιδρό η χρήση του συγκεκριμένου αγωγού να αποδίδεται παραπλανητικώς και εσκεμμένως (?) στην εταιρεία μας, σε ανοιχτές συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων (!), χωρίς ίχνος αποδεικτικών στοιχείων (!), προς δημιουργία εντυπώσεων που δυσφημούν την εταιρεία μας, όταν εν γνώσει των καταγγελλόντων ο ανωτέρω αγωγός διέρχεται από το οικόπεδο εμπροσθεν του εργαστασίου της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ»…., η οποία σημειωτέον εδώ και τρία έτη (!) δεν έχει ακόμα ξεκινήσει….την υποχρεωτική κατά τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς της όρους κατασκευή δικού της βιολογικού καθαρισμού για τα υγρά λύματα που παράγει….

4.5) Σημειώνουμε ότι η εταιρεία μας σε συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της αλλά και σύμφωνα με πάγια αρχή που διέπει τη λειτουργία της για την προστασία του περιβάλλοντος:

α) λειτουργεί ανελλιπώς και από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε υπερσύγχρονη μονάδα επεξεργασίας υγρών λυμάτων, χωρητικότητας 100 κ.μ.,

β) διαθέτει σε συνεχή σειρά ΟΛΕΣ τις άδειες και εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς (λχ, Τμήμα Υγιεινής, Δ/νση Περιβάλλοντος κλπ.),

γ) υποβάλλεται σε συνεχείς, τακτικούς και εκτάκτους ελέγχους, οι οποίοι αποδεικνύουν την συμμόρφωση της με τα νόμιμα όρια.

δ) διαθέτει πλούσιο και ενημερωμένο αδιάκοπα αρχείο μετρήσεων, επεξεργασμένων και ανεπεξέργαστων λυμάτων, σε τακτά χρονικά διαστήματα, καταχωρημένων σ’ επίσημο (θεωρημένο) από τη Δ/νση Υγιεινής βιβλίο, μ’ επισυναπτόμενα τα τιμολόγια αγοράς πρώτων υλών που απαιτούνται (φαρμάκων κλπ.) για την ορθή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία μπορούμε να σας τα προσκομίσουμε προς απόκρουσης πάσης αμφιβολίας.

4.5) Επιχειρείται, κατά συνέπειαν, η δημιουργία συγχύσεως περί του υπευθύνου τελέσεως διαπράξεως περιβαλλοντικών παραβάσεων αόριστα στην περιοχή των Αγ. Θεοδώρων με απώτερο στόχο και κατά την κρίση μας την αδικαιολόγητη εμπλοκή και της εταιρείας μας, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου και έννομης τάξης προς δημιουργία αρνητικών εντυπώσεων εις βάρος αυτής («ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜ. ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ) που αδυνατούμε να κατανοήσουμε ποιους στόχους εξυπηρετεί, πάντως καθοδηγεί παραπλανητικώς το Δημοτικό Συμβούλιο σε λήψη αποφάσεων και ψηφισμάτων πιθανόν εναντίον μας επί παντελώς αναποδείκτων παραβάσεων.

Καλούμαστε, κατά συνέπειαν, ν’ αμυνθούμε μέχρις αποκαλύψεως της σκηνοθεσίας που περιλαμβάνει τη δική μας έκθεση για συγκεκριμένους λόγους – οι οποίοι δεν σχετίζονται πάντως με το περιβάλλον- και σύντομα θ’ αποκαλύψουμε βάσει πληροφοριών που διαθέτουμε και διασταυρώνουμε.

4.6) Τελευταίο παράδειγμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2018 όπου ο εγκλωβισμός στασίμων (λιμναζόντων) υδάτων σε φραγμένα αποστραγγιστικά κανάλια επί του δρόμου πλησίον της ιδιοκτησίας μας αποτέλεσε αφορμή για πρωτοφανή «έκρηξη» διαμαρτυριών εις βάρος της εταιρείας μας, αδικαιολόγητης έντασης με διαστάσεις που προσιδιάζουν σε προσχεδιασμένη «τεχνητή» αντίδραση που φτάνει μέχρι το σημείο της απολογίας του Δήμου γιατί δεν προκάλεσε «αυτόφωρη» (!) σύλληψη των εκπροσώπων της εταιρείας μας (!) στην σύγχρονη αστική Δημοκρατία, με θεσμούς και υπηρεσίες επιφορτισμένους με αυτά τα καθήκοντα, και προτροπές μάλιστα και του νομικού συμβούλου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης !!!! (περί αυτού, κατωτέρω).

5) Ύποπτος ρόλος νομικού συμβούλου του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.

5.1) Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης προς διερεύνηση των διαμαρτυριών των κατοίκων των Αγ. Θεοδώρων εις βάρος της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», ανέθεσε με αντιμισθία στο δικηγόρο Αθηνών, κ. Γεώργιο Κατσαμπέρη με την υπ’ αρ. 44/7.4.2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής την συγκέντρωση στοιχείων για τη λειτουργία της εταιρείας «FARGECO HELLAS ΕΠΕ».

5.2) Ο ως άνω έμμισθος πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, καθ’ υπέρβαση της εξουσίας και των ορίων της εντολής που του δόθηκε από το Δήμο:

α), επεκτάθηκε άνευ λόγου και στη διερεύνηση στοιχείων που αφορούν και τη δική μας εταιρεία («ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ»), χωρίς να προηγηθεί νέα εντολή.

β) χωρίς να υφίσταται αποχρών λόγος και χωρίς να υφίσταται ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ του Δήμου για τον έλεγχο ή την εποπτείας της λειτουργίας της επιχειρήσεως μας (Σ.Σ.. Αποκλειστικά αρμόδια αδειοδοτική και ελεγκτική αρχή στην περίπτωση μας είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

γ) Επιτέθηκε, μολονότι έμμισθος πληρεξούσιος δικηγόρος των συμφερόντων του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, κατά του ιδίου του Δήμου που είναι ο εντολέας του (!) για μη παράδοση στοιχείων, αποστέλλοντας μάλιστα και καταγγελία κατά του Δήμου στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης!

δ) ο ίδιος έμμισθος δικηγόρος του Δήμου και πολέμιος συγχρόνως του Δήμου (!) για ολιγωρία των υπηρεσιών του Δήμου έναντι της εταιρείας μας (ως ο ίδιος διατυπώνει σε πλείστες αναρτήσεις του στο διαδίκτυο) εμφανίζεται «λάβρος» εναντίον μας στις τελευταίες συνεδριάσεις του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου για θέματα που αφορούν κατά την εντολή που έχει λάβει την εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ» αλλά επεκτείνονται παρανόμως και αναποδείκτως με πρωτοφανή λεκτική επιθετικότητα κατά της εταιρείας μας, διατυπώνοντας κατ’ αυτής, ως ευχερώς προκύπτει από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που έχουμε στη διάθεση μας σωρεία ανυπόστατων και ψευδών κατηγοριών τους (για τις οποίες επιφυλασσόμαστε ρητώς), οι οποίες εφόσον προέρχονται από τα χείλη του δικηγόρου του Δήμου, ευλόγως παρασύρουν το Δημοτικό Συμβούλιο στην αποδοχή

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο συγκεκριμένος έμμισθος δικηγόρος Αθηνών δεν επιτελεί τα καθήκοντα του με επιστημονική ουδετερότητα αλλά διακατέχεται από εκπεφρασμένη προκατάληψη κατά της εταιρείας μας και των ιδιοκτητών αυτής (δημοτών υπενθυμίζουμε του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης) με συνεχείς υβριστικές αναρτήσεις, ακόμα και εντός της ιδίας ημέρας (μια απλή περιήγηση στην σελίδα του στα social media αρκεί για ν’ αποδειχθεί η έκθεση σε δημόσια θέα της υπόθεσης που του έχετε αναθέσει) κατά τρόπο που προεξοφλεί την έλλειψη επιστημονικής νηφαλιότητας και αντικειμενικότητας που απαιτείται προκειμένου αμερόληπτα ένας επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου να χορηγήσει, ως οφείλει νομικές συμβουλές προς το Δήμο σας, γεγονός που δεν ισχύει όταν αποδεδειγμένα έχει άμεσο προσωπικό ενδιαφέρον για την έκβαση της υποθέσεως προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

5.2) Η ανωτέρω, το λιγότερο, αντιφατική και καθ’ υπέρβαση των ορίων της εντολής του, στάση του συγκεκριμένου έμμισθου νομικού συμβούλου του Δήμου θα πρέπει, κατά την κρίση μας, να ελεγχθεί από το Δήμο σας και να διευκρινισθεί αν δηλαδή ο συγκεκριμένος δικηγόρος ενεργεί εναντίον μας σε συνεδριάσεις του Δήμου όπου παρίσταται κατ’ εντολή σας ή μεμονωμένα προκειμένου να σταθμίσουμε με ακρίβεια την παρουσία του.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στις δέουσες ενέργειες για την αποκατάσταση της φήμης μας, η οποία ζημιώνεται προφανέστατα από δημόσιες ψευδείς και συκοφαντικές δηλώσεις εναντίον μας, οι οποίες επιπλέον συμπαρασύρουν ένα σώμα συμβούλων.

6) Επειδή η εταιρεία μας υπόκειται για τη λειτουργία της σ’ έλεγχο και παρακολούθηση αποκλειστικώς από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας χωρίς την παραμικρή ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ του Δήμου μας. Εντούτοις για λόγους ηθικούς και χωρίς να υποχρεούμαστε, καταθέτουμε την παρούσα αίτηση, επιδεικνύοντας σεβασμό στους Θεσμούς και την τοπική Αυτοδιοίκηση, επιδιώκοντας να συμβάλλουμε στην εκτόνωση μίας κρίσης και χωρίς τον παραμικρό φόβο για τη μονάδα μας που λειτουργεί υποδειγματικά.

7) Επειδή είμαστε διαθέσιμοι οικειοθελώς όλα τα ανωτέρω στοιχεία (άδειες, φύλλα ελέγχων, αθωωτικές αποφάσεις κλπ.) να σας τα προσκομίσουμε επιζητώντας την αποκάλυψη της αλήθειας και την προστασία της εταιρείας μας από παραπλανητικές μεθόδους και κακόβουλες ενέργειες που άγνωστο για ποιο λόγο κάποιοι μετέρχονται, αποβλέποντας σε άλλα οφέλη παρά στην έντιμη

8) Επειδή ουδέποτε μέχρι σήμερα και προς απόκρουση πιθανών ψευδών στοιχείων που περιέρχονται στην κατοχή σας έχουμε καταθέσει αγωγή, μήνυση, ασφαλιστικά μέτρα ή οποιοδήποτε άλλο δικαστικό μέτρο κατά των κατοίκων των Αγ. Θεοδώρων. Αντιθέτως είμαστε οπαδοί της συναινετικής επιλύσεως των όποιων διαφωνιών σε πνεύμα αμοιβαίου διαλόγου και κατανόησης.

9) Επειδή η εταιρεία μας αποτελεί μία υγιή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στα όρια του Δήμου μας, απασχολεί 30 εργαζομένους, διακρίνεται για τις επιδόσεις της πανελληνίως και πρέπει να την προστατέψετε από ατυχείς αναμείξεις με άλλα νομικά πρόσωπα ή δραστηριότητες. 10) Επειδή τέλος η εταιρεία μας και οι ιδιοκτήτες της (κ.κ. Π. Πούλος, Α. Κουταβάς) ουδεμία σχέση έχουν με την εταιρεία «FARGECO HELLAS ΕΠΕ», ο δε ιδρυτής αυτής, κ. Παν/της Πούλος, αποτελεί καταξιωμένη και σεβαστή προσωπικότητα με πολυετή πρωτοποριακή δραστηριότητα στο νομό Ηλείας, αναγνώριση και προσφορά που γνωρίζουν καλά οι γηραιότεροι κάτοικοι των Αγ. Θεοδώρων τείνουν όμως να λησμονούν οι νεώτεροι

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
 ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ 

9) Όπως συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή από συμβούλους του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης προκειμένου σε κλίμα νηφαλιότητας να επιδειχθούν στοιχεία και έγγραφα που έχουμε στην κατοχή σας και θα σας επιτρέψουν να διαμορφώστε πλήρη εικόνα για τις ψευδείς κατηγορίες που αβασάνιστα εκτοξεύονται εναντίον μας στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων και αποκρούονται στο σύνολο τους.

10) Επαναξετάσετε την παρουσία του έμμισθου νομικού συμβούλου του Δήμου στην συγκεκριμένη υπόθεση για τους λόγους που εκθέσαμε αναλυτικώς ανωτέρω.

11) Προστατέψτε με τα θεσμικά μέσα που διαθέτετε μια κατά γενική ομολογία εύρωστη και «νοικοκυρεμένη» επιχείρηση από «εμπαθείς» φωνές που δεν αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά στην εξυπηρέτηση αλλότριων σκοπιμοτήτων, τις οποίες, εν καιρώ θα σας αποκαλύψουμε, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη φήμη και εμπορική αξία της εταιρείας μας για την οποία έχουμε καταθέσει πολυετείς αγώνες και θυσίες,

Επιφυλασσόμενοι παντός άλλου δικαιώματος μας

Λεχαινά, 12.3.2018

Για την ΗΛΕΙΑΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΑΕ
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος Παν/της Πούλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Φάμελλο
2. Ανιπεριφερειάρχη Π.Ε Ηλείας, κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο
3. Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας& Περιβάλλοντος κ. Νικόλαο Μπαλαμπάνη
4. Α.Τ Ανδραβίδας Κυλλήνης
5. Εισαγγελία Αμαλιάδας


[Διαβάστε κι εδώ: Φάρμα Πούλος-Κουταβάς: Μια ελληνική εταιρία ευρωπαικών προδιαγραφών! [φωτογραφίες & video]

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρτεμις Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Επιστολή της Φάρμας Πούλος-Κουταβάς με πολλούς αποδέκτες-Ζητούν διαπαραταξιακή επιτροπή
Επιστολή της Φάρμας Πούλος-Κουταβάς με πολλούς αποδέκτες-Ζητούν διαπαραταξιακή επιτροπή
https://4.bp.blogspot.com/-WUISsxmtMWE/WqaGXzdb4_I/AAAAAAACcX4/VX2sDv4Xapsk3zmPA32hcTOHhUySMbdDgCLcBGAs/s640/P1110754.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-WUISsxmtMWE/WqaGXzdb4_I/AAAAAAACcX4/VX2sDv4Xapsk3zmPA32hcTOHhUySMbdDgCLcBGAs/s72-c/P1110754.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/03/blog-post_228.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/03/blog-post_228.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy