Ηλιδα: Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου

Εκ νέου προγραμματίστηκαν δύο νέες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας, μετά την αναβολή λόγω έλλειψης απαρτίας που υπήρξε την ...


Εκ νέου προγραμματίστηκαν δύο νέες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιδας, μετά την αναβολή λόγω έλλειψης απαρτίας που υπήρξε την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου [διαβάστε εδώ...]

Οι συνεδριάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμμένα, η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 18.00' στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα τής ημερήσιας διάταξης: -Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ήλιδας & Νομικών Προσώπων του, οικονομικού έτους 2018.

Η δεύτερη συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 19.00' με... 50 [!!!] θέματα στην ημερήσια διάταξη, [στην προηγούμενη συνεδρίαση τα θέματα ήταν 39].

Θέματα Προεδρείου: 

1. Λειτουργία Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας 
2. Έκδοση ψηφίσματος για την Ε.Ο Πατρών-Πύργου 
3. Κατάθεση φακέλου στην «Επιτροπή Αναγνώρισης Μαρτυρικών Πόλεων & Χωριών του Υπουργείου Εσωτερικών από τα εγκλήματα των ναζί την περίοδο της κατοχής», προς αναγνώριση των χωριών Κεραμιδιά και Γεράκι ως Μαρτυρικά. 
4. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού δικτύου Δήμου Ήλιδας». 
5. Έγκριση λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ Ηλείας σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο του άρθρου 225 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), κατόπιν της 15/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του. 
6. Έγκριση τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 245 παρ. 4 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), κατόπιν της 16/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ Ηλείας . 
7. Σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαλιάδας για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Αμαλιάδας» 

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής: 
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος) 

8. 9η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018 
9. Τροποποίηση κατανομής αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων δασικής αναψυχής, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος στο δάσος Θινών Αμαλιάδας στη θέση Μαραθιά του Δήμου Ήλιδας» 
10. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Καβουρίνου Αθανάσιου, βάσει της 309/2018 ΑΟΕ 
11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Ιωάννου Ιωάννη, βάσει της 310/2018 ΑΟΕ 

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος) 

12. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 19514/04-08-2017 άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας σε αιγιαλόπαραλία (Ρυμουλκούμενη Καντίνα], ιδιοκτησίας Καλού Θεοδώρας του Παύλου, λόγω αλλαγής τής θέσης της. 
13. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης πόλεως Αμαλιάδας, στην περιοχή του Ο.Τ. 490.

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος) 

14. Τροποποίηση ΟΕΥ (Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών) δήμου Ήλιδας. 
15. Μεταβίβαση της υπ’ αριθμ. 61 επαγγελματικής άδειας πωλήτριας λαϊκών αγορών τής κας Χηνά Αθανασίας του Στεφανου στον γιο της Χηνά Στέφανο του Βασιλείου. 
16. Κάλυψη δαπάνης ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη. 

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών: 
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα) 

17. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις 
18. Επί αιτήσεως για εποχιακή λειτουργία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ Α.Ε. ΚΥΚΝΟS 
19. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 21083/17.9.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας. 
20. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 21662/21.9.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας 
21. Διαγραφή προσαυξήσεων, βάσει της υπ΄αριθμ. 21641/20.9.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας 
22. Διαγραφή διπλογραμμένου τάφου βάσει της υπ΄αριθμ. 20348/6.9.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας 
23. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση 
24. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών 
25. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας 
26. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων 
27. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή τού έργου: Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ. Σιμόπουλου-Μαζαρακίου- Λάττα- Αγραπιδοχωρίου - Σκλίβα ΔΕ Πηνείας 
28. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή τού έργου: Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου ΤΚ Περιστερίου-Δαφνιώτισσας ΔΕ Αμαλιάδας 
29. Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή τής πράξης: Ύδρευση – διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού δήμου Αμαλιάδας (Ήλιδας) Β΄ φάση (ολοκλήρωση) 

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης) 

30. Συμπλήρωση της 355/2017 ΑΔΣ «Κατηγοριοποίηση και αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων [Ν.4479/2017 (Α΄ 94)]» 
31. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής τού έργου «Ύδρευση- Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα – Α΄ Φάσης δεξαμενή Γερακίου». 
32. 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 
33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου «Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας» [αρ. μελ. 46/2013] 
34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ Αυγής» [αρ .μελ. 34/2015] 
35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης δρόμου Τ.Κ Βελανιδίου» [αρ .μελ. 2/2016] 
36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας (Τ.Κ Περιστερίου, Δαφνιώτισσας)» [αρ .μελ. 20/2016] 
37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Νεκροταφείο» [αρ .μελ. 21/2016] 
38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη Θεομηνία στις 06/09/2016» [αρ .μελ. 23/2016]. 
39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής - οριστικής παραλαβής τού έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Πηνείας» [αρ .μελ. 28/2016]. 
40. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 630.000,00 €, στη ΣΑΕΠ 801( Εθνικό σκέλος), του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. 
41. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης τού έργου ‘Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας», προϋπολογισμού 2.396.000,00 €’ [αρ. μελ.34/2018]. 
42. Έγκριση μελέτης τού έργου ‘Επέκταση Δικτύων Αποχέτευσης Λυμάτων και Ομβρίων στους Οικισμούς Ρομά «Παπακαυκά» και «Τσιχλέικα» του Δήμου Ήλιδας. 
43. Έγκριση μελέτης τού έργου «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κέντρου» 
44. Έγκριση μελέτης τού έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων αθλητικού κέντρου Αμαλιάδας» 
45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης – αποχέτευσης ομβρίων)» 
46. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ήλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (κωδ. MIS 340205)» 
47. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψης της Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας Ν.Ηλείας». 
48. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ» 

Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Μαυρίκος) 

49. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ασθενοφόρου στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας. 
50. Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου αυτοκινήτου

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Ηλιδα: Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου
Ηλιδα: Διπλή συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου
https://3.bp.blogspot.com/-J9qwxgIolm0/W7fSB2jZACI/AAAAAAADD0I/6lSK-AWvWIcrylouXh3BlPqeNufiYkrmACLcBGAs/s640/P1150067.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-J9qwxgIolm0/W7fSB2jZACI/AAAAAAADD0I/6lSK-AWvWIcrylouXh3BlPqeNufiYkrmACLcBGAs/s72-c/P1150067.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/10/10.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/10/10.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy