Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με... 60 [!!!] θέματα

Με 60 [!!!] θέματα συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 19 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιδας, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτι...


Με 60 [!!!] θέματα συνεδριάζει την προσεχή Δευτέρα 19 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιδας, στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αμαλιάδας, στις 19.00.

Συγκεκριμένα: 

Θέματα Προεδρείου:

1. Συζήτηση και ενημέρωση για τα προβλήματα στη φετινή ελαιοπαραγωγή στις ελαιοκομικές περιοχές τού δήμου.

2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου ‘Προμήθεια με τίτλο: «Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας»’- Ανάκληση της 273/2018 ΑΔΣ

3. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Ήλιδας για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Συνεργασίας ‘Interreg Ελλάδα-Ιταλία 20142020’, της Πράξης με τίτλο «Συμπλήρωση τουριστικών υποδομών στη λίμνη Πηνειού για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας»

4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας» - (2018-2020)».

5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και του Δήμου Ήλιδας, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ν. Ηλείας».

6. Επί της 88/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» με θέμα «Aναφορές σχετικά με την λειτουργία του κολυμβητηρίου»

7. Έγκριση διατήρησης σε κυκλοφορία αυτοκινήτου πρ. Δήμου Πηνείας, για την κάλυψη των αναγκών τού προγράμματος ‘Βοήθεια στο σπίτι’, που υλοποιεί η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΔΑΣ

8. Έγκριση της 21/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας», με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017»

9. Έγκριση της 8/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ήλιδας», με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017» 10. Έγκριση μελέτης για ανάδειξη αναδόχου ‘21ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους’ και ‘18ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio’.

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής:
(Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος)

11. 10η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018

12. Έλεγχος προϋπολογισμού και υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2018 για τη κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου

13. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Παντελοπούλου Γιάννας, κατόπιν της 373/2018 ΑΟΕ

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)

14. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις

15. Διαγραφές ποσών από χρηματικούς καταλόγους, λόγω μείωσης λογαριασμών Ύδρευσης & Αποχέτευσης, σε εφαρμογή των υπ΄αριθμ. 02-01 έως 02-19 /2018 αποφάσεων της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων για μείωση λογαριασμών

16. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 23341/10.10.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 23347/10.10.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

18. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 25928/7.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

19. Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει της υπ΄αριθμ. 25540/2.11.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας.

20. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση

21. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

22. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

23. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας

24. Ορισμός υπόλογου για την πράξη με τίτλο: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ: 5009847

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)

25. Kατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

26. 10η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2018.

27. Έγκριση κατασκευής και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού στη θέση Ντανασέικα Τ.Κ Χαβαρίου και Άμμος Τ.Κ Αρχαίας Ήλιδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 13/2017]- Ανάκληση της 287/2018 ΑΔΣ

28. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 28/2018]

29. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 40/2018].

30. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Σαβαλίων και Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 41/2018]

31. Έγκριση παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 29-09-2018 (αμμοχαλικοστρώσεις)» [αρ. μελ.37/2018]

32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού ΠαπακασελάΑμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσης-Αποχέτευσης ομβρίων)» [αρ. μελ. 69/2009].

33. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Τ.Κ Αγ. Ηλία, Χαβαρίου, Κέντρου» [αρ.μελ.18/2014].

34. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 29-09-2018 (αμμοχαλικοστρώσεις)» [αρ. μελ.37/2018]

35. Έγκριση 4ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης και 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά-Αμαλιάδα με κόμβο Παπακασελά (Αγωγός ύδρευσηςΑποχέτευσης ομβρίων)» [αρ. μελ. 69/2009].

36. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τής Υπηρεσίας «Μίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων».

37. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής τής Υπηρεσίας «Καθαρισμός υδραυλάκων Δήμου Ήλιδας». 

38. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ήλιδας», στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

39. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Κέντρου», στη ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.

40. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Σαβαλίων και Αμαλιάδας, Δήμου Ήλιδας», στη ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.

41. Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Τροποποίηση και συμπλήρωση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας»

42. Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Τροποποίηση και συμπλήρωση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας»

43. Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο «Διαχείριση Δεματοποιημένων Απορριμμάτων Μονάδας Δεματοποίησης Δήμου Ήλιδας στη θέση ‘Κονιδέικα’»

44. Έγκριση υποβολής αιτήματος για χρηματοδότηση έργου «Διαχείριση Δεματοποιημένων Απορριμμάτων Μονάδας Δεματοποίησης Δήμου Ήλιδας στη θέση ‘Κονιδέικα’» (ΠΔΕ)

45. Έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έξυπνου Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας - Τμήμα 1»

46. Έγκριση υποβολής αιτήματος για χρηματοδότηση έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έξυπνου Δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας - Τμήμα 1» (ΠΕΠ)

47. Έγκριση μελέτης για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Έξυπνου Δικτύου Δ.Ε. Πηνείας Δήμου Ήλιδας - Τμήμα 2»

Θέματα Διεύθυνσης Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Μαυρίκος)

48. Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)

49. Τροποποίηση ΟΕΥ (Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών) Δήμου Ήλιδας.

50. Έγκριση χορήγησης του οικονομικού βοηθήματος ένδειας, βάσει της υπ΄αριθμ. 26132/9.11.2018 εισήγησης του Τμ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

51. Έγκριση κάλυψης δαπάνης ταφής οικονομικά αδύναμου δημότη, βάσει της υπ΄αριθμ. 24905/12.11.2018 εισήγησης του Τμ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

52. Τοποθέτηση καθαριστριών σε σχολεία.

53. Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)

54. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας επί της οδού Κουμουνδούρου 24, έδρα του ΟΑΕΔΚΠΑ2 Αμαλιάδας

55. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας επί της οδού Κοντογιαννοπούλου, στη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων.

56. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης Αμαλιάδας σε τμήμα τής οδού Γ. Παπανδρέου.

57. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 19514/04-08-2017 άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας σε αιγιαλόπαραλία (Ρυμουλκούμενη Καντίνα], ιδιοκτησίας Καλού Θεοδώρας του Παύλου, λόγω αλλαγής τής θέσης της.

58. Επί απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αρχ. Ήλιδας 76, στην Αμαλιάδα.

59. Επί απότμησης πεζοδρομίου και υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου για την εξυπηρέτηση αναγκών υπάρχοντος ελαιοτριβείου στην Τ.Κ. Δάφνης Δήμου Ήλιδας.

60. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Αμαλιάδας.

COMMENTS

aaaaa
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με... 60 [!!!] θέματα
Δήμος Ηλιδας: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου με... 60 [!!!] θέματα
https://3.bp.blogspot.com/-UMEuQ-Oc4FE/W-7bGmpg7cI/AAAAAAADJvY/v_I6tRwwo90IZjdsbNVmWhNdAPOi8dybwCLcBGAs/s640/P1150067.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-UMEuQ-Oc4FE/W-7bGmpg7cI/AAAAAAADJvY/v_I6tRwwo90IZjdsbNVmWhNdAPOi8dybwCLcBGAs/s72-c/P1150067.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/11/60.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/11/60.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy