Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου 2018

Χιλιάδες υποθέσεις μικρομεσαίου φορολογικού ενδιαφέροντος παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου 2018, καθώς η εφορία δεν πρόλαβε να τις ελέγξ...


Χιλιάδες υποθέσεις μικρομεσαίου φορολογικού ενδιαφέροντος παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου 2018, καθώς η εφορία δεν πρόλαβε να τις ελέγξει. Πρόκειται για υποθέσεις από το 2002 έως και το 2012, οι οποίες πλέον τίθενται στο αρχείο, εφόσον δεν ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος. Μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τις αποφάσεις και τις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ, καθορίστηκαν αυστηρά περιθώρια για τους χρόνους παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων, τα οποία δεν μπορούν να παρακαμφθούν, όπως γινόταν παλαιότερα.

Διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραγράφονται κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2018, αλλά στην ουσία ο χρόνος παραγραφής είναι νωρίτερα επειδή, οι φορολογικές αρχές οφείλουν να κοινοποιήσουν στον ελεγχόμενο το φύλλο ελέγχου, 20 μέρες νωρίτερα, ώστε να έχει στη διάθεσή του 20 μέρες προκειμένου να εκθέσει τις αντιρρήσεις του. Δηλαδή, η πενταετία, η δεκαετία ή 15ετία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική αρχή να ελέγξει τον φορολογούμενο, περιλαμβάνει και το 20ημερο για την κοινοποίηση του φύλλου ελέγχου και την «απολογία» του ελεγχόμενου. Στο πλαίσιο αυτό, ο έλεγχος έπρεπε να ολοκληρωθεί έγκαιρα και μέχρι χθες, 11 Δεκεμβρίου, να αποσταλούν τα φύλλα ελέγχου.

Όσοι δεν έλαβαν μέχρι και χθες φύλλο ελέγχου με τις διαπιστωτικές παραβάσεις, κηρύσσονται «αθώοι» για πιθανές φορολογικές παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν σε διάστημα από 5 μέχρι και 15 χρόνια πίσω. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ελεγκτικές αρχές είχαν ρίξει το βάρος στις μεγάλες υποθέσεις που παραγράφονταν εντός του Δεκεμβρίου 2018, αφήνοντας στην άκρη μικρομεσαίες υποθέσεις, με εκτιμώμενο χαμηλό φορολογικό ενδιαφέρον. Ακόμη δεν υπάρχουν στοιχεία για το πλήθος των «μεγάλων» υποθέσεων που ελέγχθηκαν και εκείνων που παραγράφηκαν λόγω φόρτου εργασίας των ελεγκτών.

Μια περίπτωση υπάρχει μόνο να «ανοίξουν» ξανά υποθέσεις που έχουν παραγραφεί. Πρόκειται για την ανακάλυψη από τη εφορίασυμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία επεκτείνουν την παραγραφή στη δεκαετία. Ωστόσο, μεταξύ των συμπληρωματικών στοιχείων δεν συγκαταλέγονται οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες ή τα εμβάσματα που «έφυγαν» από ελληνικές τράπεζες. Στα «συμπληρωματικά» στοιχεία εντάσσονται οι καταθέσεις στο εξωτερικό, πλαστά και εικονικά τιμολόγια, ακόμη κι αν βρεθούν σε άλλον φορολογούμενο, αλλά εμπλέκεται και κάποιος τρίτος.

Επίσης, σε όσους φορολογούμενους διενεργηθεί έλεγχος και καταλογιστούν πρόστιμα, για φορολογική χρήση η οποία έχει παραγραφεί, μπορούν να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και να αναζητήσουν το δίκιο τους, όπως έχουν πράξει πολλοί φορολογούμενοι από το φθινόπωρο του 2017.

Ποιες υποθέσεις παραγράφηκαν 

Αναλυτικότερα οι πέντε κατηγορίες υποθέσεων που παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου, είναι οι ακόλουθες: 

Οι φορολογικές υποθέσεις της χρήσης 2012 (φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ), για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις το αργότερο μέχρι τις 31-12-2017.
Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Στην ουσία είναι 5+1 έτη, δεδομένου ότι η πενταετής προθεσμία αρχίζει να μετράει, ένα έτος μετά από την εν λόγω φορολογική χρήση. Δηλαδή, για τη χρήση του 2012, η φορολογική δήλωση έπρεπε να υποβληθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013 και η προθεσμία που έχουν οι φορολογικές αρχές για τη διενέργεια ελέγχου ξεκίνησε να «τρέχει» από την 1-1-2014 και εκπνέει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Όποια επιχείρηση δεν ελεγχθεί για τη χρήση του 2012 μέχρι τις 31η Δεκεμβρίου 2018, δεν θα μπορεί να ελεγχθεί από την 1-1-2019. Σημειώνεται επίσης ότι έχουν ήδη παραγραφεί οι υποθέσεις για το έτος 2011 και τα προγενέστερα, εκτός αι αν υπάρχουν «συμπληρωματικά στοιχεία». Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στη χρήση του 2009, αλλά οι επιτηδευματίες «ξέχασαν» να υποβάλουν έγκαιρα φορολογικές δηλώσεις και τις υπέβαλαν εντός του 2015.

Για τις συγκεκριμένες υποθέσεις η βασική προθεσμία παραγραφής, που είναι 5 χρόνια, έληξε κανονικά στις 31-12-2015 (5+1 έτος από το τη φορολογική χρήση), εφόσον υποβάλλονταν εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Ωστόσο επειδή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση το 2015, η προθεσμία παραγραφής επεκτείνεται για μια τριετία ακόμη και συγκεκριμένα στα 8 έτη. Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ της χρήσης του 2007, για τις οποίες προέκυψαν «συμπληρωματικά» στοιχεία.

Εφόσον οι φοροελεγκτικές αρχές εντοπίζουν, μετά τη λήξη της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, «συμπληρωματικά» στοιχεία, (π.χ. εικονικά τιμολόγια) από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξε απόκρυψη εισοδήματος και φοροδιαφυγή, ο χρόνος της μη παραγραφής επεκτείνεται στη δεκαετία. Σημειώνεται ότι από τα συμπληρωματικά στοιχεία εξαιρούνται οι καταθέσεις σε τράπεζες του εσωτερικού!

Αν βρεθούν αδήλωτες καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού, η Εφορία μπορεί να διενεργήσει έλεγχο για 10+1 έτη πίσω και στην προκειμένη περίπτωση μέχρι τη χρήση 2007.

Οι υποθέσεις ΦΠΑ της φορολογικής χρήσης του έτους 2007 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εκκαθαριστική δήλωση. Για τις υποθέσεις αυτές ισχύει 10ετής περίοδος παραγραφής που άρχισε να "τρέχει" από την 1η-1-2009 -δηλαδή μετά τη λήξη του έτους 2008 στο οποίο έπρεπε να υποβληθεί η εκκαθαριστική δήλωση- και λήγει την 31η-12-2018.

Στις περιπτώσεις που για κάποιο έτος δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής. Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, για τις υποθέσεις της φορολογικής χρήσης του έτους 2002.

  www.sofokleousin.gr

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου 2018
Χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις παραγράφηκαν χθες, 11 Δεκεμβρίου 2018
https://2.bp.blogspot.com/-E49evw4HO5k/XBESj-xVgyI/AAAAAAADNzc/RHhIvSnnjloLQiC0tjJeaw_GMcWMi32ywCLcBGAs/s640/BBQPELF.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-E49evw4HO5k/XBESj-xVgyI/AAAAAAADNzc/RHhIvSnnjloLQiC0tjJeaw_GMcWMi32ywCLcBGAs/s72-c/BBQPELF.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/12/11-2018.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/12/11-2018.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy