Ηλιδα: Την Δευτέρα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, το δημοτικό συμβούλιο Ηλιδας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερή...


Συνεδριάζει την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, το δημοτικό συμβούλιο Ηλιδας, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Θέματα Προεδρείου: 

1. Υπογραφή συμφώνου διμερούς συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ήλιδας και του Πανεπιστημίου AMITY Ινδίας (Amity University Trans Boarder Group India – THE RITNAND BALVED EDUCATION FOUNDATION)

2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο ‘Κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου κερκίδων γηπέδου ποδοσφαίρου στο Δημοτικό Στάδιο Αμαλιάδας Δ. Ήλιδας, Ν. Ηλείας’

3. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο ‘Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ήλιδας’.

4. Καταχώρηση τουριστικού αφιερώματος για τον Δήμο Ήλιδας, στον διαδικτυακό ιστότοπο ellinikifoni.gr της ομογενειακής εφημερίδας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

5. Έγκριση της 1/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η με θέμα ‘Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2019’

6. Έγκριση της 2/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η με θέμα ‘Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ήλιδας και ορισμός ενός μέλους για την τριμελή Επιτροπή παρακολούθησής του’

7. Έγκριση της 3/2019 απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.Η με θέμα ‘Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012’

8. Έγκριση της 135/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ με θέμα ‘7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018’

9. Τροποποίηση της 196/2017 ΑΔΣ «Συμμετοχή τού δήμου Ήλιδας στην πράξη Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση’», ως προς τις παραχωρούμενες σχολικές αίθουσες.

10. Έγκριση προσχώρησης του δήμου Ήλιδας στην τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 της Σύμβασης Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους, Β' ΦΑΣΗ, ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού [Σχετική η 369/16 ΑΔΣ]

11. Ορισμός εκπροσώπων τού δήμου στις επιτροπές: α) Χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων και β) Θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών:
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Στ. Γκουβίτσα)

12. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις

13. Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει της υπ΄αριθμ. 30289/28.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

14. Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει της υπ΄αριθμ. 30316/28.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

15. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 30371/28.12.2018 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

16. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 415/9.1.2019 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

18. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων

19. Εκμίσθωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Κεραμιδιάς.

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης)

20. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο ‘Υποδομές Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών του Δήμου Ήλιδας’.

21. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο ‘Παρεμβάσεις στις Πυρόπληκτες Περιοχές του Δήμου Ήλιδας’.

22. Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

23. Καθορισμός ημερομισθίων εργασίας χωματουργικών μηχανημάτων για το έτος 2019.

24. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.

25. Αλλαγή μελών επιτροπών τού άρθρ. 221 Ν 4412/2016 για το έτος 2019, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

26. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής - οριστικής παραλαβής για το έργο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Σαβαλίων», [αρ. μελέτης 1/2016].

27. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας», [αρ. μελέτης 27/2016].

28. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 18&19/01/2017 (Αμμοχαλικοστρώσεις)», [αρ. μελ. 1/2017].

29. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από έκτακτα καιρικά φαινόμενα Δήμου Ήλιδας», [αρ. μελέτης 2/2017]

30. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής για το έργο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 16/05/2017», [αρ. μελέτης 8/2017].

31. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά – Αμαλιάδας (αγωγός ύδρευσης Κουρούτας – Αποχέτευση ομβρίων)», [αρ. μελ. 69/2009]

32. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ. 32/2011]

33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Επούλωση λάκκων 2016)» [αρ. μελ. 25/2016]

34. Συμπλήρωση της 467/2018 ΑΔΣ «11η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018»

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης » [αρ. μελ.45/2015]

36. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης, για την προσκύρωση δημοτικού χώρου σε οικόπεδο, ιδιοκτησίας Χαράλαμπου Βασιλικόπουλου

37. Έγκριση υποβολής αιτήματος για ένταξη του έργου με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σωστίου» στην ΣΑΕΠ 001 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε.

38. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 μελέτης με τίτλο «Τοποθέτηση χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ Σωστίου».

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας:
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Παναγιωτόπουλος)

39. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) Δήμου Ήλιδας για ένταξη του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ σε οργανικές μονάδες τού δήμου.

40. Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019.

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Ηλιδα: Την Δευτέρα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ηλιδα: Την Δευτέρα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
https://2.bp.blogspot.com/-1xpFe4O2pkU/XEsjF8TwqII/AAAAAAADUTs/0qDO8UnYar0Fkuvxuatye0EQVNolw6N6wCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259C%25CE%2592%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3%2B%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-1xpFe4O2pkU/XEsjF8TwqII/AAAAAAADUTs/0qDO8UnYar0Fkuvxuatye0EQVNolw6N6wCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259A%25CE%259F%2B%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259C%25CE%2592%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3%2B%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/01/28-2019-19.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/01/28-2019-19.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy