[νέο βίντεο] Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Σε πολύ υψηλή θέση πανελλαδικά ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σύμφωνα με επιστημονική έρευνα

* Υψηλές θέσεις σε όλους τους τομείς  * 72ος στην κατηγορία του συνολικά σε 168 Δήμους -   30ος στην Οικονομική Διαχείριση   ΙΚΑΝΟΠΟ...


* Υψηλές θέσεις σε όλους τους τομείς 

* 72ος στην κατηγορία του συνολικά σε 168 Δήμους -  30ος στην Οικονομική Διαχείριση 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πολλές φορές όταν κοιτάζουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη βλέπουμε διαφορετική εικόνα από αυτήν που θα θέλαμε να είναι και γι’ αυτό έντεχνα δημιουργούμε μια άλλη όχι αντικειμενική εικόνα της πραγματικότητας .

Μια ασφαλής λοιπόν μέθοδος είναι να ανατρέξουμε στην άποψη που έχουν οι άλλοι για μας και από εκεί να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα ..Και όσο πιο αξιόπιστη και τεκμηριωμένη είναι η γνώμη τους τόσο πιο ασφαλή συμπεράσματα έχουμε…

Ας δούμε λοιπόν πως βλέπουν την εικόνα του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης ανεξάρτητοι ερευνητές που βασίστηκαν σε συγκεκριμένα επιστημονικά μοντέλα για να κατατάξουν όλους τους Δήμους της χώρας μας. Τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας των Δήμων συνέταξε πιλοτικά και παρουσίασε για πρώτη φορά φέτος το ΚΕΦίΜ «Μάρκος Δραγούμης» αξιολογώντας τις δημοτικές αρχές της χώρας βάσει των επιδόσεών τους σε τρία βασικά πεδία: την Οικονομική Διαχείριση, τη Διαφάνεια και Λογοδοσία, και τις Υπηρεσίες προς τους Δημότες.

Ο Δείκτης συντάχθηκε βάσει του αντίστοιχου λιθουανικού (Lithuanian Municipal Performance Index) ο οποίος δημοσιεύεται σε ετήσια βάση από το Lithuanian Free Market Institute και αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για την αποτελεσματικότητα των δημοτικών αρχών στη χώρα. Στόχος του Δείκτη είναι ο εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών και η ανάδειξη των θετικών παραδειγμάτων εκείνων των δημοτικών αρχών που έχουν καταφέρει να αξιοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους σ’ αυτές πόρους εν μέσω των αυστηρών γραφειοκρατικών περιορισμών του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Φιλοδοξία του ΚΕΦιΜ είναι ο Δείκτης, εμπλουτιζόμενος κάθε φορά με νέα δεδομένα και πτυχές της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, να λειτουργήσει ως αφορμή άμιλλας μεταξύ των δήμων και να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης των δημοτικών αρχών για τους πολίτες, με απαρχή τις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάιο του 2019.

Ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλληνης ανήκει στους μεικτούς δήμους, που χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέρος μη δομημένης έκτασης. Κατ’ εξοχήν πρόκειται για δήμους που έχουν προκύψει από συγχωνεύσεις βάσει του σχεδίου Καλλικράτης και βρίσκονται στην επαρχία. Συνολικά είναι 168 Δήμοι σε σύνολο 325 σε όλη την Ελλάδα

Συνολική Αποτελεσματικότητα Δήμων 
Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης 128ος σε 325 Δήμους συνολικά 
Στους μεικτούς Δήμους 72ος από 168 

Α. Οικονομική διαχείριση 

Για τον υπολογισμό της επίδοσης αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα των προϋπολογισμών και απολογισμών των δήμων. Ως προς τα δημοτικά έσοδα, αξιοποιούνται τα στοιχεία που αφορούν τα ανταποδοτικά τέλη, για ηλεκτροφωτισμό και καθαριότητα, για τον καθορισμό των οποίων οι δήμοι έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.

Οι κύριες μεταβιβαστικές πληρωμές, όπως για παράδειγμα τα προνοιακά επιδόματα, για τις οποίες ο ρόλος των δήμων περιορίζεται στο να αποδίδουν τα σχετικά ποσά προς τους δικαιούχους για λογαριασμό της κεντρικής διοίκησης, μολονότι εμφανίζονται στους δημοτικούς προϋπολογισμούς δεν λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες της μελέτης.

Δήμος Ανδραβίδας Κυλληνης 59ος σε 325 Δήμους 
Μεικτοί Δήμοι 30ος σε 168 Δήμους 

1. Κόστος λειτουργίας του δήμου ανά κάτοικο 

Αφορά το ετήσιο κόστος της λειτουργίας του δήμου ανά κάτοικο. Δηλαδή πόσα χρήματα επιβαρύνει τον κάθε κάτοικο ο Δήμος το χρόνο για να λειτουργήσει Δήμος Ανδραβιδας Κυλληνης 35ος σε 325 δήμους (244 ευρώ ανά κάτοικο) Μεικτοί Δήμοι 27ος σε 168 Δηλαδή ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης για τη λειτουργία του κοστίζει μόνο 244 ευρώ το χρόνο και στο δείκτη αυτό είναι 27ος στους 168 μεικτούς Δήμους και 35ος στους 325 Δήμους

2. Εκτέλεση Προϋπολογισμού 

Εκτιμάται η αξιοπιστία του οικονομικού προγραμματισμού κάθε δήμου μέσω της σύγκρισης του προϋπολογισμού με τον απολογισμό του. Στη συνέχεια εκτιμώνται οι επιμέρους αποκλίσεις μεταξύ των δαπανών που προϋπολογίστηκαν και των αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν ως προς το κόστος του προσωπικού και τις επενδύσεις.

2α. Γενική εκτέλεση προϋπολογισμού

 Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι με τις μικρότερες αποκλισεις μεταξύ προυπολογισμού και απολογισμού, οι δήμοι δηλαδή με τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης 143ος σε 325 Δήμους 
Μεικτοί Δήμοι 80ος σε 168 

2β. Απόκλιση στο κόστος προσωπικού

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που περιόρισαν το κόστος προσωπικού που πραγματοποίησαν σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος που είχαν προϋπολογίσει. Δήμος Ανδραβιδας Κυλληνης 96ος σε 325 Δήμους Μεικτοί 35ος σε 168

2γ. Απόκλιση των δαπανών για επενδύσεις 

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που παρουσίασαν τη μικρότερη απόκλιση σε σχέση με τις προϋπολογισθείσες δαπάνες που αφορούν επενδύσεις, δηλαδή τήρησαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους έναντι των δημοτών τους για την υλοποίηση έργων.

Δήμος Ανδραβίδας Κυλληνης 115ος σε 325 Δήμους 
Μεικτοί 56ος σε 168 Δήμους 

3. Κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών δαπανών 

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που διατήρησαν τις δαπάνες του προσωπικού τους χαμηλά. Δηλαδή οι δήμοι με το μικρότερο κόστος προσωπικού ως ποσοστό των συνολικών τους δαπανών

Δήμος Ανδραβιδας Κυλληνης 38ος σε 325 Δήμους 
Μεικτοί 38ος σε 168 

Δηλαδή το κόστος του Δήμου για το προσωπικό του είναι πολύ μικρό σε σχέση με τις συνολικές δαπάνες του .Είναι 38ος στην Ελλάδα

4. Δαπάνες για επενδύσεις ως ποσοστό των συνολικών δαπανών 

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που αφιέρωσαν μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών τους δαπανών για την υλοποίηση επενδύσεων σε υποδομές, δρόμους, πεζοδρόμια, πάρκα κλπ.

Δήμος Ανδραβίδας Κυλληνης 111ος σε 325 Δήμους 
Μεικτοί 56ος σε 168 

5. Ανταποδοτικά τέλη ανά κάτοικο 

Με υψηλότερη βαθμολογία επιβραβεύονται οι δήμοι που επιβαρύνουν λιγότερο τους δημότες τους με ανταποδοτικά τέλη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν χωρίς παρέμβαση του κεντρικού κράτους.

Δήμος Ανδραβιδας Κυλληνης 53ος σε 325 Δήμους (44,57 ευρώ ανά κάτοικο) 
Μεικτοί 34ος σε 168 

Δηλαδή ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλήνης επιβαρύνει με ανταποδοτικά τέλη κάθε Δημότη του μόνο 44,57 ευρω το χρόνο και είναι 53ος σε όλη την Ελλάδα στον δείκτη αυτό.

Αυτή είναι η τεκμηριωμένη γνώμη ειδικών επιστημόνων , του ανεξάρτητου Ινστιτούτου που δεν έχουν προφανώς κανένα λόγο να δημιουργήσουν εντυπώσεις αφού έχουν συμπεριλάβει στην έρευνά τους όλους τους Δήμους της Ελλάδας.

Σε πολύ καλή θέση 72η στους 168 Μεικτούς Δήμους κατατάσσουν τον Δήμο μας και 30η θέση στην οικονομική διαχείριση. Αποτελέσματα που ικανοποιούν τη Δημοτική Αρχή αφού βλέπει ότι οι προσπάθειες της ολόκληρη την πενταετία , αξιολογούνται θετικά από τους ειδικούς επιστήμονες κι επιπλέον αποτελούν την καλύτερη απάντηση σε όσους λένε ότι δεν έγινε τίποτα όλα αυτά τα χρόνια , ότι η Δημοτική Αρχή είναι αδρανής κλπ. κλπ.

Με την εμπιστοσύνη του κόσμου και των πολιτών συνεχίζουμε την πορεία προς τις εκλογές και αισιοδοξούμε στην τελική επιτυχία.

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Σε πολύ υψηλή θέση πανελλαδικά ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σύμφωνα με επιστημονική έρευνα
Σε πολύ υψηλή θέση πανελλαδικά ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης σύμφωνα με επιστημονική έρευνα
https://4.bp.blogspot.com/-yvtbRKjRsCY/XK0sptuhUCI/AAAAAAADdIs/23yDCC-BPHAblmEc3ZDviHHEfsPbrN7nwCLcBGAs/s640/%25CE%259C%25CE%2599%25CE%2593%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A34.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-yvtbRKjRsCY/XK0sptuhUCI/AAAAAAADdIs/23yDCC-BPHAblmEc3ZDviHHEfsPbrN7nwCLcBGAs/s72-c/%25CE%259C%25CE%2599%25CE%2593%25CE%259A%25CE%259F%25CE%25A34.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/04/blog-post_647.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/04/blog-post_647.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy