-->

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 15034/10-10-2022 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να π...


Κατόπιν του με αρ. πρωτ. 15034/10-10-2022 εγγράφου του Δημάρχου κ. Λέντζα Ιωάννη για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας προσκαλώ να προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της   παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 σε  ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  20:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου 2022» (Εισηγήτρια: Κα Κακαλέτρη Γεωργία, Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λεχαινών, την 25 η του μηνός Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 

1. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας «ΓΟΥΡΓΑΡΗΣ BERRIES Ο.Ε.» στην θέση «ΤΖΟΥΔΑ» της Κοινότητας Νέας Μανολάδας. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος) 

2. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ενοικιαζόμενο (από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης) ακίνητο της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ν. & Χ. Ο.Ε.» στην θέση «ΚΑΡΜΑΛΙΓΓΟ» της Κοινότητας Νέας Μανολάδας. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος) 

3. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ακίνητο ιδιοκτησίας «ΜΕΝΥΧΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» στην θέση «ΦΕΓΓΙΑ» της Κοινότητας Βάρδας. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος) 

4. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ακίνητο ιδιοκτησίας των αδελφών «ΣΑΜΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΑΒΒΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ» στην θέση «ΔΙΧΑΛΙ» της Κοινότητας Νέας Μανολάδας. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος) 

5. Έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης για ανέγερση προσωρινών καταλυμάτων σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε ακίνητο ιδιοκτησίας «ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ» στην θέση «ΠΑΛΤΣΙΑΔΙ» της Κοινότητας Βάρδας. (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

6. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Κολοκοτρώνη, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καμβύση Μαρίας, Λαμπρινής και Χρήστου στην Κοινότητα Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

7. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί των οδών Κολοκοτρώνη & 25 ης Μαρτίου, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Τακτικού Νικόλαου στην Κοινότητα Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

8. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Κολοκοτρώνη, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Καραβούλια Ιωάννη και Ρούφου Ιωάννας στην Κοινότητα Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

9. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Κολοκοτρώνη, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Κυριαζή Αικατερίνης του Κων/νου στην Κοινότητα Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

10. Έγκριση εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση «Πλυντήριο - Λιπαντήριο αυτοκινήτων» και υποβιβασμό πεζοδρομίου σε οικόπεδο που υφίσταται εντός του οικισμού Συρμπάνι της Δημ. Ενότητας Βουπρασίας ιδιοκτησίας Καραπάνου Αθανάσιου (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος).

11. Έγκριση εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση «Ελαιοτριβείο» που υφίσταται εντός του οικισμού Αετοράχης της Δημ. Ενότητας Βουπρασίας ιδιοκτησίας Καρεσιώτη Ανδρέα (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

12. Έγκριση εισόδου-εξόδου σε γκαράζ ιδιοκτησίας Νικολετάκη Βασίλειου επί της οδού 28 ης Οκτωβρίου στην Κοινότητα Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

13. Έγκριση εισόδου-εξόδου σε εγκατάσταση «μεταποίησης ξύλου» που υφίσταται στην εκτός σχεδίου περιοχή Ανδραβίδας, στη θέση ΄΄Νικολουτσοπουλέικα΄΄ ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Κοινωνικής Πολιτικής Κος Κεκάτος Διονύσιος). 

14. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην 5/μελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων (Εισηγητής: Α/Δ Πολιτισμού & Αθλητισμού κ. Χαντζής Κων/νος). 

15. Λήψη απόφασης για την μετονομασία της οδού Σπηλιοπούλου στην Κοινότητα Λεχαινών (Εισηγητής Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Κακαλέτρη Γεωργία). 

16. Λήψη απόφασης για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στην τοποθεσία Σκιαδά, οικισμού Ψάρι της Κοινότητας Βάρδας (Εισηγητής: Α/Δ Οδοποιίας και Ηλεκτροφωτισμού κ. Σίνος Νικόλαος). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7HeevF4-KDtAUkiiP-UM_Z-eM9DUqVun-M9SHxF7Zq7H_qxuds_x9pE-Ks86j52Ry7kGhP-LDGmnGIbIF1tabtwVolQ-4steqHIItmTWDo-l7e-Jc8A2sjAoWf35f9w--uAJO3TRtyQejA-aPqJ-eMe7dZi340GkE5rAgeA-HkT16vxlAI-_siep/s600/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%97%CE%A3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgK7HeevF4-KDtAUkiiP-UM_Z-eM9DUqVun-M9SHxF7Zq7H_qxuds_x9pE-Ks86j52Ry7kGhP-LDGmnGIbIF1tabtwVolQ-4steqHIItmTWDo-l7e-Jc8A2sjAoWf35f9w--uAJO3TRtyQejA-aPqJ-eMe7dZi340GkE5rAgeA-HkT16vxlAI-_siep/s72-c/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%9F%20%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%92%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%9B%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%97%CE%A3.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2022/10/blog-post_97.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2022/10/blog-post_97.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy