Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση την Παρασκευή

Με 33 θέματα θα συνεδριοάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, την Παρασκευή 15 Ιουνίου σις 20.00'. Συγκεκριμένα: 1. Επ...


Με 33 θέματα θα συνεδριοάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, την Παρασκευή 15 Ιουνίου σις 20.00'.

Συγκεκριμένα:

1. Επικύρωση πρακτικών 1ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 12/1/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

2. Επικύρωση πρακτικών 2ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 15/1/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

3. Επικύρωση πρακτικών 3ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 22/1/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

4. Επικύρωση πρακτικών 4ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 9/2/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας

5. Επικύρωση πρακτικών 5ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 14/2/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Χάρδας Δημήτριος)

6. Αποδοχή χρηματοδότησης 405.000,00€ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την ένταξη της πράξης: Βελτίωση πρόσβασης – Ασφαλτοστρώσεις σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης (Τοπ. Κοιν. Καπελέτου) με κωδικό ΟΠΣ 0006182847 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

7. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων , έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων (Σπαρτακιάδα- Γιορτή Φράουλας- Οδοιπορικό στο Κάστρο) (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

8. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

9. Έκδοση Άδεια Παράστασης διεξαγωγή 4ης Σπαρτακιάδας στο Ιππικό Κέντρο Ανδραβίδας (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για διεκδίκηση είσπραξης ποσών από τις εταιρίες ENERGA και HELLAS POWER (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

11. Έγκριση Έκθεσης Α΄ τριμήνου υλοποίησης του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

12. Περί πραγματοποίησης 84ης Ιππικής Έκθεσης Ανδραβίδας Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

13. Διαγραφή χρεών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

14. Αύξηση του ωραρίου εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Κέντρου Ένταξης Μεταναστών (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

15. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Π.Κ.Κ.Κ. Σταφιδοκάμπου» (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

16. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης» (Εισηγήτρια: δ.σ. και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Κα Γεωργιοπούλου-Κοντόγιωργα Άννα)

17. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού & Περιβάλλοντος(Εισηγήτρια: δ.σ. και Πρόεδρος του Ν.Π. Κα Γεωργιοπούλου-Κοντόγιωργα Άννα)

18. Συμμετοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην πρόταση με τίτλο: «Καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα των προσβάσιμων κάστρων σε διασυνοριακό επίπεδο: “EMO.Undergrounds”» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Interreg VB Αδριατικής-Ιονίου» - Άξονας Προτεραιότητας 2. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» - Θεματικός στόχος: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» - Ειδικός στόχος 2.1 «Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διαφύλαξης των φυσικών και πολιτιστικών τα περιουσιακά στοιχεία ως στοιχεία ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου "- Πρόσκληση 2018(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

19. Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για τη συμμετοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στην πρόταση με τίτλο: «Καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα των προσβάσιμων κάστρων σε διασυνοριακό επίπεδο: EMO. Undergrounds» που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας «Interreg VB Αδριατικής-Ιονίου» - Άξονας Προτεραιότητας 2. «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» - Θεματικός στόχος: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» - Ειδικός στόχος
2.1 «Προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησης και διαφύλαξης των φυσικών και πολιτιστικών τα περιουσιακά στοιχεία ως στοιχεία ανάπτυξης στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου "- Πρόσκληση 2018 (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

20. Tοποθέτηση αποφοίτων ΕΠΑΛ στα πλαίσια υλοποίησης του μεταλυκειακού έτους –τάξη μαθητείας σχολικού έτους 2018-2019 (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

21. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδος με έδρα τον Πύργο Ηλείας(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

22. Χορήγηση άδειας παραγωγού για συμμετοχή σε λαϊκές αγορές (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας) 23. Έγκριση διενέργειας δράσης(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

24. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων των λοιπών περιοχών του Ν. Ηλείας για το έτος 2018(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

25. Ονοματοδοσία ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Μπορσίου και Νηπιαγωγείου Μπορσίου (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας, της σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Εισηγητής: Α/Δ Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Κο Μυλωνόπουλος Αναστάσιος)

27. Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής αντλιοστασίου Ν. Μανολάδας (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

28. Παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ανδραβίδας, Βουπρασίας και Λεχαινών» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός-Καλλωπισμός Πεζοδρομίων-Πλατειών Δήμου» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Κ. Ανδραβίδας στη θέση ΒΟΥΡΛΙΑ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

31. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της Υπηρεσίας με τίτλο: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED » (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

32. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

33. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε επιχείρηση Υ.Ε. αδειοδοτημένης με την διαδικασία της γνωστοποίησης (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Πύργος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση την Παρασκευή
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση την Παρασκευή
https://1.bp.blogspot.com/-zuELKYHwQ74/Wx5ZH50NPFI/AAAAAAACuS0/OzkWREPu5RA3BfHSuE9q0IkRtFlCOv9pgCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-zuELKYHwQ74/Wx5ZH50NPFI/AAAAAAACuS0/OzkWREPu5RA3BfHSuE9q0IkRtFlCOv9pgCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2018/06/33-15-20.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/06/33-15-20.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy