Ηλιδα: Απόψε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Ηλιδας. Συγκεκριμένα: Θέματα Προεδρείου: 1....


Με 39 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα στις 19.00 το δημοτικό συμβούλιο Ηλιδας.

Συγκεκριμένα:

Θέματα Προεδρείου:

1. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας και ψήφιση πιστώσεων για το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας 2018 – Παρουσίαση Προγράμματος Φεστιβάλ
2. Συμμετοχή του Δήμου Ήλιδας στο “2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Προϊόντων, Τουρισμού και Κρουαζιέρας” που διοργανώνεται στο λιμάνι του Κατακόλου – Ψήφιση Πίστωσης
3. Συμμετοχή αποστολής Δήμου Ήλιδας στους 52ους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες της Ιερουσαλήμ – Ψήφιση Πιστώσεων
4. Έκδοση ένθετων αφιερωμάτων σε τουριστικά περιοδικά για το 2018 - Ψήφιση πίστωσης
5. Έγκριση της 39/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ» «Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων», κατά το σκέλος που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.

Θέματα Οικονομικής Επιτροπής: 
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Χριστοδουλόπουλος)

6. Εκμίσθωση εστιατορίου και OPEN BAR στο Κάμπινγκ Κουρούτας, κατόπιν της 209/2018 ΑΟΕ
7. 6η Αναμόρφωση οικονομικού προϋπολογισμού, έτους 2018

Θέματα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος)

8. Έγκριση κανονισμού ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Ήλιδας, κατόπιν της 14/2018. ΑΕΠΖ.
9. Ρύθμιση κυκλοφορίας οχημάτων κατά τις ώρες κοινής ησυχίας στην περιοχή του Camping Παλούκι Αμαλιάδας, κατόπιν της 15/2018 ΑΕΠΖ.
10. Έκφραση γνώμης επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Οδός Δάφνη – Ε.Ο. 111, τμήμα Κεραμιδιά – Εφύρα ΧΘ 0+000 - ΧΘ 4+228,78 Ν. Ηλείας» εντός των διοικητικών ορίων των Δ.Ε. Αμαλιάδας και Πηνείας τού Δήμου Ήλιδας (Σχετ. ΑΕΠΖ 13/2018)

Θέματα Διεύθυνσης Διοίκησης & Πρόνοιας: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιωτόπουλος) 

11. Έγκριση πίνακα κατανομής και προϋπολογισμού ανά Εργο – Εργασία της β΄ φάσης του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)”, που υλοποιείται στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 16/2017 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
12. Έγκριση δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) - Τμήμα Αμαλιάδας
13. Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος ένδειας σε άπορους δημότες
14. Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2018

Θέματα Διεύθυνσης Οικονομικών: 
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Γκουβίτσα)

15. Έγκριση κατάρτισης μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του Υποτομέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
16. Συμμετοχή τού δήμου σε εκδηλώσεις – Ψηφίσεις πιστώσεων
17. Διαγραφή οφειλών βάσει της υπ΄αριθμ. 11322/21.5.
18 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας 18. Διαγραφή οφειλών από χρημ. καταλόγους λόγω εξόφλησης με οίκοθεν βεβαίωση
19. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων
20. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
21. Έγκριση μετακινήσεων Δήμαρχου εκτός έδρας

Θέματα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών: 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσεριώνης) 

22. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
23. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε Πηνείας [αρ. μελ. 21/2018].
24. Έγκριση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Δήμου Ήλιδας» (ΣΑΕΠ 801 /2018) [αρ. μελ. 22/2018].
25. Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον οικισμό Ανάληψη της Τ.Κ. Γερακίου Δήμου Ήλιδας»
26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Επισκευή οικίας Λεχουρίτη» [αρ. μελ.32/2011] 
27. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση οδικού δικτύου από καιρικά φαινόμενα Τ.Κ. Αυγής», [αρ. μελ: 34/2015]
28. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης» [ αρ. μελ: 45/2015]
29. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση κατολίσθησης δρόμου Τ.Κ. Βελανιδίου», [ αρ. μελέτης 2/2016]
30. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε. Αμαλιάδας (Τ.Κ. Περιστερίου, Δαφνιώτισσας)», [αρ. μελέτης 20/2016]
31. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Νεκροταφείο», [αρ. μελέτης 21/2016]
32. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 06-09-2016», [ αρ. μελέτης 23/2016]
33. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Άρση επικινδυνότητας τμήματος δρόμου Αγίας Μαρίνας Τ.Κ Δουνεΐκων [αρ. μελ. 10/2018].
34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Oδοποιία Τ.Κ Δάφνης, Κεραμιδιάς, Κρυονερίου, Σαβαλίων, [αρ. μελ. 30/2015].
35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Aντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς, Κρυονερίου [αρ. μελ. 6/2017]
36. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 6 & 7-05-2018 (Αμμοχαλικοστρώσεις) [αρ. μελ. 13/2018]. 
37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24&26-02-2018» [Αρ. Τεύχους 3/2018]
38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Aντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 6 &7-05-2018» [Αρ. Τεύχους 10/2018]
39. Έγκριση υποβολής πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ίδρυση ενός νέου τμήματος βρεφικής φροντίδας.

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Ηλιδα: Απόψε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
Ηλιδα: Απόψε συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
https://4.bp.blogspot.com/-bPl9BcOm6R4/WzYpHfU54UI/AAAAAAACxCk/4S2KT1TJqaoQChNwhM3ClGoRW9cQZS6AQCLcBGAs/s640/P1110202.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-bPl9BcOm6R4/WzYpHfU54UI/AAAAAAACxCk/4S2KT1TJqaoQChNwhM3ClGoRW9cQZS6AQCLcBGAs/s72-c/P1110202.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2018/06/blog-post_700.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/06/blog-post_700.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy