Θεόδωρος Βασιλόπουλος: "Ο ρόλος του συνεταιρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων"

ΕΡ: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην ίδρυση του αγροτικού συνεταιρισμού «Βιοήλις»;  Πόσα μέλη αριθμεί ο συνεταιρισμός σας;  ΑΠ: Οι...ΕΡ: Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην ίδρυση του αγροτικού συνεταιρισμού «Βιοήλις»; 
Πόσα μέλη αριθμεί ο συνεταιρισμός σας; 

ΑΠ: Οι σπουδές μου πάνω στη βιολογική καλλιέργεια και η κατάλληλη εκπαίδευσή μου για το στήσιμο και την οργάνωση αγροκτήματος πρότυπου βιολογικής γεωργίας μου έδωσαν τα εφόδια για την ίδρυση το 2007 του αγροτικού συνεταιρισμού βιοκαλλιεργητών Αμαλιάδας και περιχώρων «Βιοήλις».

Ο σκοπός της ίδρυσης του συνεταιρισμού είναι να υποστηρίζει και να βοηθά τα μέλη του να αναπτύξουν τον τομέα της βιολογικής γεωργίας με ορθό προγραμματισμό και σχεδιασμό ώστε να μπορούν να διαθέτουν και να τυποποιούν τα προϊόντα τους, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα της πολύτιμης πρώτης ύλης στο ακέραιο.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής ,προμήθειας και εμπορίας των καταναλωτικών προϊόντων, γενικά, και ειδικά προϊόντων βιολογικής γεωργίας μέσω αγροτικής παραγωγής και παροχής υπηρεσιών. Επίσης, δραστηριοποιείται στο χώρο της προώθησης της συνεργασίας των βιοκαλλιεργητών μελών του τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για αυτό συμμετέχει σε ημερίδες, συνέδρια και εκθέσεις.

Παράλληλα συνδράμουμε ώστε να μειωθεί το κοστολόγιο παραγωγής, τυποποίησης και διάθεσης του προϊόντος. Οι εγγεγραμμένοι βιοκαλλιεργητές της Αμαλιάδας και της ευρύτερης περιοχής του συνεταιρισμού «Βιοήλις» ανέρχονται στους 40.


ΕΡ: Τι προϊόντα παράγετε στο συνεταιρισμό και σε ποιες αγορές προωθούνται;

ΑΠ: Τα μέλη μας καλλιεργούν εσπεριδοειδή, κορινθιακή σταφίδα, σιτηρά, λιαστή τομάτα, μέλι, βρώσιμες ελιές, ελαιόλαδο, κηπευτικά, καλαμπόκι, τριφύλλι, σουσάμι, σταφύλι, και τελευταία αρωματικά φυτά. Τα παραγόμενα προϊόντα μας τα συσκευάζουμε και τα προωθούμε στην τοπική αγορά, αλλά και σε καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα ψυχανθή όπως το καλαμπόκι, τα σιτηρά και το τριφύλλι, τα προωθούμε σε κτηνοτρόφους για να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές. Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε και με καταστήματα στο εξωτερικό. Εξάγουμε τα προϊόντα μας, σε μικρές ποσότητες σε Βέλγιο, Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Πολωνία, Γαλλία, Κύπρο και Βουλγαρία.

ΕΡ: Συνεργάζεστε και με άλλους παραγωγούς της περιοχής;

ΑΠ: Ο ρόλος του συνεταιρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα διαδραματίζει και το ρόλο του ρυθμιστή για να μπορέσει κάποιος παραγωγός να πουλήσει κατευθείαν το προϊόν του στον ενδιαφερόμενο με το χαμηλότερο κόστος. Είμαστε ανοικτοί σε οποιαδήποτε συνεργασία και συζήτηση με τους παραγωγούς του Νομού Ηλείας, για την κατάλληλη αξιοποίηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων και την πιστοποίησή τους. Απευθύνουμε λοιπόν κάλεσμα σε όλους τους παραγωγούς και όχι μόνο στα μέλη μας να έρθουν σε εμάς προκειμένου να τους δίνουμε την τεχνογνωσία μας στο πλαίσιο του καλού συνεργατισμού και της προστασίας του καταναλωτικού κοινού με την ποιοτική διασφάλιση των παραγόμενων προϊόντων.

ΕΡ: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής;

ΑΠ: Το βασικότερο για να γίνει κάποιος βιοκαλλιεργητής είναι να έχει μεράκι και να αγαπά αυτό που κάνει. Η ενασχόληση με την βιολογική γεωργία, δεν είναι απλά μια νέα οικονομική δραστηριότητα αλλά μια φιλοσοφία ζωής. Συνδέεται με την έννοια της αειφορικής παραγωγής και κατανάλωσης και απευθύνεται σε αυτούς που έχουν την ευαισθησία απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, κατανοούν τις ανάγκες της φύσης και του ανθρώπου για βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Όσοι την επιλέξουν θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν πιλοτικά ακολουθώντας το μονοπάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η επιλογή του κατάλληλου είδους και ποικιλίας, του σωστού χώρου και χρόνου καλλιέργειας, της επιλογής προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων για την προστασία των καλλιεργειών από εχθρούς και ασθένειες, την καθιέρωση τρόπων βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους και της θρέψης των φυτών είναι οι βασικές αρχές τις οποίες θα πρέπει να γνωρίζει ο βιοκαλλιεργητής.

Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην επιλογή του είδους που θα καλλιεργηθεί. Η επιλογή ενός είδους προσαρμοσμένου στο περιβάλλον εξασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, ώστε να γίνονται λιγότερο ευπαθή στις προσβολές από ασθένειες και έντομα, αλλά και να έχουν ικανοποιητική ποιοτική και ποσοτική παραγωγή. Ο εγκλιματισμός και η ανθεκτικότητα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στη βιοκαλλιέργεια, γιατί ο παραγωγός δεν έχει στη διάθεσή του τα χημικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούν στη συμβατική γεωργία.

ΕΡ: Ποια είναι τα οφέλη που έχει ο βιοκαλλιεργητής;

ΑΠ: Τα βιολογικά προϊόντα μπορούν από την μια ικανοποιούν την αναζήτηση του καταναλωτή για αυθεντικά, υψηλής ποιότητας, ασφαλή τρόφιμα και από την άλλη προσφέρουν μια προστιθέμενη αξία στον βιοκαλλιεργητή. Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις αγροτικές οικονομίες συμβάλλοντας επίσης στη συντήρηση και τη βελτίωση των αγροτικών περιοχών. Ταυτόχρονα προστατεύει το αγρο-οικοσύστημα και συμβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και διατήρησης των ειδών και των φυσικών τους οικοτόπων.

Οι βιοκαλλιεργητές απολαμβάνουν οφέλη στην υγεία τους καθώς δεν ασχολούνται με χημικά όπως οι φυτοπροστατευτικές ουσίες. Κερδίζουν ακόμη το σεβασμό των καταναλωτών καθώς όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν τα οφέλη της βιολογικής γεωργίας.

Ο ρόλος του συνεταιρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων

ΕΡ: Οι νέοι αγρότες ασχολούνται με παραδοσιακές καλλιέργειες ή στρέφονται στις πιο μοντέρνες;

ΑΠ: Υπάρχουν αγρότες που συνεχίζουν την δραστηριότητα της οικογένειάς τους ασχολούμενοι με τις παραδοσιακές καλλιέργειες όπως τη βρώσιμη ελιά, το ελαιόλαδο, την κορινθιακή σταφίδα, τα αμπέλια, τις αροτραίες καλλιέργειες, το μαλακό σιτάρι, το δίκκοκο, το φασόλι, τη φακή, τα κτηνοτροφικά φυτά, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, τα κηπευτικά. Υπάρχουν και νέοι αγρότες που είτε κατάγονται από το Νομό Ηλείας και επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, είτε επιλέγουν την περιοχή μας για να ασχοληθούν με τις πιο μοντέρνες καλλιέργειες όπως το ιπποφαές, τα αρωματικά φυτά, το γκότζι μπέρι, αλλά και με τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων όπως ζυμαρικά, σαπούνια, κ.α.

ΕΡ: Η παραγωγή επιδοτείται; 

ΑΠ: Ο νεοεισερχόμενος αγρότης λαμβάνει πριμ για την πρώτη εγκατάσταση και τα σχέδια βελτίωσης που χρειάζεται για να σχεδιάσει την καλλιέργεια του και για να προμηθευτεί τα αναγκαία μηχανήματα. Υπάρχουν βέβαια και προγράμματα για τη βιολογική γεωργία για πέντε χρόνια και μπορεί ένας αγρότης να υπαχθεί σε αυτά έναν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Θα πρέπει όμως να τονίσω πως σημασία έχει να μην περιοριζόμαστε και να εστιαζόμαστε στις επιδοτήσεις, αλλά να στηριζόμαστε στην σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των προϊόντων μας και να επικεντρωθούμε στην προστιθέμενη αξία τους.


COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Θεόδωρος Βασιλόπουλος: "Ο ρόλος του συνεταιρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων"
Θεόδωρος Βασιλόπουλος: "Ο ρόλος του συνεταιρισμού δεν περιορίζεται μόνο στην οργάνωση και παραγωγή αγροτικών προϊόντων"
https://2.bp.blogspot.com/-io_-7lfFMBI/XJqNJmhZ5II/AAAAAAADbl8/vSIM8eqxCrEvbjoIF4w0ybDVg-6ii8OYACLcBGAs/s640/%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259B%25CE%259F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259F%25CE%25A34.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-io_-7lfFMBI/XJqNJmhZ5II/AAAAAAADbl8/vSIM8eqxCrEvbjoIF4w0ybDVg-6ii8OYACLcBGAs/s72-c/%25CE%2592%25CE%2591%25CE%25A3%25CE%2599%25CE%259B%25CE%259F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259F%25CE%25A34.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2019/03/blog-post_649.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/03/blog-post_649.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy