Για μια Αθήνα σύγχρονη, δημοκρατική και περιβαλλοντικά προηγμένη !

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος Η Αθήνα βιώνει σήμερα την μιζέρια και την αποτελμάτωση, δοθέντος ότι στα χρόνια που πέρασαν, δεν αναπτύχθηκαν...

Πάνος Ν. Αβραμόπουλος

Η Αθήνα βιώνει σήμερα την μιζέρια και την αποτελμάτωση, δοθέντος ότι στα χρόνια που πέρασαν, δεν αναπτύχθηκαν πολιτικές με όραμα και προοπτική στον κοινωνικό ορίζοντα, που θα τις έδιναν το ηθικό κύρος και την κοινωνική αίγλη που της αρμόζει.

Επείγουν άμεσα ρηξικέλευθες πολιτικές, που θα ανασυγκροτήσουν κοινωνικά, αναπτυξιακά και πολιτισμικά την πόλη. Στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η πόλη σήμερα, έχει μείνει πολύ πίσω. Οι πληθώρα των αστέγων και οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, είναι αψευδής μάρτυρας της υστέρησής της.

Ενώ μας πληγώνουν τα επίκαιρα λόγια του Ουίνστον Τσώρτσιλ, «ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας αναφαίνεται, από την συμπεριφορά της στα ζώα και τους αναπήρους». Θεωρούμε έτσι επιβεβλημένη την δημοτική κοινωνική στέγη, για μια πρωτεύουσα φιλική και πολιτισμένη. Άμεσα πρέπει να ξεκινήσει στον Δήμο, η βελτίωση των δομών φιλοξενίας των αστέγων.

Συνακόλουθα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η βραχυπρόθεσμη φιλοξενία σε οικογένειες και παιδιά που χρήζουν μεγάλης ανάγκης, με την αξιοποίηση των ακινήτων του Δήμου και με την αρωγή επίσης κρατικών φορέων, που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Ακόμα θεωρούμε ότι ο Δήμος θα πρέπει να θεσμοθετήσει ένα πρότυπο κέντρο ημέρας και ένα πρότυπο κέντρο νύχτας, για τους άστεγους Αθηναίους, με την συμβολή ακόμα μεγάλων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, που επιλαμβάνονται δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης.

Μεγάλα ωστόσο είναι και τα κενά σε παρεμβάσεις και δομές από τον Δήμο της Αθήνας, σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία, τα οποία η πόλη τα αντιμετωπίζει άφιλα και με ανοίκειες συμπεριφορές, που δυσχεραίνουν την θέση τους. θα πρέπει έτσι να ξεκινήσουν ριζοτομικές δράσεις σε πρώτη φάση, που θα εμπεδώσουν σε όλους τους φορείς της πόλης και τους πολίτες, την φιλοσοφία, ότι τα άτομα με αναπηρία, είναι ισότιμα με όλους εμάς τους «αρτίους» και θα πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα και ενεργά, στην κοινωνική και πολιτισμική ζωή της πόλης.

Η προσβασιμότητα έτσι και όλες οι αντίστοιχες διευκολύνσεις για την προσπέλασή τους, πέρα από τους δρόμους και τα πεζοδρόμια, σε όλες τις δομές της κοινωνικής, πολιτισμικής και οικονομικής ζωής της πόλης, θα πρέπει να αποτελέσει αδήριτη επιταγή, για μια δημοτική αρχή, που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Το πράσινο σήμερα στην Αθήνα, παρουσιάζει πελώριες ελλείψεις, αλλά και υποδηλώνει την απουσία, καινοτόμων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, που θα αναβάθμιζαν αισθητικά την πόλη, θα εξοικονομούσαν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, ενώ θα συνέβαλαν καθοριστι-κά, στην παροχή προς τους Αθηναίους πολίτες, ενός οικιστικού περιβάλλοντος, προηγμένου – που θα ήταν αληθινή πηγή ψυχικής θαλπωρής και χαράς, προς τους κατοίκους της.

Σήμερα η Αθήνα βρίθει από μια σειρά εγκαταλελειμμένων κτηρίων, που είτε πρέπει να κατεδαφιστούν, δημιουργώντας πράσινες περιοχές στην πόλη, είτε να αναπαλαιωθούν, αποτελώντας υψηλού κύρους χώρους πολιτισμού και δημιουργίας. Για τα προς κατεδάφιση κτίρια ο Δήμος, μπορεί να υιοθετήσει την καινοτόμα τεχνική που ανέπτυξε η Lendager Group στην Κοπεγχάγη της Δανίας, σύμφωνα με την οποία, επειδή δεν μπορεί να ανακυκλωθεί μεμονωμένα ένα τούβλο, ανακυκλώνεται από το κατεδαφισθέν υλικό κτιρίων, ολόκληρο τμήμα τους και μετά αυτό χρησιμοποιείται, ως νέο οικοδομικό υλικό, στις προσόψεις των υπο ανέγερση καινούριων ή αναπαλαιούμενων κτιρίων.

Στο Ορεσταντ της Κοπεγχάγης, η Resource Rows, θα αποτελέσει την πρώτη οικιστική περιοχή, που θα οικοδομηθεί με αυτό το καινοτόμο μοντέλο. Επομένως τα προς κατεδάφιση κτίρια, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι ως σκουπίδια, αλλά ως μια πρώτη ύλη, για την ανέγερση νέων κτιρίων, με ανακυκλώσιμα από αυτά, οικοδομικά υλικά.

Οι χώροι τώρα των κατεδαφισθέντων κτιρίων, μπορούν να αποτελέσουν χώρους εγκατάστασης πράσινων σημείων, χώροι συλλογής απορριμμάτων και εξειδικευμένης ανακύκλωσης, αλλά και ανοιχτοί πράσινοι χώροι. Για δε τα κτίρια του Δήμου Αθηναίων, που δεν χρήζουν άμεσα κατεδάφισης, αυτά μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά τοπόσημα, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην πόλη και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από την δημοτική αρχή, με ένα στρατηγικό πρόγραμμα βιώσιμης, ανακαίνισης και αναστήλωσης.

Η ανακαίνιση αυτών των κτιρίων, μπορεί να γίνεται πολύ οικονομικά όπως αναφέραμε, με τα ανακυκλώσιμα οικοδομικά υλικά, από τα κατεδαφισθέντα, ενώ οι προσόψεις τους, αντί να βάφονται, μπορεί να φυτεύονται με αναρριχητικά φυτά, που θα καλύπτουν κάθετα, όλη την έκταση του ανακαινισμένου κτιρίου. Αυτό θα συμβάλει σε μεγάλη εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, διότι ένεκα της μόνωσης που θα παράσχει η φυσική χλωρίδα, δεν θα επιτρέπει στις εξωτερικές θερμοκρασίες, να επηρεάσουν την εσωτερική θερμοκρασία, του ανακαινισθέντος κτιρίου. Και ευρύτερα τα νέα κτίρια, πρέπει να οικοδομούνται στην λογική της μείωση κατανάλωσης ενέργειας της εξυπηρέτησής τους.

Προσδοκία που μπορεί να επιτευχθεί αφενός, με την εξασφάλιση ροής ηλιακού φωτός στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου, αλλά και με την στοχευμένη φύτευση στον αύλειο χώρο των κτιρίων, που θα θωρακίζει την φυσική του μόνωση. Αλλά από τις μεγάλες προτεραιότητες της Αθήνας, πρέπει να είναι στις μέρες μας, η δημοκρατική της διοίκηση, μέσα από ένα σύγχρονο δημοκρατικό, συμμετοχικό αυτοδιοι-κητικό μοντέλο, που θα θέτει τους πολίτες στην πρώτη γραμμή των αποφάσεων για τις τύχες της πόλης και θα τους καθιστά ενεργά συμμέτοχους, στην χάραξη των στρατηγικών και των πολιτικών, για την ποιότητα ζωής, την πολιτιστική δημιουργία και την κοινωνική και οικονομική τους ευημερία.

Η Αθήνα, η πόλη που την κυριολεξία γέννησε την δημοκρατία και επισκοπούσε στην αχανή λεωφόρο του χρόνου, το ηθικό αγαθό της δημοκρατίας, επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από ποτέ, να εφαρμόσει ένα ανοιχτό συμμετοχικό σύστημα διοίκησης, σε όλες τις κεντρικές διοικητικές δομές της πόλης. Αυτό το μοντέλο διοίκησης, θα κινητροδοτήσει τους ίδιους τους Αθηναίους, μέσω της συμμετοχής τους στην λήψη των μεγάλων αποφάσεων, ώστε να καταστούν οι ίδιοι θεματοφύλακες, όλων των κοινωνικών και πολιτισμικών, στοιχείων και προτεραιοτήτων της Αθήνας. Πρώτιστο μέλημα θεωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση, την διαφάνεια και την με δημοκρατικό έλεγχο, διοίκη-ση της πόλης.

Και σε δεύτερη φάση, την απευθείας συμμετοχή των πολιτών, στην λήψη των αποφάσεων. Εξάλλου η με αστρικούς ρυθμούς εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστή-μης, η δυναμική παρουσία των social media στην ζωή μας, αλλά και η δυναμική μέσω της Πληροφορικής, διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας, καθιστούν τον εκδημοκρατισμό και την συμμετοχή τα πολιτών, στην λήψη των αποφάσεων, αναγκαιότητα, εκ των ων ουκ άνευ. Κεντρική επίσης προτεραιότητά εκτιμούμε, την επαναπροσέγγιση και συμμετοχή των νέων, στην «αγορά του Δήμου», που βαθιά απογοητευμένοι, από τον ηθικό εκφυλισμό του πολιτικού μας συστήματος, έχουν στραφεί στην επικίνδυνη για την δημοκρατία, ιδιωτεία !

Τα τοπικά συμβούλια – θεσμός με ισχυρό ηθικό και δημοκρατικό κύρος, που από την εποχή που των «Ελλήνων οι κοινότητες» στα πρωτοπόρα και ευημερούντα επι τουρκοκρατίας «Αμπελάκια», τα οποία μεταλαμπάδευσαν σε όλο τον σύγχρονο κόσμο, την δημοκρατική αναγκαιότητα της συμμετοχής, ως καθοριστικό παράγοντα ηθικής συνοχής, προόδου και ευημερίας των κοινωνιών – και τα τοπικά δημοψηφίσματα, πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσουν, κορυφαία και ενεργή συνιστώσα, στην δημοκρατική διακυβέρνηση της Αθήνας.

Γιατί έν κατακλείδι, η υπηρεσία με δημοκρατικό ήθος και διαφάνεια του πολίτη και όχι η στρεβλή και εκφυλιστική προς την δημοκρατία, διαχείριση των οιονδήποτε εξουσια-στικών τιμαρίων, πρέπει να αποτελούν το κεντρικό πυρήνα, του ηθικού και πολιτικού γονιδιώματος, κάθε δημοσίου προσώπου. Αυτές εκτιμούμε ότι είναι σημαντικές παρεμβά-σεις, που θα συνδράμουν την διαρκώς επιβαλλόμενη προσπάθειά, από όλους τους φορείς της πόλης και προπαντός τους ενεργούς πολίτες, για μια Αθήνα, σύγχρονη, δημοκρατική και περιβαλλοντικά προηγμένη !

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραμόπουλος, είναι Α΄ Αναπληρωματικός Δημοτικός Σύμβουλος Αθηναίων και στις επερχόμενες εκλογές, θα είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον συνδυασμό «ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΘΗΝΑ» - Γιώργος Βουλγαράκης 
www.panosavramopoulos.blogspot.gr

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Για μια Αθήνα σύγχρονη, δημοκρατική και περιβαλλοντικά προηγμένη !
Για μια Αθήνα σύγχρονη, δημοκρατική και περιβαλλοντικά προηγμένη !
https://3.bp.blogspot.com/-3GCb9bbA1oI/XNh52b74KCI/AAAAAAADhFo/LkjYmmuhV6QJPO4ytFojdM2SAGOBU32kQCLcBGAs/s640/60160260_2434210549944109_4950264277555478528_n.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3GCb9bbA1oI/XNh52b74KCI/AAAAAAADhFo/LkjYmmuhV6QJPO4ytFojdM2SAGOBU32kQCLcBGAs/s72-c/60160260_2434210549944109_4950264277555478528_n.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2019/05/blog-post_878.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/05/blog-post_878.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy