Πύργος: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Απριλίου, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Πύργου. Συγκεκριμένα: 1....


Με 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Απριλίου, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο Πύργου.

Συγκεκριμένα:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του δήμου οικ. Έτους 2018, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 121/2018 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

2. Λήψη απόφασης καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης των έργων:
2.1 «Λειτουργική αναμόρφωση οδού Κολοκοτρώνη και παράπλευρων οδών» με Α.Μ 60/2017 προϋπολογισμού 632.000,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων).
2.2 «Αναμόρφωση και αστική ανάπλαση χώρου πλατείας Ανδριάρα» με Α.Μ. 2/2018 προϋπολογισμού 310.000,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων).
2.3 «Ανάπλαση κεντρικών νησίδων οδού Μητροπολίτη Αντωνίου (πρώην Πατρών) στην πόλη του Πύργου με Α.Μ. 40/2017 προϋπολογισμού 53.000,00€ με ΦΠΑ (με συνοπτικό διαγωνισμό).
2.4 «Ανάπλαση οδών εντός του αστικού ιστού της πόλης Πύργου» με Α.Μ. 55/2017 προϋπολογισμού 420.000,00 με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων)
2.5 «Κατασκευή τριών παιδικών χαρών εντός του πολεοδομικού ιστού πόλης Πύργου» συνολικής δαπάνης 279.960,80€ με ΦΠΑ με Α.Μ. 7/2017 :
Α. Υποέργο: «Προμήθεια τριών παιδικών χαρών» προϋπολογισμού 180.010,80€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία)
Β. Υποέργο: «Διαμόρφωση της πλατείας Κύπρου στον Πύργο» προϋπολογισμού 99.950,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων)
2.6 «Ανακατασκευή δικτύου αστικής οδοποιϊας αρμοδιότητας δήμου Πύργου» με Α.Μ. 11/2018 προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία)
2.7 «Συντήρηση - επισκευή κοινοχρήστων χώρων» με Α.Μ. 21/2018 προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία).
2.8 «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού» με Α.Μ. 17/2018 προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ (με συνοπτικό διαγωνισμό).
2.9 «Συντήρηση και βελτίωση βατότητας αγροτικού δικτύου» με Α.Μ. 19/2018 προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ (με ανοιχτή διαδικασία)

3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου» με Α.Μ. 4/2018 προϋπολογισμού δαπάνης 200.000,00€ με Φ.Π.Α. (με ανοιχτή διαδικασία).

4. Λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Ε.Π.Ζ:
4.1 Εξέταση αιτήματος του κ. Σπυρόπουλου Νικολάου του Γεωργίου για την παραχώρηση θέσης παρκινγκ εκπαιδευτικού οχήματος έξωθεν Σχολής Οδηγών, που βρίσκεται επί της οδού Πατρών & Παπαφλέσσα 46, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 8/2018 απόφασή της εισηγείται θετικά).
4.2 Εξέταση αιτήματος της κας Γεωργοπούλου Γεωργίας του Παναγιώτη για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης έμπροσθεν του καταστήματός της, που βρίσκεται επί της οδού Τ. Πετροπούλου & Κοκκίνου, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασή της εισηγείται αρνητικά).
4.3 Εξέταση αιτημάτων κ. Κανδρή Αθανασίου του Χρήστου και κ. Πατρινού Λεωνίδα του Νικολάου για την παραχώρηση θέσης φορτοεκφόρτωσης έμπροσθεν των επί της οδού Πατρών 43 & 45 καταστημάτων τους, της Δ.Κ. Πύργου (Η Ε.Π.Ζ. με την υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφασή της εισηγείται αρνητικά).

5. Λήψη απόφασης για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης του λογαριασμού.

6. Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύργου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πύργου Α.Ε. ΟΤΑ για την πράξη «Παραχώρηση χρήσης και διαχείρισης των υποδομών του θεματικού Πάρκου Ξυστρή» Β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Γ. Ορισμός δύο εκπροσώπων του δήμου, (ο ένας εξ΄ αυτών Πρόεδρος) με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης.

7. Λήψη απόφασης έγκρισης οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Συλλόγου «Αθλητική Γυμναστική Ένωση Πύργου» για τη διεξαγωγή αθλητικής εκδήλωσης με την επωνυμία «ΒΙΛΑΕΤΕΙΑ».

8. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρων, για τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πύργου (ΔΗΚΕΠ).

9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της ανατολικής πλευράς του 1ου Γυμνασίου από 11 Μαΐου έως 25 Μαΐου 2018 στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Προκήρυξη Μαθητικών Καλλιτεχνικών Διαγωνισμών – Αγώνες Τέχνης – Άνοιξη στα Σχολεία» προκειμένου να φιλοξενηθούν η Έκθεση και η τελετή απονομής των βραβείων φωτογραφίας.

10. Λήψη απόφασης αποδοχή της μη της από 20-3-2018 ένστασης της ΔΟΜΗΛ ΟΕ, αναδόχου του με αρ. μελέτης 20/2012 του έργου «Πράσινη Διαδρομή πόλης» Δήμου Πύργου.

11. Λήψη απόφασης διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω ηλεκτροδότησης κατόπιν αιτήσεως της κ. Χαλικιά Ασήμως.

12. Λήψη απόφασης διαγραφής ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς Καταλόγους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας λόγω μεταβίβασης ακινήτου, εξάντλησης του συντελεστή δόμησης κατόπιν αιτήσεως του κ. Ζαμπάνια Στυλιανού.

13. Λήψη απόφασης διαγραφής ή μη ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας «Ανδρέας και Θεμιστοκλής Νικολετόπουλος Α.Β.Ε.Τ.Ε»

14. Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας «Κατάστημα εκμίσθωσης ποδηλάτων – μοτοποδηλάτων» στην κ. Καψούλιου Ιωάννα.

15. Λήψη απόφασης έγκρισης των πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών των αντικειμένων: 
15.1 «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου Πύργου»[οριστική παραλαβή, 230/20-2-2018 τιμολόγιο]
15.2 «Εκτυπώσεις – φωτοαντίγραφα σχεδίων» [τμηματική παραλαβή, 3/23-3-2018]
15.3 «Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2017, Ληξιαρχικών βιβλίων Πύργου και ΔΕ Ωλένης και βιβλίου Μ. Αρρένων Πύργου [τμηματική παραλαβή, 584/20-03-2018].

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ Βιολέτης ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Εκδήλωση ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Πύργος: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
Πύργος: Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου
https://3.bp.blogspot.com/-ql0kjlCcV0o/WsYTK-hAg5I/AAAAAAAChKo/efSSRgL-8GA0nWyEtopsV7udKj-ZNWdBwCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%25A0%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A51.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-ql0kjlCcV0o/WsYTK-hAg5I/AAAAAAAChKo/efSSRgL-8GA0nWyEtopsV7udKj-ZNWdBwCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%25A0%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2593%25CE%259F%25CE%25A51.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/04/blog-post_865.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/04/blog-post_865.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy