Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Συγκεκριμ...


Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα, στις 18.30, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Συγκεκριμένα:

1. Επικύρωση πρακτικών 10ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του δ.σ. στις 7/5/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

2. Επικύρωση πρακτικών 12ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 15/6/2018(Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

3. Επικύρωση πρακτικών 13ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 8/7/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

4. Επικύρωση πρακτικών 14ης κατεπείγουσας συνεδρίασης του δ.σ. στις 12/7/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

5. Επικύρωση πρακτικών 15ης συνεδρίασης του δ.σ. στις 16/7/2018 (Εισηγητής: Πρόεδρος δ.σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

6. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης » (Εισηγήτρια: δ.σ. και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Κα Γεωργιοπούλου-Κοντόγιωργα Άννα)

7. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Π.Κ.Κ.Κ. Σταφιδοκάμπου» (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

8. Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέα) και συνοδευτικού εξοπλισμού (Εισηγητής: Δήμαρχος Κος Μοράντ Ναμπίλ Ιωσήφ)

9. Ανάκληση της αριθ. 18/2018 απόφασης του δ.σ. και έγκριση δωρεάς παραχώρηση της χρήσης του ασθενοφόρου μάρκας Renault Espace στο ΕΚΑΒ Πάτρας(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

10. Προτάσεις μεταβολών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2012(Εισηγητής: Α/Δ Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Παιδείας Κος Χαμουζάς Ανδρέας)

11. Περί μίσθωσης Σιδηροδρομικού Σταθμού Νεοχωρίου Κυλλήνης(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

12. Διαγραφή χρεών(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

13. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, οικον. Έτους 2018 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

14. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Βελτίωσης αγροτικού οδικού δικτύου για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (Τ.Κ. Μανολάδας, Νησίου, Αετοράχης, Καλυβακίων) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Μόνωση Παιδικού Σταθμού Ανδραβίδας(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

16. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Επισκευή- Συντήρηση Αντλιοστασίων, υδατοπύργων, δεξαμενών Δ.Ε. Ανδραβίδας, Κάστρου-Κυλλήνης, Λεχαινών (αριθ. Μελ.10/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

17. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Επισκευή- Συντήρηση Αντλιοστασίων, υδατοπύργων, δεξαμενών Δ.Ε. Βουπρασίας (αριθ. Μελ.8/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

18. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Αρετής (αριθ. μελ.: 65/2018) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Συντήρηση γηπέδων Βουπρασίας (αριθ. μελ.: 32/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Ανάπλαση κτιρίων αποθηκών ΑΣΟ, περιβάλλοντα χώρου και συνδετήριων δρόμων (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Διανοίξεις οδών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Λεχαινών-Κατασκευή υποδομών (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Συντήρηση γηπέδων Δ.Κ. Ανδραβίδας, Κάστρου – Κυλλήνης, Λεχαινών(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

23. Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου με τίτλο : Τσιμεντοστρώσεις Δήμου(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

24. Περί ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Μυρσίνης (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

25. Περί ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στον οικ. Αγ. Θεοδώρων της Δ.Κ. Λεχαινών(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

26. Διάλυση σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση οδικού δικτύου πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Κάστρου Κυλλήνης – Λεχαινών» (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
https://2.bp.blogspot.com/-EOWvniyl17w/W_aYvhtGRoI/AAAAAAADKh8/AKqKxnzNjC8EMk4G--1jpMcC-8Pj-XxpwCLcBGAs/s640/P1140937.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-EOWvniyl17w/W_aYvhtGRoI/AAAAAAADKh8/AKqKxnzNjC8EMk4G--1jpMcC-8Pj-XxpwCLcBGAs/s72-c/P1140937.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2018/11/blog-post_630.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/11/blog-post_630.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy