Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης την Τετάρτη

Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00, με 26 θέματα στην ημ...


Δημοτικό συμβούλιο θα πραγματοποιηθεί στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 19.00, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συγκεκριμένα: 

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης έτους 2019(Εισηγητής: Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Κος Τσουραπάς Γεώργιος)

2. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για το έτος 2019 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

3. Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών- ακινήτων) του Δήμου , για το έτος 2019(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

4. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Μικρών Έργων, έτους 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος) 6. Ορισμός δημοτικού συμβούλου, ως μέλος Επιτροπής Παραλαβής Έργων, έτους 2019, για έργα προϋπολογισμού άνω των 5.869,41 €, χωρίς ΦΠΑ(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

7. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής – Παροχής Γενικών Υπηρεσιών έτους 2019 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

8. Ορισμός Οργανωτικής Μονάδας Δήμου ως γνωμοδοτικό όργανο εκτέλεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, Μελετών & Τεχνικών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

9. Ορισμός Οργανωτικής Μονάδας Δήμου ως γνωμοδοτικό όργανο εκτέλεσης Έργων(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος)

10. Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2019(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Κος Ζαφειρόπουλος Χρήστος) 

11. Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

12. Συμμετοχή του Δήμου Ανδραβίδας- Κυλλήνη ως εταίρου στην υποβολή πρότασης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΑMIF που αφορά πολιτικές για την κοινωνική ένταξη μεταναστών(Εισηγητής: Α/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κος Μίγκος Ανδρέας)

13. Έγκριση Έκθεσης Γ΄ τριμήνου υλοποίησης του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας λήξης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων , ομάδα 1 γάλα φρέσκο» (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Κος Δημόπουλος Χαράλαμπος)

15. Γνωμοδότηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού , οικονομικού έτους 2018, του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης » (Εισηγήτρια: δ.σ. και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Κα Γεωργιοπούλου-Κοντόγιωργα Άννα)

16. Γνωμοδότηση για προϋπολογισμό- Στοχοθεσία, οικον. έτους 2019 του Ν.Π. του Δήμου με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης» (Εισηγήτρια: δ.σ. και Αντιπρόεδρος του Ν.Π. Κα Γεωργιοπούλου-Κοντόγιωργα Άννα)

17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση αντλιοστασίων, υδατοπύργων, δεξαμενών Δ.Ε. Ανδραβίδας, Κάστρου-Κυλλήνης, Λεχαινών (αριθ. Μελέτης 10/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση αντλιοστασίων, υδατοπύργων, δεξαμενών Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης(αριθ. Μελέτης 7/2018) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

19. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου με τίτλο: Τσιμεντοστρώσεις Δήμου (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου με τίτλο: Ασφαλτοστρώσεις Δήμου (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Κουρτεσίου (αρ.μελ.:50/2014) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Ανόρυξη γεώτρησης Τ.Κ. Ν. Μανολάδας (αρ.μελ.:49/2014) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Ανόρυξη γεώτρησης οικ. Ψαρίου Δ.Κ. Βάρδας (αρ.μελ.:22/2015) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Ανόρυξη γεώτρησης Δ.Κ. Κάστρου (αρ.μελ.:12/2015) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

25. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Επισκευή & Συντήρηση αντλιοστασίων - υδατοπύργων - δεξαμενών Δ.Ε. Βουπρασίας (αρ. μελ.: 8/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

26. Περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: Συντήρηση γηπέδων Βουπρασίας (αρ.μελ.: 32/2017) (Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Παλαιολόγος Χρήστος)

COMMENTS

aaaaa
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Αλις Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μίγκος Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης την Τετάρτη
Δημοτικό Συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης την Τετάρτη
https://1.bp.blogspot.com/-wVjeSstzVq4/XDifLwa5nGI/AAAAAAADSEo/cRUfVAKKQsojU8vHF0JAo2r1eAS7I1UtQCLcBGAs/s640/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-wVjeSstzVq4/XDifLwa5nGI/AAAAAAADSEo/cRUfVAKKQsojU8vHF0JAo2r1eAS7I1UtQCLcBGAs/s72-c/%25CE%2594%25CE%25A3%2B%25CE%2591%25CE%259D%25CE%2594%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%2592%25CE%2599%25CE%2594%25CE%2591%25CE%25A3-%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259B%25CE%259B%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2597%25CE%25A3.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2019/01/blog-post_162.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/01/blog-post_162.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy