Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα

*Το Γενικό Σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται για το 2020, ανέρχεται στο ποσό των 10.034.161,41 €. *Ικανοποιημένος δήλωσε ο Ναμπίλ...


*Το Γενικό Σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται για το 2020, ανέρχεται στο ποσό των 10.034.161,41 €.

*Ικανοποιημένος δήλωσε ο Ναμπίλ Μοράντ


Η έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για το 2020 ήταν το βασικότερο θέμα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, το οποίο συνεδρίασε προχθές Τρίτη [διαβάστε εδώ...].

Εισηγητές στο θέμα ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Διονύσης Κεκάτος  & ο Αναπληρωτής Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Γιώργος Τσουραπάς.


ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Ε. ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΕΤΟΥΣ 2020

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελεί τη βάση αλλά και προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου, που εγκρίνεται με ιδιαίτερη διαδικασία και ελέγχεται από τα Όργανα της Κεντρικής Διοίκησης.

Αφού λήφθηκαν υπόψη :
• Οι παραγρ. 4 & 5 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, τρόπος λήψης απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ενόψει σύνταξης Τεχνικού προγράμματος,
• Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010, «η Ε.Ε. καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ. το Τ.Π. του Δήμου και φέρει την ευθύνη υλοποίησής του,

• Το άρθρο 191 του Ν. 4555/2018 – Συζήτηση και ψήφιση Τ.Π. Δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με το οποίο προστέθηκε η παραγρ. 5, στην συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρεται η διαδικασία ψήφισης του Τ.Π. (ψήφιση Τ.Π. ανά έργο σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατίθενται, απαίτηση απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του Δ.Σ., σε περίπτωση μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης απόλυτης πλειοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων, στη συνέχεια η παραγρ. 5 του άρθρου 208 του Ν. 3463/2006, τροποποιείται με το άρθρο 8 του Ν. 4623/2019 – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμων και Περιφερειών, στη συγκεκριμένη τροποποίηση αναφέρεται ότι, η συζήτηση και ψήφιση του Τ.Π. πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε. και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας,
• Την ΚΥΑ (Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών), οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054 – τεύχος Β΄) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων Οικονομικού Έτους 2020», λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω ΚΥΑ και ειδικότερα, το άρθρο 1, παραγρ. 1 & παραγρ. 4, την παράγραφο Α.1 του άρθρου 4 – Ειδικές Οδηγίες κατάρτισης του Π/Υ έτους 2020, την παραγρ. Α.1-περίπτ. 7, την παραγρ. Α1 περίπτ. 8, την παραγρ. Α1, περίπτ. 10, την Παραγρ. Α3, του άρθρου 4,
• Το με αριθ. πρωτ. : 13682/07-10-2019 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ενημερώθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών & Κοινοτικών Κοινοτήτων, για την κατάθεση προτάσεων, σύμφωνα με συνημμένο πίνακα ο οποίος τους ενημέρωνε αναλυτικά για τα διαθέσιμα – προβλεπόμενα ποσά, καθώς επίσης και για την κατανομή ανά Δ. & Τ.Κ. ,
• Τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων,
• Την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία καταγράφονται σε πίνακα :
1. Νέα έργα, με χρηματοδότηση από ΚΑΠ – Επενδυτικές Δαπάνες 2020 & Ταμείο Αρωγής Πυρόπληκτων, συνολικού Π/Υ, 368.184,20 €, 2. Συνεχιζόμενα έργα, έργα δηλαδή που η εκτέλεσή τους έχει ξεκινήσει το 2019 ή και προγενέστερα, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, συνολικού Π/Υ, 9.665.977,21 €, 3.

Οφειλόμενα έργα, έργα δηλαδή που η εκτέλεσή τους έχει ξεκινήσει το 2019 ή και προγενέστερα, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, για τα οποία υπάρχουν πιστοποιήσεις της Δ/σας Υπηρεσίας και για τα οποία αναμένονται οι χρηματοδοτήσεις από τα διάφορα Υπουργεία, συνολικού Π/Υ, 209.845,75 €.

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν διορθώσεις ποσών και μεταγενέστερη ενημέρωση του αρχικού πίνακα έργων που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία στις 03/12/2019, δεδομένου ότι από την συγκεκριμένη ημερομηνία και έως 31/12/2019, έγιναν πιστοποιήσεις και εκδόθηκαν Χ.Ε. πληρωμής.

Το Γενικό Σύνολο των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το τρέχον έτος, ανέρχεται στο ποσό των 10.034.161,41 €.

Ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Λέντζας Ιωάννης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Με δήλωσή του ο επικεφαλής της "Συμφωνίας Πολιτών" πρώην δήμαρχος Ναμπίλ Μοράντ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για έργα που αναφέρονται και είχαν προγραμματιστεί επί της δικής του θητείας.

«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος για το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίσαμε εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο.Είχαμε ζητήσει Δημοτικό Συμβούλιο τόσο για τα προγραμματισμένα από εμάς έργα στον Δήμο μας όσο και για την οικονομική κατάσταση που παραδώσαμε τον Δήμο.

Τις απαντήσεις στις κατηγορίες των πολιτικών μας αντιπάλων τις έδωσε το ίδιο το τεχνικό πρόγραμμα.

Τις απαντήσεις στην αμφισβήτηση,στις αιχμές και στον εκμηδενισμό του έργου μας που προσπάθησε να κάνει η νέα Δημοτική Αρχή τους πρώτους μήνες της θητείας της,τις πήρε μόνη της από αυτό που παρουσίασαν για τεχνικό πρόγραμμα.10.011.703,55 είναι το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων και αν αναφέρουμε και τις προγραμματικές συμβάσεις που είχαμε υπογράψει με την ΚΤΥΠ για τα σχολεία Νέας Μανωλάδας και για το Λύκειο Λεχαινών π/υ 6.600.000 ευρώ και για το Λιμάνι της Κυλλήνης 5.000.000ευρώ ,τα οποία ήδη έχουν δημοπρατηθεί,το ποσό είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Είμαι περήφανος για την δουλειά που κάναμε ως Δημοτική Αρχή με τα όποια λάθη και παραλείψεις μας, που ήταν λογικό να υπάρχουν.Εγώ ήθελα να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και να ολοκληρωθούν τα έργα,οι φωτογραφίες και το κόψιμο κορδέλων δεν με ενδιέφερε ποτέ.»

Σύμφωνα με τον ίδιο τον πρώην δήμαρχο, σε προηγούμενες συνεδριάσεις  είχε ζητήσει επανειλημμένως να πραγματοποιηθεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα χρηματοδοτημένα έργα που τόσο είχε παλέψει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

Η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, ανέφερε, για το 2020 έδωσε όλες τις απαντήσεις που χρειάζονταν και ανέδειξε την μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να βελτιώσει την καθημερινότητα των Δημοτών και τις υποδομές του Δήμου.

Έργα για την ύδρευση,την αποχέτευση,τον αθλητισμό και τα σχολικά κτήρια είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών Δημοτικής Αρχής και δημοτικών υπαλλήλων κατά την πενταετή θητεία που έληξε στις 31/8/2019.

Οι προεκλογικές φήμες περί ανύπαρκτων έργων και ο πόλεμος που δέχτηκε όπως αναφέρει ο ίδιος, διαψεύσθηκαν πλήρως με την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος. "Τα έργα δεν ήταν στην φαντασία μας ούτε αποτελούσαν μια σκέτη κόλλα χαρτί με δέκα προτάσεις.Τα χρήματα για τα έργα βρίσκονται στα ταμεία του Δήμου και οδεύουν προς ολοκλήρωση", ανέφερε συγκεκριμένα.  

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα
https://3.bp.blogspot.com/-Fk5mj7XeT7s/XjK68UlpDcI/AAAAAAAD46k/1kth3AzBJo4r1d6tGNMstrFTZscEmvUhQCLcBGAsYHQ/s640/84031067_214883576208391_1343661109596389376_n.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-Fk5mj7XeT7s/XjK68UlpDcI/AAAAAAAD46k/1kth3AzBJo4r1d6tGNMstrFTZscEmvUhQCLcBGAsYHQ/s72-c/84031067_214883576208391_1343661109596389376_n.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2020/01/blog-post_103.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2020/01/blog-post_103.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy