Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Πηνειού: Επιστολή Δ. Γεωργόπουλου

Κύριε Δήμαρχε, Διανύουμε ως χώρα αλλά και ως Δήμος μία δύσκολη και πρωτόγνωρη κρίση η οποία έχει πολλές προεκτάσεις. Παρά ταύτα εκτι...


Κύριε Δήμαρχε,

Διανύουμε ως χώρα αλλά και ως Δήμος μία δύσκολη και πρωτόγνωρη κρίση η οποία έχει πολλές προεκτάσεις. Παρά ταύτα εκτιμώ ότι ως Δημοτική αρχή έχετε επιδείξει μειωμένα αντανακλαστικά και έχετε αρκεστεί σε επικοινωνιακή πολιτική και επικίνδυνα άσκοπη ρητορεία. Πίσω από την υγειονομική – επιδημιολογική διάσταση της πανδημίας, υπάρχει και η οικονομική, ψυχολογική και κοινωνιολογική διάσταση, θέματα που θα προκύψουν στην πορεία και θα μας απασχολούν για πολύ μεγαλύτερό χρονικό διάστημα.

Εισπράττουμε από την τοπική κοινωνία μεγάλο αίσθημα φόβου αλλά και αβεβαιότητας για το αύριο και καλούμαστε για ακόμα μία φορά να είμαστε στην πρώτη γραμμή και να διασφαλίσουμε, με όσα μέσα διαθέτουμε, τη συνοχή της κοινωνίας . Οφείλουμε να φροντίσουμε τους συνανθρώπους μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καλύπτοντάς τους τις βασικές ανάγκες. Η Κυβέρνηση προχώρησε σε μια σειρά Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 .

Καταρχήν με την Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’): Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης που πρόσφατα πέρασε η Κυβέρνηση και στην οποία περιλαμβάνονται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Συμβούλια με αποφάσεις τους να μπορούν να προχωρήσουν άμεσα στα εξής:

• Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α ́ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

• Απαλλαγή των επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

• Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

• Στη μη είσπραξη από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 των μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων. Θεωρώ επιβεβλημένο να προχωρήσουμε άμεσα σε σχετικές αποφάσεις προκειμένου να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις του Δήμου μας.

Κατά συνέπεια πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τα ανωτέρω. Επιπλέον με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020 με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του» μεταξύ άλλων, στην παρ.2 του άρθρου 10 ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ , λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου.

Θα έπρεπε να έχετε ήδη προχωρήσει σε σχετικές αποφάσεις προκειμένου ο Δήμος να είναι σε θέση για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης προς τους πληττόμενους δημότες μας κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο. Επίσης στο άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής: «10. Μέχρι την 31η.5.2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής διάταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου».

Κύριε Δήμαρχε

θα έπρεπε με την βοήθεια των εργαζομένων που προέρχονται από τους παιδικούς σταθμούς, το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι και το κέντρο κοινότητας και αναστέλλονται οι υπηρεσίες τους λόγω των ανωτέρω, αλλά και της χρηματοδότησης ύψους 80.000€ που σας επιχορήγησε η Κυβέρνηση να έχετε προχωρήσει σε:

α) ολοκλήρωση της καταγραφής των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν

β) καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους γ) εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) δ) δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β) ε) την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων των περ. α) και β) στ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ Αλλά κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό, όπως μαγείρους κλπ και τις υποδομές που έχουμε στους παιδικούς σταθμούς και στις άλλες κοινωνικές δομές θα έπρεπε να έχετε δρομολογήσει την παρασκευή και διανομή γευμάτων σε απόρους και οικονομικά αδυνάτους συνδημότες μας.

Κύριε Δήμαρχε

οφείλουμε αν και καθυστερημένα ως Δήμος να κινηθούμε άμεσα και δραστικά με στόχο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των πολιτών και να στήσουμε δομές για την ασφαλή διαβίωση όσων συνδημοτών μας έχουν ανάγκη. Οι Δήμοι φεύγουν τελευταίοι από τη μάχη και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουμε όσοι έχουμε θητεύσει χρόνια στο πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης!!!!! Άμεσα λοιπόν σύγκλιση Έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. 28-03-2020

Διονύσιος Γεωργόπουλος

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Πηνειού

COMMENTS

Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μπακέλλας Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ραμμος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Δήμος Πηνειού: Επιστολή Δ. Γεωργόπουλου
Δήμος Πηνειού: Επιστολή Δ. Γεωργόπουλου
https://1.bp.blogspot.com/-IXWjwnxxrSs/XoHO8jrvj5I/AAAAAAAD9jE/unzaDf1Mnm4vOVWjd7Kt1h16zUdxfrxxgCLcBGAsYHQ/s640/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%25A0%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-IXWjwnxxrSs/XoHO8jrvj5I/AAAAAAAD9jE/unzaDf1Mnm4vOVWjd7Kt1h16zUdxfrxxgCLcBGAsYHQ/s72-c/%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%2B%25CE%25A0%25CE%2597%25CE%259D%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2020/03/blog-post_413.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2020/03/blog-post_413.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy