Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Ηλειακή επιχειρηματικότητα: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021

Αγαπητοί συμπατριώτες,  Πριν λίγες ώρες αποχαιρετήσαμε το 2020, ένα ταραχώδες έτος, το οποίο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, άλλαξε δρα...

Αγαπητοί συμπατριώτες, 

Πριν λίγες ώρες αποχαιρετήσαμε το 2020, ένα ταραχώδες έτος, το οποίο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, άλλαξε δραστικά κι αναπάντεχα παραδοχές, αντιλήψεις και πρακτικές σε όλες τις εκφάνσεις του ατομικού και του συλλογικού βίου: την οικονομική δραστηριότητα, τη χάραξη κι άσκηση πολιτικής, τον τρόπο που διαβιούμε, εργαζόμαστε, αλληλοεπιδρούμε με τους συνανθρώπους μας και το περιβάλλον. Ο νέος χρόνος φέρνει μαζί του την ελπίδα στο μέτωπο της καταπολέμησης της νόσου Covid-19, μέσω της έναρξης των εμβολιασμών στη χώρα μας, αλλά και υψηλό αίσθημα ατομικής και συλλογικής ευθύνης. 

Καλούμαστε πλέον να βρούμε τον κοινό μας βηματισμό στη νέα ψηφιακή εποχή, που χαρακτηρίζεται από την αναδόμηση της οικονομίας τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις του τόπου μας δοκιμάστηκαν σκληρά και κλήθηκαν να επιδείξουν αντανακλαστικά, βρισκόμενες σε αχαρτογράφητα νερά κι αντιμέτωπες με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. 

Παράλληλα, η πανδημία κατέστησε σαφές, πως μόνο όσοι κατάφεραν να κινητοποιήσουν δυνάμεις και πόρους γρήγορα και αποτελεσματικά και να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες συνθήκες, μπόρεσαν να διαχειριστούν την κατάσταση πιο αποτελεσματικά, αμβλύνοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις.

Το 2021 θα βρει τις επιχειρήσεις του τόπου μας να σχοινοβατούν μεταξύ της ανάγκης εξυπηρέτησης των βραχυχρόνιων υποχρεώσεών τους και της μακρόπνοης στόχευσης του μετασχηματισμού του επιχειρηματικού τους μοντέλου, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτή την προσπάθεια, το Επιμελητήριο Ηλείας, θα σταθεί αρωγός, στον κοινό αγώνα για την μεταστροφή και ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού προτύπου της Ηλειακής οικονομίας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οι επιχειρήσεις της Ηλείας, ανεξαρτήτου κλάδου και τομέα δραστηριότητας, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ψηφιακό και τον «πράσινο» μετασχηματισμό τους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, να αυξήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, αλλά και να θωρακιστούν απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις, υγειονομικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα. Τούτου λεχθέντος, τα Ηλειακά προϊόντα κι υπηρεσίες πρέπει να ενσωματώσουν περισσότερη και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας τεχνολογία, συνεπώς οι επιχειρήσεις του τόπου μας πρέπει να επενδύσουν περισσότερο στην έρευνα και στη δημιουργία αξίας σε όλα τα πεδία του επιχειρείν. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο Ηλείας επισημαίνει διαρκώς την ανάγκη κάλυψης των κενών ανάμεσα στην έρευνα και στην παραγωγή, εξέλιξη και διατήρηση των δομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της επαναλειτουργίας των ερευνητικών ινστιτούτων και της εγκατάστασης σχετικών δομών στην περιοχή της Ηλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί, αφενός μεν η ευρύτερη διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής μας, αφετέρου δε να ενισχυθεί η καινοτομική ικανότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο, πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα πρέπει να περιοριστεί στις υποδομές του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά να συμπεριλάβει επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, σε logistics καθώς στο διαδίκτυο πραγμάτων (Internet of Things). Το ευρωπαϊκό και διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον έχει άλλωστε από καιρό στραφεί προς την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. 

Η συντονισμένη προσπάθεια της Ε.Ε. να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στη στροφή προς την πράσινη οικονομία, θα πρέπει να αποτελέσει προπομπό κι οδηγό για την ανάληψη πρωτοβουλιών με περιβαλλοντική συνείδηση από τις Ηλειακές επιχειρήσεις, προκειμένου να γίνουν κοινωνοί των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της πράσινης επιχειρηματικότητας και να ακολουθήσουν τη γενικότερη τάση της εποχής. 

Εξάλλου, η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, σε κάθε επιχειρηματικό μέγεθος, σε νέες αλλά και υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου της περιοχής μας σε δράσεις παραγωγής βιολογικών προϊόντων, διαχείρισης της φύσης και των φυσικών πόρων, εισαγωγής κι ενσωμάτωσης καθαρών τεχνολογιών, αξιοποίησης των ΑΠΕ, αναβάθμισης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιριακών δομών κι εγκαταστάσεων, καθώς και προώθησης και προβολής του Πράσινου Τουρισμού. 

Η συνακόλουθη μείωση του λειτουργικού κόστους και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων (λόγω των καλύτερων συνθηκών εργασίας), μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας επενδύσεις και να απολαύσουν τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, της προστιθέμενης αξίας, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. 

Η προσαρμογή στους μετασχηματισμούς αυτούς θα αποτελέσει μια δύσκολη εξίσωση για τις επιχειρήσεις της περιοχής, οι οποίες δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση στα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, από τη στιγμή μάλιστα που η περιοχή της Ηλείας ταλανίζεται ακόμα από το ακανθώδες ζήτημα των πυροδανείων, μια δεκαετή θηλιά που στερεί την πρόσβαση των Ηλείων επιχειρηματιών στο δανεισμό. 

Ως προς αυτό κι ως μια ενδεχόμενη εναλλακτική πρόταση στην έλλειψη χρηματοδότησης / ρευστότητας, το Επιμελητήριο Ηλείας αντιτάσσει τη δημιουργία συνεργατικών δικτύων και κοινοπρακτικών συνεργασιών (clusters) σε τοπικό επίπεδο καθώς και την πολύ-επίπεδη συνεργασία μεταξύ Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, προκειμένου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις να επωφεληθούν εκατέρωθεν και από κοινού από τα εκάστοτε συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. 

Ενόψει των νεών προκλήσεων που φέρνει μαζί της η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, τα μέλη του Δ.Σ., το προσωπικό και οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου Ηλείας κι εγώ προσωπικά, δεσμευόμαστε πως και το νέο έτος 2021, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια για ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον. Στην προσπάθεια αυτή σας θέλουμε όλους κοντά μας! Σας ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ευημερία για το Νέο έτος.

Μετά τιμής, 

Κωνσταντίνος Νικολούτσος 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Ηλειακή επιχειρηματικότητα: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021
Ηλειακή επιχειρηματικότητα: Με το βλέμμα στραμμένο στο 2021
https://1.bp.blogspot.com/-iKMpi7Zbxow/X_G2IOIyLqI/AAAAAAAEdZk/fhybpURss1YtcrWVhK_pdHkaj5uYAd56wCLcBGAsYHQ/s600/knikoloutsos%255B1%255D.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-iKMpi7Zbxow/X_G2IOIyLqI/AAAAAAAEdZk/fhybpURss1YtcrWVhK_pdHkaj5uYAd56wCLcBGAsYHQ/s72-c/knikoloutsos%255B1%255D.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2021/01/2021_3.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/01/2021_3.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy