Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Τοποθετείται έξυπνο Δίκτυο Ύδρευσης στο Δήμο Ήλιδας

Υπεγράφη η σύμβαση από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Λυμπέρη   «Νοικοκυρεύουμε το δίκτυο και την υπηρεσία ώστε να μειωθεί η τιμή του πόσιμου νερού...

Υπεγράφη η σύμβαση από τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Λυμπέρη 

«Νοικοκυρεύουμε το δίκτυο και την υπηρεσία ώστε να μειωθεί η τιμή του πόσιμου νερού που καταβάλουν τα νοικοκυριά του Δήμου μας» δήλωσε ο Δήμαρχος Στην υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχη εταιρεία για την τοποθέτηση έξυπνου δικτύου ύδρευσης στην πόλη της Αμαλιάδας, προχώρησε το πρωί της Τετάρτης, ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης. 

Πρόκειται για ένα έργο με χρηματοδότηση 1.391.978,65 ευρώ , συν 334.074,88 ευρώ για Φ.Π.Α. 24 %. και αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ήλιδας. Όπως ανέφερε στην τοποθέτησή του ο κ. Λυμπέρης, η τοποθέτηση του δικτύου, είναι η εκκίνηση «του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης της Αμαλιάδας το οποίο θα επεκταθεί σε όλο το Δήμο». 

Στόχος, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, είναι «σε συνδευασμό με την ορθή λειτουργία του διυλιστηρίου στο Φράγμα Πηνειού, το κάθε νοικοκυριό, η κάθε επιχείρηση, να έχει καθαρό, πόσιμο νερό και συγχρόνως να έχουμε νοικοκυρέψει την κατάσταση ώστε οι λογαριασμοί που εκδίδονται να είναι σωστοί με βάση την κατανάλωση και στην ώρα τους».

Γ. Λυμπέρης : «Έργο με άμεση ανταπόκριση στην τιμολογιακή πολιτική» 

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυμπέρης επεσήμανε : «Υπογράφουμε τη σύμβαση ενός έργου που δεν είναι μεγάλο σε ότι αφορά το συμβατικό του ποσό, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί είναι η εκκίνηση του εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης της Αμαλιάδας. Ξεκινήσαμε από την πόλη και στη συνέχεια θα επεκταθούμε σε όλο το Δήμο Ήλιδας με μια σειρά έργων που ήδη έχουν προγραμματιστεί. 

Προφανής μας στόχος, όπως αυτός έχει ανακοινωθεί, είναι να έχουμε σε πλήρη λειτουργία το διυλιστήριο στο Φράγμα του Πηνειού ώστε το κάθε νοικοκυριό η κάθε επιχείρηση να έχει καθαρό πόσιμο νερό και συγχρόνως να έχουμε νοικοκυρέψει τη κατάσταση ώστε οι λογαριασμοί που εκδίδονται να είναι σωστοί με βάση την κατανάλωση και στην ώρα τους». Συμπληρώνοντας ο κ. Λυμπέρης τόνισε : «Θέλουμε επιτέλους να νοικοκυρέψουμε την άσχημη κατάσταση που τώρα επικρατεί στο κομμάτι της ύδρευσης. Αποτέλεσμα θα είναι το τιμολόγιο του νερού να είναι φθηνότερο, αφού θα σταματήσουν οι μεγάλες απώλειες νερού είτε από τις βλάβες είτε από κάποιες παράνομες συνδέσεις που ίσως να υπάρχουν». 

Με τη σειρά του ο ανάδοχος του έργου κ. Δημήτρης Νικολόπουλος είπε : «Υπογράφουμε τη σύμβασης για την τοποθέτηση και λειτουργία του έξυπνου δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ήλιδας. Είναι ένα έργο που θα αφήσει ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς θα εξοικονομηθούν χιλιάδες κυβικά νερού οπότε θα έχει άμεση ανταπόκριση στην τιμολογιακή πολιτική του Δήμου. Το έξυπνο σύστημα θα μπορεί να ελέγχεται απομακρυσμένα οπότε ο Δήμος αποκτά ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο που θα του αποφέρει πολλά οφέλη. Προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με το Δήμο Ήλιδας. Ο συμβατικός χρόνος περαίωσης του έργου είναι δεκαπέντε μήνες. 

Τι περιλαμβάνει το έργο 

Το συμβατικό ποσό που θα καταβληθεί στον Ανάδοχο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, ανέρχεται στο ποσό του: Ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα οχτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1.391.978,65€), συν 334.074,88 € για Φ.Π.Α. 24 %. 

Συνολικά δηλαδή σε 1.726.053,53 €. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία έξυπνου Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Ήλιδας . 

Το αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

I. Δημιουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) για τη συλλογή, τον τηλεέλεγχο και τον τηλεχειρισμό του δικτύου. 

II. Προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (17 Τ.Σ.Ε.) λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου. 

III. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (5 ΤΣΕΡΠ), προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου πίεσης (10 ΤΣΕΠ), προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου πίεσης και παροχής (4 ΤΣΕΠ+Π) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του Δήμου όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντι του σταθμού με βάση της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. 

IV. Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 800 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη και την κατανάλωση στις οικίες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προ-εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων στον ΚΣΕ (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης). 

V. Προμήθεια φορητού εξοπλισμό εντοπισμού διαρροών, προκειμένου να βελτιωθεί ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών και ο σημειακός εντοπισμός των αφανών διαρροών. 

VI. Την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος εξοικονόμησης ενέργειας (μείωσης λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, Εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος κλπ) στους υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης. 

VII. Την εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου των νερών που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή δικτύου (κυρίως Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας. 

VIII. Την κατάρτιση και εφαρμογή ενός καταλλήλου υδραυλικού στρατηγικού και λεπτομερούς μοντέλου προσομοίωσης και τον επανασχεδιασμό νέων ζωνών τροφοδοσίας και ελέγχου διαρροών με στόχο την βελτίωση της τροφοδοσίας του Δήμου με ένα ορθολογικότερο σύστημα ύδρευσης. 

IX. Προμήθεια και εγκατάσταση όλου του λογισμικού που απαιτείται για την λειτουργία του Συστήματος. 

X. Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στη μελέτη (παροχής, πίεσης, κλπ) 

XI. Εργοστασιακές δοκιμές αποδοχής και δοκιμές αποδοχής επί τόπου του έργου (επιτόπια τεστ). 

XII. Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του Συστήματος. 

XIII. Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση). 

XIV. Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του Συστήματος.

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Τοποθετείται έξυπνο Δίκτυο Ύδρευσης στο Δήμο Ήλιδας
Τοποθετείται έξυπνο Δίκτυο Ύδρευσης στο Δήμο Ήλιδας
https://1.bp.blogspot.com/-MAe4pN727Fs/YCP5cninkkI/AAAAAAAEgpY/rE3iGmUxVds6ypyQXEaAUWVuZVcc03NAACLcBGAsYHQ/s600/unnamed.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-MAe4pN727Fs/YCP5cninkkI/AAAAAAAEgpY/rE3iGmUxVds6ypyQXEaAUWVuZVcc03NAACLcBGAsYHQ/s72-c/unnamed.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2021/02/blog-post_207.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/02/blog-post_207.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy