Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Πύργου: Μια επιβεβλημένη απάντηση σε ανακρίβειες και άγνοιες

Μελετώντας την ανακοίνωση που υπογράφεται από επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, παρατηρούμε ότι:  Δεν αναφέρετε πουθενά, ότι όλες οι Προγ...

Μελετώντας την ανακοίνωση που υπογράφεται από επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων, παρατηρούμε ότι: 

Δεν αναφέρετε πουθενά, ότι όλες οι Προγραμματικές συμβάσεις διαχειρίζονται από Τριμελές Όργανο Παρακολούθησης, τα δύο μέλη ορίζονται από τον Δήμο Πύργου και την Δη.Κ.Ε.Πύργου και το τρίτο μέλος από την Κοιν.Σ.Επ., όταν λοιπόν κάποιος διατηρεί την πλειοψηφία πως απεμπολεί τον έλεγχο ή δικαιώματα; 

Σχετικά με την χρήση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πύργου, εκ του πονηρού χρησιμοποιείτε την λέξη «διαθέτει» - που παραπέμπει στην έννοια παραχωρώ - ενώ στην πραγματικότητα ο Δήμος απλώς συμπεριλαμβάνει όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας του σε αυτό το νέο μοντέλο διαχείρισης, δηλαδή την διαχείρισή τους μέσω της προγραμματικής σύμβασης. 

Σας ενημερώνουμε δε ότι το Ενωσιακό Γήπεδο της Σπιάτζας δεν ανήκει στον Δήμο Πύργου. Η νέα προγραμματική σύμβαση θα υλοποιηθεί μόνο σε εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Δήμου Πύργου. 

Ο Δήμος έχει προϋπολογίσει την διάθεση των 100 χιλ. ευρώ για το 2021, δυστυχώς όμως δεν θα μπορέσει να τα διαθέσει όλα λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται εξαιτίας γραφειοκρατικών διαδικασιών, με αποτέλεσμα να μείνουν χρήματα αδιάθετα και οι αθλητικές εγκαταστάσεις να παραμείνουν σε κακό χάλι, τα παιδιά να μην έχουν χώρους άθλησης ή καθημερινά να ταλαιπωρούνται αν όχι να κινδυνεύουν από τραυματισμούς. Αν δε θέλετε να γίνει τίποτα και να μείνει αυτή η κατάσταση, πέστε το ευθέως και δημόσια!
Τα ίδια ισχύουν και για την σύμβαση δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας. 
Η Κοιν.Σ.Επ. θα στεγάζεται σε κτίριο του Δήμου για όλη την διάρκεια υλοποίησης της προγραμματικής. Αφού και πάλι στην Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχουν δύο άτομα του Δήμου Πύργου, ανά πάσα στιγμή η προγραμματική σύμβαση λύεται. Η Κοιν.Σ.Επ. αναλαμβάνει σειρά δράσεων, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί την πρόσληψη ατόμων, λειτουργικές άλλες δαπάνες και την προμήθεια αγαθών. 

Οι δαπάνες αυτές εναλλακτικά μπορούν να καλυφθούν από Δημοτικούς πόρους ή από έσοδα που θα αποφέρουν οι δράσεις κοινωνικής μέριμνας που θα υλοποιούνται. Προτείνετε λοιπόν να διανέμουμε συσσίτιο επί …αμοιβή, να …πωλούνται κι όχι να διανέμονται δωρεάν λοιπά αγαθά, να τιμολογήσουμε την παροχή κοινωνικής μέριμνας; Παρακαλώ να μας προτείνετε τιμοκατάλογο… 

Η υλοποίηση και των δύο προγραμματικών συμβάσεων προϋποθέτει την χρήση Δημοτικών κτιρίων και ανθρώπινου δυναμικού κατά τις μη εργάσιμες ώρες για τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Πύργου δεν επαρκεί και η πλειοψηφία των συμβασιούχων απαγορεύεται να εργάζονται αργίες ή απογεύματα κλπ. Ολοκληρωμένες δράσεις κοινωνικής μέριμνας προϋποθέτουν συνέχεια και συνέπεια, δεν νοείται η προσφορά μόνον σε εργάσιμες ώρες και υπό προϋποθέσεις. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις όπως βεβαίως θα σας έχει διδάξει η μακροχρόνια θητεία σας ως Δημοτικοί Σύμβουλοι. 

Στο «γιατί» ο Δήμος Πύργου επέλεξε αυτό τον τρόπο δράσης, μπορείτε να μελετήσετε την κείμενη νομοθεσία, συστήνω να ξεκινήσετε από: 

α) Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς (Ν. 4412/2016), 
β) Συμβάσεις Δωρεάν Παραχώρησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν. 4555/2018) και 
γ) Προγραμματικές Συμβάσεις (αρ. 6 Ν. 4430/2016). 

Με το νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις ν. 4412/2016 ενσωματώθηκαν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργοποίηση των δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς (άρθρα 107-110). Με το αρ. 6 Ν.4430/2016 παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του αρ. 3.1 Ν. 4430/2016. 

Το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών αφορά στην μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στο αρ. 2.3 Ν. 4430/2016 και αναφέρεται στους καταστατικούς σκοπούς του φορέα Κ.ΑΛ.Ο. με τον οποίο επιθυμεί να συμβληθεί ο δήμος. Για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ο συμβαλλόμενος δήμος δύναται να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων στον αντισυμβαλλόμενο φορέα ΚΑΛΟ. 

Ο Δήμος Πύργου δεν διαθέτει Κοιν.Σ.Επ., μέχρι σήμερα έχει συνεργασθεί με δύο την «Ηλίανθος» και την «ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ». Τα αποτελέσματα της συνεργασίας με την ΚοινΣ.Επ. ΗΛΙΑΝΘΟΣ είναι ορατά, μπορούμε να επισκεφθούμε το ΚΔΑΠ ΑμΕΑ και να συγκρίνουμε τα οφέλη με αυτά επί δικής σας Διοίκησης (όσοι έχετε μετάσχει). 

Παρακαλώ, μελετήστε την νομοθεσία περί σύστασης και δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Επ., είναι νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, είναι συνεταιρισμοί εργαζομένων κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι ότι διαθέτουν καταστατικό σκοπό προσφοράς προς την κοινωνία, όπως αυτή πιστοποιείται από το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. 

Πάρα πολλά είναι τα παραδείγματα συνεργασίας ΟΤΑ με Κοιν.Σ.Επ., κι ενδεικτικά μόνο αναφέρω τις παρακάτω προγραμματικές με συμμετοχή Κοιν.Σ.Επ.:

α) Δήμου Ζακύνθου για την λειτουργία φιλαρμονικής. 
β) Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ για την υλοποίηση προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση των Προσφύγων» 
γ) Δήμου Ζίτσας για την διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού με τις απαιτούμενες άδειες χειριστών μηχανημάτων έργων και άδεια χρήσης γεωργικών μηχανημάτων 
δ) Δήμος Χαϊδαρίου για την λειτουργία ΚΔΑΠ Αθλητισμού 
ε) Περιφέρεια Αττικής για υλοποίηση του προγράμματος «ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ενώ με μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε και άλλες πολλές περιπτώσεις. 

Γιατί γενικά επιλέγεται από τους ΟΤΑ η συνεργασία με Κοιν.Σ.Επ., αφού ουσιαστικά οι Κοιν.Σ.Επ. απαρτίζονται από εθελοντές οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο. Από την πλευρά του ο Δήμος προσπαθεί να αναπτύξει τον εθελοντισμό παρέχοντας υποδομές και εφόδια στα πλαίσια διαφάνειας και νομιμότητας. Κατά το παρελθόν πιθανόν να ενθυμείσθε παροχές προς εθελοντές υπό σκιώδεις διαδικασίες, υλοποίηση δράσεων με «άλλη επωνυμία» και με διαδικασίες λίαν επιεικώς παράτυπες. 

Πλέον το σύνολο των δράσεων θα γίνεται με νομιμότητα, διαφάνεια, οι δαπάνες θα ελέγχονται και πιστοποιούνται από τις Επιτροπές Παρακολούθησης των εκάστοτε συμβάσεων, τα πρακτικά των οποίων αποτελούν δημόσια έγγραφα κι ευχαρίστως εσείς ή όποιος άλλος δικαιούται μπορεί να ελέγχει. Συνοψίζοντας να υπενθυμίσω ότι κατηγορείται διαδικασίες οι οποίες αποτελούν εφαρμογή αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων (Οικονομική Επιτροπή Δήμου και Διοικητικό Συμβούλιο Δη.Κ.Ε.Π.) στα οποία μετέχουν και μέλη της αντιπολίτευσης. 

Οι αποφάσεις αυτές ελέγχονται για την νομιμότητά τους, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Θα έπρεπε επίσης να γνωρίζετε πως η σύγχρονη αντίληψη κι οι ανάγκες για παραγωγή έργου, δεν επιτρέπουν στείρες αρνήσεις του ξερού «όχι σε όλα και πάντα», ούτε επιτρέπουν «ισοπεδωτισμούς» και διαστρεβλώσεις, που οδηγούν μόνο σε διαμάχες. Και η ήδη πρότερη θητεία σας ως δημοτικοί σύμβουλοι θα έπρεπε να σας το έχει πλέον μάθει αυτό. «Το δις εξαμαρτείν, ουκ ανδρός σοφού»… 

Ο Πρόεδρος της Δη.Κ.Ε.Πύργου 
Δημόπουλος Χρήστος

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Πύργου: Μια επιβεβλημένη απάντηση σε ανακρίβειες και άγνοιες
ΔΗ.Κ.Ε. Δήμου Πύργου: Μια επιβεβλημένη απάντηση σε ανακρίβειες και άγνοιες
https://1.bp.blogspot.com/-ayUb6cA-2qE/YVMB972IZWI/AAAAAAAE13U/AL8ridnhg9oLCZt5kwwVv_rwC-fnzm2HACLcBGAsYHQ/s600/Opera%2B%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF_2021-09-28_145052_mail.google.com.png
https://1.bp.blogspot.com/-ayUb6cA-2qE/YVMB972IZWI/AAAAAAAE13U/AL8ridnhg9oLCZt5kwwVv_rwC-fnzm2HACLcBGAsYHQ/s72-c/Opera%2B%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF_2021-09-28_145052_mail.google.com.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2021/09/blog-post_354.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/09/blog-post_354.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy