Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Πηνειού: Αιτήσεις για επιδότηση στους πληγέντες

Ο Δήμος Πηνειού στέκεται αρωγός στους κατοίκους που επλήγησαν από την κακοκαιρία « ΜΠΑΛΛΟΣ» η οποία συνοδεύτηκε από ακραία καιρικά φαινόμ...

Ο Δήμος Πηνειού στέκεται αρωγός στους κατοίκους που επλήγησαν από την κακοκαιρία « ΜΠΑΛΛΟΣ» η οποία συνοδεύτηκε από ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στον Δήμο μας από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 14-10-2021 έως και την Παρασκευή 15-10-2021. Με την υπ’αριθμ. 1135/15-10-2021 απόφαση Δημάρχου κ. Ανδρέα Μαρίνου, συγκροτήθηκε τριμελής Επιτροπή η οποία θα έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στην χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στην χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή και την αντικατάσταση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2021. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του επιδόματος βάσει του 1699/16-05-2019 Β’ σε ότι αφορά τις ΟΙΚΟΣΚΕΥΕΣ που καταστράφηκαν είναι οι εξής: Α) Άρθρο 1 : Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών 

1.Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας). 

2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρθρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων από φυσικές καταστροφές: α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: -Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου. β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 16 Μαΐου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1699 19677 19678 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ. Β) Άρθρο 2: Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής 

1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου). γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας. δ) Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς. 

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι. 3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2.3 (ΦΕΚ 1699/16.05.2019 τεύχος Β’) που ισχύει έως σήμερα 15/10/2021: 

Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται: 

- Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.). - Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά και ισχύει έως σήμερα 15/10/2021: -Αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κατοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.). -Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο. Σε ότι αφορά ζημιές που προκλήθηκαν στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο οι πληγέντες πρέπει να απευθύνονται στον ΕΛΓΑ. 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι πληγέντες μπορούν να συμπληρώνουν αιτήσεις: 1/ Δημαρχείο Γαστούνης από ώρα 08.00-15.00 Αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Λούης Αργυρόπουλος τηλ 2623360777 και κ. Δημόπουλος Νικόλαος τηλ 2623360762 2/ Τεχνική Υπηρεσία από ώρα 08.00-15.00 κ. Θωμόπουλο Ιωάννη τηλ 2623360731 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Σ.Σ. : 

Τονίζεται ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που έχουν πληγεί θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογο φωτογραφικό υλικό των ζημιών που έχουν υποστεί

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Δήμος Πηνειού: Αιτήσεις για επιδότηση στους πληγέντες
Δήμος Πηνειού: Αιτήσεις για επιδότηση στους πληγέντες
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgT7k3wXd-nrCo1ehn8syD6z1VaPH5sUEQGZOpMMNrHo0Dm5UdMTtPBD5xdE8SAegJQiw80kYwk0LJRHCNpv4wbJGNy3QMJ1EMXUJndube4sNZSgMmGejUu0JtEWCDpcZTSr10JoUi4yqGZPaRWVaS4B8kOSlCBeLypyvbbRRPYoE8N8Ve3VpQn7nbZ=s600
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgT7k3wXd-nrCo1ehn8syD6z1VaPH5sUEQGZOpMMNrHo0Dm5UdMTtPBD5xdE8SAegJQiw80kYwk0LJRHCNpv4wbJGNy3QMJ1EMXUJndube4sNZSgMmGejUu0JtEWCDpcZTSr10JoUi4yqGZPaRWVaS4B8kOSlCBeLypyvbbRRPYoE8N8Ve3VpQn7nbZ=s72-c
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2021/10/blog-post_499.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/10/blog-post_499.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy