-->

Ολυμπία Οδός: Πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από Κομισιόν, αρχές του 2022 μπουλντόζες

Χαμόγελα στην Ολυμπία Οδό καθώς δόθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου το πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από την Κομισιόν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση...

Χαμόγελα στην Ολυμπία Οδό καθώς δόθηκε σήμερα 15 Δεκεμβρίου το πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από την Κομισιόν. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής επιτροπής ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, χρηματοδότηση ύψους 217 εκατ. ευρώ από το ελληνικό δημόσιο για την κατασκευή του τμήματος Πάτρας-Πύργου της Ολυμπίας Οδού στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι η κατασκευή και λειτουργία του τμήματος Πάτρας-Πύργου θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη σύμβαση παραχώρησης με την παραχωρησιούχο Ολυμπία Οδό ΑΕ, η Επιτροπή αξιολόγησε και ενέκρινε επίσης την εφαρμογή, στο τμήμα Πάτρας-Πύργου, του υφιστάμενου μηχανισμού επιμερισμού διοδίων στο πλαίσιο της σύμβασης, καθώς και την υπό όρους παράταση της περιόδου παραχώρησης για 3 έτη. 

Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου, χωρίς να προκληθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 

Για το πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από την Κομισιόν, η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Η κατασκευή του τμήματος Πάτρας-Πύργου της Ολυμπίας Οδού θα συμβάλει στην ανάπτυξη των σχετικών περιοχών και των οικονομικών δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει στην Ελλάδα να στηρίξει την κατασκευή αυτής της σημαντικής υποδομής, η οποία αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου και η οποία αναμένεται επίσης να βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στην περιοχή.» 

Το ελληνικό μέτρο στήριξης 

Η Ελλάδα κοινοποίησε στην Επιτροπή τα σχέδιά της να χορηγήσει δημόσια στήριξη στην Ολυμπία Οδό Α.Ε. για την κατασκευή του τμήματος Πάτρας-Πύργου, μήκους 74,5 χλμ., της Ολυμπίας Οδού. Η Ολυμπία Οδός Α.Ε. είναι επίσης παραχωρησιούχος του τμήματος Ελευσίνας-Πάτρας της Ολυμπίας Οδού, το οποίο λειτουργεί ήδη. Η Ολυμπία Οδός συνδέει την περιφέρεια Αττικής με τη Δυτική Πελοπόννησο. Η δημόσια στήριξη θα συνίσταται σε: 

i) επιχορήγηση ύψους 216,6 εκατ. ευρώ, 
ii) παροχή υψηλότερου μεριδίου εσόδων από διόδια για την παραχωρησιούχο βάσει της σύμβασης παραχώρησης για να στηριχθούν ορισμένες συμφωνημένες και συμβατικές ανώτατες δαπάνες, και απόδοση για την παραχωρησιούχο που να αντικατοπτρίζει την κατασκευή του πρόσθετου τμήματος και 
iii) πιθανή τριετή παράταση της περιόδου παραχώρησης βάσει της σύμβασης σε περίπτωση που η παραχωρησιούχος δεν επιτύχει ορισμένη απόδοση έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου παραχώρησης. Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή οικονομικών περιοχών. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 

-η ενίσχυση θα συμβάλει στην ανάπτυξη των οικονομικών περιοχών, τις οποίες εξυπηρετεί κυρίως το τμήμα Πάτρας-Πύργου: τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Θα ενισχύσει ορισμένες οικονομικές δραστηριότητες και θα στηρίξει τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές, βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια του οδικού δικτύου. -τα μέτρα στήριξης είναι αναγκαία και αναλογικά για την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα, η Ελλάδα κατέδειξε ότι 

i) η δημόσια χρηματοδότηση, η οποία θα καλύψει μέρος του κόστους κατασκευής, δεν υπερβαίνει το χρηματοδοτικό κενό· 
ii) το ποσό της ενίσχυσης βασίζεται σε εύλογες εκτιμήσεις κόστους, σε σύγκριση με εκείνες άλλων αυτοκινητοδρόμων· και 
iii) η δημόσια χρηματοδότηση επιτρέπει στην παραχωρησιούχο απόδοση σύμφωνη με τους όρους της αγοράς. Ως εκ τούτου, οι θετικές επιπτώσεις του μέτρου όσον αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη οικονομικών περιοχών και δραστηριοτήτων υπερτερούν των περιορισμένων αρνητικών επιπτώσεών του όσον αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και τον αντίκτυπο στις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών. 

Τα επόμενα βήματα 

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά το πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από την Κομισιόν, προχωρά και η σύμβαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και απομένει η δημοσιοποίηση της απόφασης. Επόμενο βήμα είναι η κύρωση της τροποποιημένης σύμβασης από τη Βουλή, η υπογραφή της και μετά τον λόγο τον έχουν οι μπουλντόζες. Τα εργοτάξια αναμένεται να ξεκινήσουν να στήνονται στο πρώτο τρίμηνο του 2022. 

Τα εργοτάξια που θα στηθούν κατά μήκος του άξονα των 75 χιλιομέτρων θα χρειαστούν, σύμφωνα με την εμπειρία που υπάρχει από προηγούμενα αντίστοιχα έργα, περίπου 2-3 μήνες για να επανδρωθούν και να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει πως το ερχόμενο καλοκαίρι οι μπουλντόζες θα έχουν πιάσει δουλειά και από εκεί και έπειτα τον λόγο θα έχουν οι κατασκευαστικές εργασίες, χρονοδιαγράμματα κ.α. Ο μεγάλος στόχος για το έργο είναι το 2024 να έχει ολοκληρωθεί και ένας νέος αυτοκινητόδρομος να ενώνει με ασφάλεια τις δύο μεγάλες πόλεις της Αχαϊας και της Ηλείας.

Ξανά στην Ολυμπία Οδό το τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα 

Να θυμίσουμε πως από τις αρχές Νοεμβρίου με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, “επανασυγκολήθηκε” όλο το δυτικό τμήμα της Ολυμπίας Οδού μετά την Πάτρα. Αναιρείται δηλαδή η απόφαση του 2013 και το τμήμα Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα εντάσσονται συνολικά στη σύμβαση παραχώρησης. Τι σημαίνει αυτό; Αυτό καταρχάς δένει όλο το έργο, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κλείνει ένα κύκλο αβεβαιότητας για τα τμήματα μετά την Πάτρα και δίνει ελπίδες για την μελλοντική τους κατασκευή. 

Πλέον πέρα από το Πάτρα-Πύργος που είναι προ των πυλών της κατασκευής, αναγάγει ως αναβαλλόμενα τα τμήματα Πύργος-Καλό Νερό-Τσακώνα. Βέβαια όπως αναφέρουν πηγές με γνώση στο θέμα, είναι πως το γεγονός της επανασύνδεσης με την Ολυμπία Οδό των τμημάτων μετά τον Πύργο δεν τα καθιστά αυτομάτως τμήματα προς κατασκευη. Το τμήμα Πύργος-Καλό Νερό έχει μπλοκάρει λόγω της όδευσης του από τμήμα που έχει χαρακτηριστεί Natura και χρειάζεται νέες μελέτες και πιθανότατα νέα χάραξη. Το τμήμα Καλό Νερό-Τσακώνα είναι σε καλύτερη κατάσταση μιας και δεν έχει προβλήματα χάραξης αλλά είναι ανώριμο μελετητικά. 

Συνολικά όμως ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας κατασκευής τους είναι πως δεν έχουν ροές. Η καθημερινή κίνηση οχημάτων είναι πολλή μικρή και όπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου των αυτοκινητοδρόμων με τις σημερινές συνθήκες η Ε.Ε. είναι αδύνατον να τις χρηματοδοτήσει.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Ολυμπία Οδός: Πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από Κομισιόν, αρχές του 2022 μπουλντόζες
Ολυμπία Οδός: Πράσινο φως για το Πάτρα-Πύργος από Κομισιόν, αρχές του 2022 μπουλντόζες
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRmRVxk0vp1j4py7dImIacLGlCcVXfz-dixe_9Dt3cbiDBk8UitC90zZMyF5hxBhgdCphkp_RATqWLn3M9P64rVBwO0bEZLCHsG5z-6H5JZKG6ZSawAfh7GqmjdfVaY5xe6CiJxSjp6qhTVSI_QkVZr-br3EiKh3-DYCmpY_UxkEQXOWt-hTSYPXIz=s600
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEgRmRVxk0vp1j4py7dImIacLGlCcVXfz-dixe_9Dt3cbiDBk8UitC90zZMyF5hxBhgdCphkp_RATqWLn3M9P64rVBwO0bEZLCHsG5z-6H5JZKG6ZSawAfh7GqmjdfVaY5xe6CiJxSjp6qhTVSI_QkVZr-br3EiKh3-DYCmpY_UxkEQXOWt-hTSYPXIz=s72-c
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2021/12/2022_90.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/12/2022_90.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy