-->

Ο νέος εξοπλισμός του ΚΕΦΙΑΠ Πύργου & τα νέα τμήματα [Αναλυτικά]

Τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας επιχορήγηση ποσού 30.000,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού για το ΚΕΦΙΑΠ. Η κα...

Τον Σεπτέμβριο του 2019 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας επιχορήγηση ποσού 30.000,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού για το ΚΕΦΙΑΠ. Η κατάθεση του εν λόγω ποσού δεν πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο εντός του 2020. 

Κατόπιν ενεργειών της διοίκησης του Νοσοκομείου εκδόθηκε νέα δέσμευση πίστωσης τον Οκτώβριο του 2020 για το εν λόγω ποσό και τελικά το Δεκέμβριο του 2020 πιστώθηκε το ποσό στον λογαριασμό του Νοσοκομείου. Από την επιχορήγηση αυτή πραγματοποιήθηκε η προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών του ΚΕΦΙΑΠ. 

Ο εξοπλισμός αυτός αφορά:

1) Ενίσχυση του προγράμματος φυσικοθεραπείας με τον παρακάτω σύγχρονο εξοπλισμό: 
 Biofeedback (μυϊκή επανατροφοδοτηση) 
 Φορητό TENS 
 Θεραπευτικό υπέρηχο 
 Ηλεκτροθεραπεία 4καναλη 
 LASER 
 TECAR (αντιστατική διαθερμία) 

2) Δημιουργία προγράμματος παιδικής φυσικοθεραπείας με αίθουσα διαμορφωμένη κατάλληλα για παιδιά 

3) Ενίσχυση του προγράμματος υδροθεραπείας με ανελκυστήρα για την θερμαινόμενη πισίνα ώστε να μπορούν να εντάσσονται στο πρόγραμμα και ωφελούμενοι με τετραπληγία ή παραπληγία που δεν είχαν πριν τη δυνατότητα λόγω έλλειψης εξοπλισμού.

4) Ενίσχυση του προγράμματος ψυχολογικής υποστήριξης με τα δύο ψυχομετρικά εργαλεία για τεστ νοημοσύνης σε ενήλικες και σε παιδιά 

5) Ενίσχυση του προγράμματος λογοθεραπείας με κατάλληλο υλικό και για παιδιά και για ενήλικες 

6) Ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης με την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού: 
 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
 Φορητός υπολογιστής 
 Πολυμηχάνημα 
 Προτζέκτορας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΑΠΟ 1 ΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ: 32 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 

 Συνεδρίες φυσικοθεραπείας: 15 ωφελούμενοι 
 Συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας : 10 ωφελούμενοι 
 Συνεδρίες λογοθεραπείας : 12 ωφελούμενοι 
 Συνεδρίες υδροθεραπείας με πισίνα, δινόλουτρο σώματος και δινόλουτα μέλους: 8  ωφελούμενοι 
 Ο μέσος όρος των συνεδριών που πραγματοποιούνται στο ΚΕΦΙΑΠ σε εβδομαδιαία βάση είναι 74 συνεδρίες. 

Το προσωπικό που υπηρετεί αυτή τη στιγμή στο ΚΕΦΙΑΠ σε καθημερινή βάση ή συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα είναι: 
 3 φυσικοθεραπευτές και σε λίγες μέρες επιστρέφει από άδεια ανατροφής τέκνου άλλη μία φυσικοθεραπεύτρια 
 3 νοσηλεύτριες 
 2 ψυχολόγοι 
 1 λογοθεραπεύτρια 
 1 κοινωνική λειτουργός 
 1 τραυματιοφορέας 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου» με κωδικό ΟΠΣ: 5042080 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με την υπ’ Α.Π.: οικ. 4144/29–5- 2018 Πρόσκληση και τις υπ’ Α.Π.: οικ. 5111/26-6-2018 και 9428/21-11-2018 Τροποποιήσεις της (Κωδικός Πρόσκλησης 10.4c.15.1-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 2960) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ ‘Η ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ», κάλεσε, μεταξύ άλλων, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. των Περιφερειών εκτός Αττικής, τα οποία έχουν δυναμικότητα τουλάχιστον 200 κλινών, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 

10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. Με την υπ’ αρ. πρωτ.: 9222/16-10-2019 (ΑΔΑ: ΩΧ49465ΧΙ8-7ΙΓ) απόφαση, εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020» η Πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου»,συνολικού προϋπολογισμού 677.353,47 €. 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας στο κτήριο ΚΕΦΙΑΠ του Νοσοκομείου. 

Η Πράξη αποτελείται από τα ακόλουθα Υποέργα: 
 Υποέργο 1: Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ΚΕΦΙΑΠ, προϋπολογισμού 1.190,40 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 2: Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποβολή φακέλου πρότασης στην πρόσκληση του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 8.370,00 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 3: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη σύνταξη φακέλου πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του ΚΕΦΙΑΠ στην πρόσκληση του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. (ΕΣΠΑ 2014-2020), προϋπολογισμού 4.960,00 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 4: Έκδοση βεβαίωσης Νομιμότητας κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ, προϋπολογισμού 400,00 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 5: Συγκρότηση οριστικών μελετών - μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, προϋπολογισμού 30.033,07 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 6: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου προϋπολογισμού 620.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 
 Υποέργο 7: Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης και υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προϋπολογισμού 12.400,00 € συμπ. ΦΠΑ. 

Αναλυτικά η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 
 Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 Θερμοϋγρομόνωση δώματος 
 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων 
 Θερμομόνωση κάτωθεν στέγης 
 Τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων 
 Αντικατάσταση δύο λεβήτων, ισχύος 225.000 kcal/h έκαστος 
 Αντικατάσταση τριών ΚΚΜ με νέες ανάκτησης θερμότητας 
 Θερμομόνωση σωλήνων / αεραγωγών 
 Εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος 
 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά σώματα LED 
 Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος, ισχύος 19,84 kWp
 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων εξωτερικού φωτισμού με φωτιστικά σώματα LED 80 W 

Στο τέλος του 2020 υπεγράφη προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, καθότι το Νοσοκομείο δεν διαθέτει την τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση του έργου. 

Εντός της εβδομάδας θα έχει υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο για την σύνταξη της μελέτης εφαρμογής, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση του κυρίως κατασκευαστικού έργου.

Διαβάστε επίσης:

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Ο νέος εξοπλισμός του ΚΕΦΙΑΠ Πύργου & τα νέα τμήματα [Αναλυτικά]
Ο νέος εξοπλισμός του ΚΕΦΙΑΠ Πύργου & τα νέα τμήματα [Αναλυτικά]
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxMG2XA69JEjHOuRBTQOqVTrJRZhiH5EnJhNZ6PhLB_UqHlqRSfS4lSYHjNzvQePwKnx_3RI157FDlyy8cughCdU1PejBgiBh0QaIz7_FGRTMd7oDgfRJxe85jzN5F-W9_qVJNGXn3xhLEPJHBU0qg-wgYYtS5c-IK3caIhGMrS8WDWuoT5RjQr9O5=s600
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjxMG2XA69JEjHOuRBTQOqVTrJRZhiH5EnJhNZ6PhLB_UqHlqRSfS4lSYHjNzvQePwKnx_3RI157FDlyy8cughCdU1PejBgiBh0QaIz7_FGRTMd7oDgfRJxe85jzN5F-W9_qVJNGXn3xhLEPJHBU0qg-wgYYtS5c-IK3caIhGMrS8WDWuoT5RjQr9O5=s72-c
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2022/02/blog-post_829.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2022/02/blog-post_829.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy