-->

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς έτους 2023-2024

Προς τους κατοίκους (γονείς ή κηδεμόνες) του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους και τα βρέφη στη δύναμη τ...


Προς τους κατοίκους (γονείς ή κηδεμόνες) του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπιά τους και τα βρέφη στη δύναμη των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών Λεχαινών – Ανδραβίδας καιΔημοτικού Παιδικού Σταθμού Βάρδας του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης για το έτος 2022-2023. 

Το ΝΠΔΔ λειτουργεί τους παρακάτω Παιδικούς Σταθμούς: - Παιδικός Σταθμός – βρεφικός Ανδραβίδας , ΧαλούλουΔήμητρα, Αναστασία Κουτσογιαννοπούλου –, ΤΗΛ. 2623054295 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών, - βρεφικός ΛιαλίαρηΧρυσάνθη – Κωνσταντάκη Σμαραγδή , ΤΗΛ. 2623022645 - Παιδικός Σταθμός Βάρδας, Αγ. Τριάδας, Τσάτσου Μαρία Τηλ. 2623071217 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31-8-2023, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 01-01-2020 έως 01-03-2021. Στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν συμπληρώσει τον 8ο μήνα στις 31-8-2023, δηλαδή έχουν γεννηθεί το αργότερο μέχρι 01/01/2023 έως και 2,5 ετών . Επίσης, τα παιδιά που εγγράφονται στους Παιδικούς Σταθμούς θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τον έλεγχο των σφικτήρων και να μη φορούν πάνες τις ώρες που φιλοξενούνται στον Παιδικό Σταθμό. 

Οι Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στους κατά τόπους Παιδικούς Βρεφικούς Σταθμούς από Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 έως και Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023. Καθημερινά από 08:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά πρέπει να κατοικούν στην περιοχή Δήμου Ανδραβίδας –Κυλλήνης ή να εργάζονται οι γονείς τους στην περιοχή του Δήμου. Η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή είναι εφικτή μόνο με την ύπαρξη κενής θέσης. 

Στην περίπτωση που οι Αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ και θα εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας τα νήπια των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά οικογενειών. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ΔΕΝ θα εξετάζονται στην Α΄ επιλογή. 

Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται σε σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ και ΒΡΕΦΩΝ 

1) Αίτηση (χορηγείται από τον εκάστοτε Παιδικό Σταθμό) 

2) Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης τέκνου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Ή ληξιαρχική πράξη σύμφωνου συμβίωσης 

3) Βεβαίωση ιατρού για την καλή σωματική & πνευματική υγεία του παιδιού ​α)Ακριβές αντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού (σελίδα με τα εμβόλια που προβλέπονται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού) ​β) Πρόσφατα αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (mantoux) 

4) Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων. 

5) Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ,ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ για πιστοποίηση Διεύθυνσης κατοικίας 

6) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα - Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ένσημα 2023 - Για ελεύθερο επαγγελματία απαιτείται αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου ασφάλισης ή ασφαλιστική ενημερότητα. - Εργαζόμενοι/νες απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου χωρίς ατομική ασφάλεια γίνεται δεκτή η αίτηση με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης του ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων που έχει στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθείμετά από έλεγχο ότι ο γονέας δεν εργάζεται στην επιχείρηση θα γίνεται διαγραφή του παιδιού. - Σε αίτηση γονέα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης απαιτείται: ​1. Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή Βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. 2. Να έχει αγροτική περιουσία στο όνομά του ή να είναι διαχειριστής αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο, που έχει όμως δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ. 

- Οι αυτοαπασχολούμενοι να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ. 

7) Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ή αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος. 

8) Υπεύθυνη Δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού για εκείνους που δεν υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

9) Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται με την Αίτηση και αφορά πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του παιδιού. 

10) Για γονείς διαζευγμένους ή σε διάσταση να υπάρχει βεβαίωση από δικαστήριο ή δικηγόρο, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του παιδιού 

11) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσεςκάθε φορά διατάξεις. 

12) Γονείς με αναπηρία θα προσκομίζουν πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής από Δημόσιο Φορέα 

13) Γονείς που είναι φοιτητές θα προσκομίζουν βεβαίωση σπουδών 

14) ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σχολ. Έτους 2023-2024 

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο γονέων – κηδεμόνων που αποκτήθηκε από 01-01-2022 έως και 31-12-2022. - Η οικονομική εισφορά είναι υποχρεωτική για κάθε οικογένεια από την ημερομηνία εγγραφής του παιδιού και μέχρι της λήξεως λειτουργίας των Σταθμών στις 31 Ιουλίου 2024. - Αντίγραφο αποδεικτικό πληρωμής τροφείων θα κατατίθεται κάθε μήνα στον Παιδικό Σταθμό που είναι εγγεγραμμένο το βρέφος η νήπιο στο οποίο θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού και ο μήνας κατάθεσης. 

- Η κατάθεση καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, ανεξάρτητα των ημερών παρουσίας του παιδιού στον σταθμό και των ημερών που οι Παιδικοί είναι κλειστοί. - Σε περίπτωση καταβολής εφάπαξ ποσού θα πραγματοποιείται έκπτωση 10% στο κάθε παιδί. Σε οικογένεια με ΑΜΕΑ τα τροφεία είναι δωρεάν. - Καμία δοσοληψία δεν επιτρέπεται με το προσωπικό του τμήματος προσχολικής Αγωγής. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΦΟΡΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Η επιλογή των παιδιών για την εγγραφή τους στους Παιδικούς Σταθμούς για το έτος 2023-2024 γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια μοριοδότησης σε μια προσπάθεια να υπάρχει η δικαιότερη επιλογή των παιδιών. - Υπάλληλοι του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ θα μοριοδοτούνται με 5 μόρια επιπλέον. 

Παρακάτω αναφέρονται τα Κριτήρια Αξιολόγησης (Μόρια) βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή. Σε περίπτωση ισοψηφίας προηγείται εκείνος με το μικρότερο εισόδημα. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν: -Στην είσοδο του κάθε Σταθμού -Στην είσοδο του Δήμου -Στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λεχαινά 09/05/2023 

Η Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς έτους 2023-2024
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς έτους 2023-2024
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0usF218Eu_0CBYzoJldzoTjKSqml3uWUZZP9uf7aN8ka7oGBztdhYgcE4PZnojELkecKOtL-Fc0Bzd5yX0XsCa3eo3laHiM8XcvhbQySJySLwBhmTFgUbxntBV8OobOygFTXwndR9HEn8rYtL7U_KKXmxVjo2d8pej9CGItGSWfvcz4hVs977UfUU/s600/%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0usF218Eu_0CBYzoJldzoTjKSqml3uWUZZP9uf7aN8ka7oGBztdhYgcE4PZnojELkecKOtL-Fc0Bzd5yX0XsCa3eo3laHiM8XcvhbQySJySLwBhmTFgUbxntBV8OobOygFTXwndR9HEn8rYtL7U_KKXmxVjo2d8pej9CGItGSWfvcz4hVs977UfUU/s72-c/%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B7.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2023/05/2023-2024_10.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2023/05/2023-2024_10.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy