-->

«Την Πέμπτη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας – Συζητείται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024»

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, μία ειδική με μοναδικό θέμα την ψήφιση...Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, μία ειδική με μοναδικό θέμα την ψήφιση του φετινού προϋπολογισμού στις 6:30 το απόγευμα και μία στις 19:15 με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα, τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη δεύτερη συνεδρίαση είναι τα εξής:

- Θέματα Δημάρχου και Προεδρείου: 

1. Έγκριση της 38/2023 απόφασης του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Δ. Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «Έγκριση απογραφής 1-1-2017 » 

2. Έγκριση της 39/2023 απόφασης του καταργηθέντος ΝΠΔΔ Δ. Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ», με θέμα «Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2017» 

3. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου πρόληψης παραβατικότητας, Δήμου Ήλιδας 

4. Σύσταση γνωμοδοτικής – εποπτικής επιτροπής για θέματα πολιτισμού, διεξαγωγής του Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας & συναφών πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

5. Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ήλιδας στο Φεστιβάλ ‘Κερνάμε Ελλάδα 2024’ 

6. Έγκριση συμμετοχής τού Δήμου Ήλιδας στη δράση ‘Δρόμος Ολυμπιακής Εκεχειρίας 2024’, που διοργανώνει η Συμπολιτεία Ολυμπίας. 

7. Σύναψη Μνημονίου συνεργασίας τού Δήμου Ήλιδας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία των Ολυμπιακών Αγώνων “Paris 2024” 

8. Ορισμός εκπροσώπου τού Δήμου Ήλιδας στο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

9. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του υπ’ αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ τού Λιμεναρχείου Κατακόλου. 

10. Ορισμός μελών στη Γνωμοδοτική Επιτροπή τού άρθρ. 3 του ν. 2734/1999. 

11. Τροποποίηση της ΑΔΣ 168/2020 «Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για παραχώρηση χρήσης και άδειας επέμβασης, βάσει του Ν. 4280/14 , για 50 έτη, των 53 στρεμμάτων στο δασάκι Μύτικα Παλουκίου, με σκοπό τη δημιουργία δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων - Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης», ως προς τα μέλη τής επιτροπής.

12. Τροποποίηση της ΑΔΣ 169/2020 «Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση της χρήσης και άδειας επέμβασης, βάσει του Ν. 4061/12 , για 40 έτη, τής δημόσιας παραλίμνιας έκτασης 6.500 στρεμμάτων, με σκοπό τη δημιουργία Οικολογικού χωριού λίμνης Πηνειού - Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης», ως προς τα μέλη τής επιτροπής 

13. Τροποποίηση της ΑΔΣ 170/2020 «Υποβολή αιτήματος προς την Ι. Μητρόπολη Ηλείας, για παραχώρηση έκτασης 8 στρεμμάτων στην Κουρούτα, με σκοπό τη δημιουργία Πανελλήνιου παραθεριστικού κέντρου για ΑΜΕΑ - Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης», ως προς τα μέλη τής επιτροπής 

14. Τροποποίηση της ΑΔΣ 181/2020 ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήματος προς την Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε., για παραχώρηση δημόσιας έκτασης εννέα στρεμμάτων στην παραλία Ροβιάτας, με σκοπό τη δημιουργία χώρων αναψυχής - Συγκρότηση επιτροπής υλοποίησης», ως προς τα μέλη τής επιτροπής. 

15. Επί αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Χαβαρίου «Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ», για παραχώρηση χρήσης κοινοτικού χώρου 

- Θέματα Δ/νσης Διοίκησης: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αλ. Γεωργουλής) 

16. Παράταση μίσθωσης οικήματος στέγασης ΚΕΠ Αμαλιάδας - Θέματα Δημοτικής Επιτροπής: (Εισηγητής: Δήμαρχος Χρ. Χριστοδουλόπουλος) 

17. Καθορισμός τρόπου έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης, βάσει της 24/2024 ΑΔΕ. 

- Θέματα Παιδείας: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ι. Αθανασόπουλος) 

18. Γνωμοδότηση επί μεταβολών σχολικών μονάδων 

19. Προσωρινή παραχώρηση χώρου τού Γυμνασίου Σαβαλίων, στο Αθλητικό Σωματείο ‘ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ’ και στον Αναπτυξιακό σύλλογο γυναικών Σαβαλίων «Η αναγέννηση» 

- Θέματα Υπηρεσίας Άθλησης, Νέας Γενιάς και Τουριστικής Προβολής: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Γ. Κράλλης) 

20. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση του Παγκόσμιου αγώνα AKROPOLIS JETRAID 2024 

21. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση των αγώνων στίβου «ΚΟΡΟΙΒΕΙΑ 2024» 

22. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ « 

23. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση του 18ου Πρωταθλήματος πετοσφαίρισης παλαίμαχων 

24. Συμμετοχή τού δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου πρωταθλήματος Τραμπολίνο 

-Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σπ. Λαμπρινός) 

25. Παράταση υλοποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών Υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

26. Παραχώρηση τάφου στον δήμο, βάσει της υπ΄αριθμ. 1253/29.1.2024 εισήγησης του Τμ. Εσόδων και Περιουσίας 

27. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών, έτους 2024. 

28. Τροποποίηση της ΑΔΣ 133/2023 με θέμα «Αντικατάσταση υπόλογου διαχειριστή για την ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος» 

29. Τροποποίησης της ΑΔΣ 249/2023 «Ορισμός υπεύθυνου διαχειριστή και εκκαθαριστή τού έργου με τίτλο ‘Επέκταση χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ΠΕ Ηλείας’» 

30. Τροποποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό τού δημοτικού ταμία ως Υπόλογου διαχειριστή λογαριασμών σε έργα τού δήμου. 

-Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας, Πολιτικής Προστασίας και Υδάτινων Πόρων: (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κ. Τσεριώνης) 

31. Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου ενστάσεων καταναλωτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ύδρευσης – αποχέτευσης Δήμου Ήλιδας 

32. Έγκριση «Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων» τής εγκατάστασης «Ανέγερση κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος», στην κοινότητα Δουναιΐκων. 

33. Έγκριση 1ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση και Συμπλήρωση Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» [αρ. μελ. 14/2020] 

34. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» [κωδ. MIS: 5007754] 35. Ορισμός υπεύθυνου επικοινωνίας για το δίκτυο δικαιούχων του Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027»

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : «Την Πέμπτη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας – Συζητείται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024»
«Την Πέμπτη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας – Συζητείται ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2024»
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8FjRaG0V9eqSN4ZQ1MMq3Lm2QU36ffv_l6ViEUII4QqnQ8a8nC7Vwm4v5oo-ZCxWA4hJZ3Opjy_BjHoqsJ2n2XstlSw_2VmNZux8GdRP9UvSrqIwitI0yC5AGpYHPYSKVpDKnAbTbunKeezWPoyBRswR1x6MBWWMN2AndwzhwQSiNmQMoTxEwTaR5nGo/s600/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-02-27_163516_mail.google.com.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8FjRaG0V9eqSN4ZQ1MMq3Lm2QU36ffv_l6ViEUII4QqnQ8a8nC7Vwm4v5oo-ZCxWA4hJZ3Opjy_BjHoqsJ2n2XstlSw_2VmNZux8GdRP9UvSrqIwitI0yC5AGpYHPYSKVpDKnAbTbunKeezWPoyBRswR1x6MBWWMN2AndwzhwQSiNmQMoTxEwTaR5nGo/s72-c/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-02-27_163516_mail.google.com.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2024/02/2024_27.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/02/2024_27.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy