-->

Ρυθμίσεις λόγω χαρακτηρισμού των νέων Πειραματικών Σχολείων

  Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κατόπιν του χαρακτηρισμού του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατ...

 


Όπως γνωστοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κατόπιν του χαρακτηρισμού του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» και του 2 ου Νηπιαγωγείου Λεχαινών ως Πειραματικά Σχολεία και σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, ενημερώνουμε ότι επέρχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

1. Η εισαγωγή στο 2° Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» από φέτος γίνεται αποκλειστικά στην εισαγωγική Α' τάξη με κλήρωση κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων γονέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

2. Η εισαγωγή στο 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών από φέτος γίνεται αποκλειστικά στην τάξη των προνηπίων και στην τάξη των νηπίων με κλήρωση κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων γονέων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

3. Η σχολική περιφέρεια (ζώνη) του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» μεταφέρεται και ανήκει πλέον στο 1° Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας». Επίσης, η σχολική περιφέρεια (ζώνη) του 2ου Νηπιαγωγείου Λεχαινών μεταφέρεται και ανήκει πλέον στο 1 ο Νηπιαγωγείο Λεχαινών. 

Συνεπώς: 

a. Όλοι οι μαθητές, προνήπια και νήπια της πόλης των Λεχαινών και των περιοχών: Άγιοι Θεόδωροι, Μέλισσα, Άγιος Γεώργιος, Άγιος Χαράλαμπος και των πέριξ αυτών οικισμών εγγράφονται στο 1° Δημοτικό Σχολείο «Ανδρέας Καρκαβίτσας» και στο 1° Νηπιαγωγείο Λεχαινών. Ειδικότερα για την περιοχή ΙΚΑΡΟΣ: i. Προνήπια της περιοχής ΙΚΑΡΟΣ που δεν θα εισάγονται με κλήρωση στο 2° Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών θα εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο Αεροπορικής Βάσης (ΙΚΑΡΟΣ). ii. Νήπια του Νηπιαγωγείου Αεροπορικής Βάσης (ΙΚΑΡΟΣ) που δεν θα εισάγονται με κλήρωση στην Α τάξη του 2 ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» θα εγγράφονται στην Α' τάξη του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας». iii. Μαθητές από την περιοχή ΙΚΑΡΟΣ που έρχονται με μεταγραφή θα μεταγράφονται στο 1° Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας». b. Οι μαθητές από την περιοχή ΙΚΑΡΟΣ που θα φοιτούν στο 1° Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας» θα έχουν δωρεάν μεταφορά, εφόσον ο ΙΚΑΡΟΣ περιλαμβάνεται πλέον στη ζώνη του 1 ου Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Ανδρέας Καρκαβίτσας». 

4. Όλοι οι μαθητές που σήμερα είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στα νέα πειραματικά σχολεία αυτοδίκαια είναι πλέον μαθητές των νέων Πειραματικών Σχολείων. 

Συνεπώς: a. Όλοι οι μαθητές, προνήπια και νήπια που φοιτούν στα νέα Πειραματικά Σχολεία, κατοικούν άνω των 1200 μέτρων από τα σχολεία αυτά και δεν είχαν μέχρι σήμερα δωρεάν μεταφοράς, δικαιούνται πλέον δωρεάν μεταφοράς. Ειδικότερα, οι δωρεάν μεταφορές από τον ΙΚΑΡΟ και άλλες περιοχές προς τα σχολεία αυτά συνεχίζουν να ισχύουν. b. Από το 2025-2026 τα προνήπια του 2 ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Λεχαινών που για το ερχόμενο σχολικό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν με κλήρωση θα συνεχίζουν αυτοδίκαια και χωρίς κλήρωση στα νήπια του ίδιου Νηπιαγωγείου. c. Από το 2025-2026 τα νήπια του 2 ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Λεχαινών που για το ερχόμενο σχολικό έτος 2024-2025 θα εισαχθούν με κλήρωση θα συνεχίζουν αυτοδίκαια και χωρίς κλήρωση θα εγγράφονται στην Α Τάξη του 2 ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης». 

5. Τα προνήπια του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης ανεξαρτήτως ζώνης έχουν το δικαίωμα να αιτούνται εγγραφή στην εισαγωγική τάξη των προνηπίων του 2 ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Λεχαινών και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και στο Νηπιαγωγείο της ζώνης τους για την περίπτωση που δεν κληρώνονται. 

6. Τα νήπια από όλα τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης έχουν το δικαίωμα να αιτούνται εγγραφή στην εισαγωγική Α' τάξη του 2 ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» και να συμμετέχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουν αίτηση εγγραφής και στο Δημοτικό Σχολείο της ζώνης τους για την περίπτωση που δεν κληρώνονται. 

7. Έχει προβλεφθεί μέριμνα για τις οικογένειες που έχουν ήδη ένα παιδί ή παιδιά που φοιτούν στο 2° Πειραματικό Σχολείο Λεχαινών «Πάρης Κατσούφης» και στο 2° Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών και συμμετέχουν στην κλήρωση για εισαγωγή παιδιού τους στο 2° Πειραματικό Νηπιαγωγείο ή στην Α' τάξη του 2 ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών. Τα αδέλφια μαθητών που φοιτούν στα Πειραματικά Σχολεία συμμετέχουν στην κλήρωση της Γενικής Κατηγορίας και αν δεν κληρωθούν συμμετέχουν εκ νέου σε κλήρωση (μαθητές που έχουν αδέλφια) για την κατάληψη του 20% των θέσεων της Α' τάξης. Με την ευκαιρία αυτή σας ενημερώνουμε ότι πληροφορίες για τα Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/ 

Επίσης, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2024. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Ρυθμίσεις λόγω χαρακτηρισμού των νέων Πειραματικών Σχολείων
Ρυθμίσεις λόγω χαρακτηρισμού των νέων Πειραματικών Σχολείων
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz345-Ff4mruW29lWaYAnhk-1qC9apUT2ow8ElONgRrwKqeRHVMwc4MZtZt6wJqrCd8u2iKhNAz4a6aB4i8wlvFKYEfmHaHnXvqIqSMYFrdkwTVZ9qe962pe-TIGg-s3mdOTYZrpoQrwI20_FBvoDgUnlzJt8U31VB2T7Mbas-UlgUWihBHYP21pmqjSg/s600/Opera-%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-02-02_122213_mail.google.com_.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhz345-Ff4mruW29lWaYAnhk-1qC9apUT2ow8ElONgRrwKqeRHVMwc4MZtZt6wJqrCd8u2iKhNAz4a6aB4i8wlvFKYEfmHaHnXvqIqSMYFrdkwTVZ9qe962pe-TIGg-s3mdOTYZrpoQrwI20_FBvoDgUnlzJt8U31VB2T7Mbas-UlgUWihBHYP21pmqjSg/s72-c/Opera-%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-02-02_122213_mail.google.com_.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2024/02/blog-post_84.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/02/blog-post_84.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy