-->

Παράλληλη έδρα η Αμαλιάδα με νόμο του κράτους

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας   Το Πρωτοδικείο Ηλείας με έδρα τον Πύργο ορίσ...Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τον νέο δικαστικό χάρτη της χώρας
 

Το Πρωτοδικείο Ηλείας με έδρα τον Πύργο ορίστηκε κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας και το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας ορίστηκε παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας 

Χωρίς αλλαγές ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης». Στην ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των επίμαχων άρθρων για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας, και για τις αρμοδιότητες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 158 βουλευτές της ΝΔ ψήφισαν ναι, ενώ 141 βουλευτές της αντιπολίτευσης όχι, σε σύνολο 299 ψηφισάντων. Εξαίρεση απετέλεσε το άρθρο 12, που συγκέντρωσε πλειοψηφία 190 βουλευτών (της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ανεξάρτητου Μπ. Μπαράν), και αφορούσε στη «μεταφορά διαχειριστικών αρμοδιοτήτων από τους προϊσταμένους πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγ- γελιών στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων». 

Την ονομαστική ψηφοφορία για τα άρθρα 1-14, για την «ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας» είχαν ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είχε ζητήσει επίσης να τεθούν σε ονομαστική ψηφοφορία και τα άρθρα 36-39 για τη «διαδικασία εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και τη ρύθμιση πλημμελημάτων αρμοδιότητας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας». Πλέον και με νόμο του κράτους το Πρωτοδικείο Ηλείας με έδρα τον Πύργο ορίζεται ως κεντρική έδρα και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας και το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας ορίζεται ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας. 

Σύμφωνα με τον νόμο δεν αφαιρούνται οι αρμοδιότητες από το Πρωτοδικείο Αμαλιάδας, ούτε καταργείται. Η διαφοροποίηση έχει να κάνει με τις οργανικές θέσεις δικαστών, εισαγγελέων και δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι τυπικά θα ανήκουν στο Πρωτοδικείο Ηλείας, ωστόσο ουσιαστικά θα παραμείνουν στις θέσεις. Παράλληλα, καταργούνται όλα τα Ειρηνοδικείο της Ηλείας, όπως και όλης της χώρας, με τους δικαστικούς και τους υπαλλήλους να εντάσσονται στην δύναμη του Πρωτοδικείου Ηλείας. Επίσης, δεν καταργείται ο Δικηγορικός Σύλλογος Αμαλιάδας. 

Τι προβλέπει ο νόμος 

Αρθρο 6 

ιστ) Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πρώην Νομός Ηλείας) ορίζονται Πρωτοδικείο Ηλείας, ως έδρα πρωτοδικείου και Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας, με έδρα τον Πύργο. Στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Ηλείας εμπίπτουν οι Δήμοι Ζαχάρως, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας. Τα Ειρηνοδικεία Πύργου, Αμαλιάδας, Αρήνης (Ζαχάρω), Ολυμπίων (Πελόπιο), Μυρτουντίων και Γαστούνης καταργούνται. Ως παράλληλη έδρα του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζεται η Αμαλιάδα, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν οι Δήμοι Ήλιδας, Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού.

Οι οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Ηλείας ορίζονται ως ακολούθως:
α) Πρόεδροι Πρωτοδικών: τρεις (3), 
β) Πρωτοδίκες: είκοσι τρεις (23), 
γ) Δικαστικοί Πάρεδροι: μηδέν (0), 
δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών: δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών: τρεις (3). Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων του Πρωτοδικείου Ηλείας ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68) και της παράλληλης έδρας Αμαλιάδας σε είκοσι επτά (27). 

Άρθρο 4 

1. Τα ειρηνοδικεία καταργούνται και επέρχεται ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας της πολιτικής δικαιοσύ- νης. Οι έδρες των υφισταμένων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, πρωτοδικείων που βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή ενότητα με την έδρα πρωτοδικείου ορίζονται ως παράλληλες έδρες του πρωτοδικείου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6. 

2. Στην έδρα πρωτοδικείου υπάγονται οι οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών και εισαγγελέων. 

3. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις παράλληλες έδρες των πρωτοδικείων ή στα ειρηνοδικεία, τα οποία είτε καταργούνται είτε μετατρέπονται σε περιφερεια- κές έδρες πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην έδρα του πρωτοδικείου όπου υπάγονται. Οι οργανικές θέσεις των εισαγγελέων οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν σε εισαγγελία παράλληλης έδρας πρωτοδικείου, μεταφέρονται στην εισαγγελία της έδρας του πρωτοδικείου.

4. Οι οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων διατηρούνται στις έδρες πρωτοδικείων, καθώς και στις παράλληλες και περιφερειακές έδρες αυτών, πλην εκείνων που ανήκουν σε καταργούμενα ειρηνοδικεία, οι οποίες μεταφέ- ρονται στην έδρα πρωτοδικείου. 

Άρθρο 5 

1. Οι έδρες πρωτοδικείων, καθώς και οι παράλληλες έδρες αυτών, διατηρούν πλήρη καθ’ ύλην αρμοδιότητα. 

2. Στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των περιφερειακών εδρών των πρωτοδικείων ανήκουν: α) η εκδίκαση πολιτικών υπο- θέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πρωτοδικείου και β) η εκδίκαση ποινικών υποθέσεων αρμοδιότητας μονομελούς πλημμελειοδικείου, πλην των υποθέσεων που εισάγονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α ́ 96), αποκλειστικά στις περιφερειακές έδρες πρωτοδικείων που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν ως μεταβατικές ποινικές έδρες ακόμα και αν δεν διατηρούνται με το παρόν ως περιφερειακές έδρες πρωτοδικείου.

3. Προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, διενεργούνται σε ειδικά προανακριτικά τμήματα, που συστήνονται στις έδρες πρωτοδι- κείων και στις παράλληλες έδρες αυτών, όπου λειτουργούσαν πταισματοδικεία, και με αρμοδιότητα αντίστοιχη των πταισματοδικείων που λειτουργούσαν στα καταργούμενα ειρηνοδικεία. Προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση δύναται, επίσης, να διενεργούνται στις έδρες πρωτοδικείων, όπου δεν λειτουργούσαν πταισματοδικεία, καθώς και σε περιφερειακές έδρες. 

4. Όπου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λειτουργούν μεταβατικές πολιτικές ή ποινικές έδρες πρωτοδικείων διατηρούνται.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Παράλληλη έδρα η Αμαλιάδα με νόμο του κράτους
Παράλληλη έδρα η Αμαλιάδα με νόμο του κράτους
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EW1YKysGYNc4DhKHbERTfIym5QNwlYzAkUM3eI7wMThsxA9MlNXLDWupN6E4hRApMdzjSzsMuatn1kaHDnYoJ570JtZJpWOUrwHNR1dPopX_Mm3UJi7l2rnGxWDepby_Z6gw3x4fLpW__MZplkQI85OI0MWBLVbTLBoSYW9BtB-kYIackWJRl4yuVpk/s600/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi_EW1YKysGYNc4DhKHbERTfIym5QNwlYzAkUM3eI7wMThsxA9MlNXLDWupN6E4hRApMdzjSzsMuatn1kaHDnYoJ570JtZJpWOUrwHNR1dPopX_Mm3UJi7l2rnGxWDepby_Z6gw3x4fLpW__MZplkQI85OI0MWBLVbTLBoSYW9BtB-kYIackWJRl4yuVpk/s72-c/%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%91%20%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
http://www.newsgf.net/2024/05/blog-post_3.html
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/05/blog-post_3.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy