Ανοιχτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απ. Κατσιφάρα

Κοινοποίηση: • Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτη • Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γ. Γεωργιόπουλο • Αντιπεριφερειάρχη Αγρ...


Κοινοποίηση:

• Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτη
• Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, κ. Γ. Γεωργιόπουλο
• Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Μητρόπουλο
• Δήμαρχο Πύργου κ Γ. Λιατσή
• Δήμαρχο Ήλιδας κ. Χρ. Χριστοδουλόπουλο
• Δήμαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Ν. Μοράντ
• Δήμαρχο Πηνειού κ. Αλ. Καστρινό
• Δήμαρχο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κ.Σ. Μπαλιούκο
• Δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας κ. Θ. Κοτζά
• Δήμαρχο Ζαχάρως κ. Ν. Χαραλαμπόπουλο

Νέα επαναχάραξη μειονεκτικών περιοχών

Προβλήματα με την εξισωτική αντιμετωπίζουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Νομού Ηλείας Κύριε Περιφερειάρχη, Όπως είναι γνωστό, η χάραξη/οριοθέτηση των «ορεινών περιοχών», που απορροφούν τα 2/3 των πόρων της εξισωτικής αποζημίωσης, δεν αλλάζει, ισχύει ως έχει, επειδή οι περιοχές αυτές έχουν καθοριστεί με βάση το υψόμετρο. Το πρόβλημα όμως προκύπτει με τη νέα οριοθέτηση των «περιοχών με φυσικούς περιορισμούς».

Όπως είναι γνωστό, το 2013 ψηφίστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (επί κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) ο Κανονισμός 1305/2013 για την επαναχάραξη των ζωνών των «μειονεκτικών περιοχών» με βάση νέα αντικειμενικά και υποχρεωτικά κριτήρια, όπως το κλίμα, το νερό και το έδαφος, καταργώντας, δυστυχώς, τα κοινωνικά. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκρίνει το αν και πώς εφαρμόζουμε τα κριτήρια και τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός, και όχι, όπως έγραψε εφημερίδα, ότι δήθεν επιχειρείται εξοικονόμηση χρημάτων υπέρ άλλων μέτρων. Δεν μπορούμε να αναβάλουμε άλλο την εφαρμογή του Κανονισμού. Αν δεν οριστούν οι περιοχές αυτές τώρα, το 2019 και για τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορούμε να πληρώσουμε εξισωτική.

Κύριε Κατσιφάρα,

Η νέα οριοθέτηση των περιοχών επηρεάζει μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: κυρίως την εξισωτική και δευτερευόντως σχέδια βελτίωσης και νέους γεωργούς, γιατί αφορά στο χαρακτηρισμό των περιοχών σε σχέση με τη γεωργία. Δεν επηρεάζει το Υπουργείο Εσωτερικών, το LEADER ή το ΕΣΠΑ. Η διαδικασία του καθορισμού των μειονεκτικών περιοχών:

α) Περιοχές με φυσικούς περιορισμούς. Για να οριοθετηθεί μια περιοχή ως υποκείμενη σε φυσικούς περιορισμούς («μειονεκτική»), θα πρέπει, με βάση τον Καν(ΕΕ) 1305/2013 και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συντρέχουν, σωρευτικά (αθροιστικά), οι παρακάτω προϋποθέσεις: Η περιοχή να υπόκειται σε κάποιον από τους βιοφυσικούς περιορισμούς με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια για το έδαφος και κλίμα, παράγοντες δηλαδή που συνδέονται με τη γεωργία και την παραγωγικότητά της, ενώ οι εν λόγω περιορισμοί να μην έχουν ξεπεραστεί, είτε με επενδύσεις, είτε με κατάλληλη προσαρμογή της γεωργικής δραστηριότητας.

Οι κυριότεροι βιοφυσικοί περιορισμοί που επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι η ξηρασία και η ποιότητα του εδάφους. Για να κριθούν ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς, οι περιοχές που επηρεάζονται από την ξηρασία θα πρέπει να μην έχουν τη δυνατότητα άρδευσης και, επιπλέον, οι οικονομικές επιδόσεις της γεωργίας να υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Διαφορετικά, θεωρείται ότι το μειονέκτημα που δημιουργείται από τις συνθήκες ξηρασίας έχει ξεπεραστεί.

Αντίστοιχα, στις περιοχές με κακή ποιότητα εδάφους θα πρέπει να καταδεικνύεται ότι οι οικονομικές επιδόσεις της γεωργίας, στις εν λόγω περιοχές, υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Τα παραπάνω έχουν εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας επιστημονικά αξιόπιστες και πλήρως διαφανείς μεθόδους και με βάση κοινώς αποδεκτά και απολύτως μετρήσιμα δεδομένα.

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και από την έγκριση που έχει λάβει η μελέτη, που ανατέθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το Υπουργείο για αυτό το σκοπό: όπως εμφανίζεται στη δημοσιευθείσα μελέτη, αξιοποίησαν επικαιροποιημένα εδαφοκλιματικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα από τη χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση σε όλη τη χώρα, ώστε να διαμορφωθούν σε πρώτη φάση οι εκτάσεις που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με τις νέες οδηγίες της ΕΕ, όπως ορίστηκαν και εγκρίθηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την εφαρμογή των βιοφυσικών κριτηρίων.

Σε αυτό το στάδιο, οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς ορίστηκαν βάσει διαφορετικών κριτηρίων:

• Ξηρασία
• Περιορισμένη δυνατότητα αποστράγγισης εδάφους
• Δυσκολία ανάπτυξης ριζικού συστήματος
• Περιεκτικότητα εδάφους σε ασβέστιο
• Πετρώδη και μη ευνοϊκά εδάφη
• Οξύτητα εδάφους
• Επικλινή εδάφη

β) Περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (όπου εμείς θέτουμε τα κριτήρια και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Προτάθηκε και επιλέχθηκε η εφαρμογή χωρικών και κοινωνικών κριτηρίων με βάση τις ακόλουθες αρχές:
• Νησιωτικές περιοχές.
• Οι περιοχές που εφάπτονται των χερσαίων συνόρων

Κύριε Περιφερειάρχη,

Νομίζω, ότι ενδεχομένως να προστεθούν και άλλα κριτήρια για τις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, προκειμένου να επιλεγούν και άλλες κοινότητες, αρκεί να τεκμηριώνονται. Δεν πρέπει να υπάρξουν αδικίες για τις περιοχές που πραγματικά έχουν μειονεκτήματα και δημιουργούνται εμπόδια στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους Όπως σας είναι γνωστό, κανένα Δημοτικό Διαμέρισμα του Νομού Ηλείας δεν εντάσσεται στις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με το σχέδιο, το οποίο έχει έρθει σε διαβούλευση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με συνέπεια αγρότες και κτηνοτρόφοι, που έχουν δεχτεί τα περισσότερα πλήγματα, να χάσουν την εξισωτική αποζημίωση, μη μπορώντας να αντισταθμίσουν το υψηλό κόστος παραγωγής.

Σημειώνω, πάντως τις δηλώσεις του Υπουργού Στ. Αραχωβίτη ότι «εξετάζουμε την ενσωμάτωση των βοσκοτόπων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων που έχουν βοσκοτόπους με βάση ένα κριτήριο που επιτρέπει την ένταξή τους στις ειδικές περιοχές.» Κύριε Περιφερειάρχη, Θα σας παρακαλούσα να επιληφθείτε άμεσα για να καταρτιστούν με επιστημονικά και τεκμηριωμένα κριτήρια από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στοιχεία για την ενσωμάτωση και των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, να προτρέψετε και τους Δημάρχους, ώστε οι υπηρεσίες των Δήμων της Ηλείας να συμβάλλουν στην τεκμηρίωση .

Με τιμή
Γεράσιμος (Μάκης) Μπαλαούρας
Βουλευτής Ηλείας ΣΥΡΙΖΑ
Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

COMMENTS

.
Όνομα

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Διάφορα ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Διηγήματα ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ Μισέλ Αμπού-Χάντμπα ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Πάνος Αβραμόπουλος Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Προορισμοί ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Πύργος Ρεπορτάζ Σημεία πώλησης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Συνέντευξη ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία Χρυσοβαλάντης Δημητρόπουλος ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ About me ACTION TIME Break News EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις": Ανοιχτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απ. Κατσιφάρα
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Απ. Κατσιφάρα
https://4.bp.blogspot.com/-dnsgNW7Ppls/W79ZGCGKozI/AAAAAAADEeM/VkO7fsdpCigafXeSs_bw1TCxTvcFWAbMwCLcBGAs/s640/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A31.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-dnsgNW7Ppls/W79ZGCGKozI/AAAAAAADEeM/VkO7fsdpCigafXeSs_bw1TCxTvcFWAbMwCLcBGAs/s72-c/%25CE%259C%25CE%25A0%25CE%2591%25CE%259B%25CE%2591%25CE%259F%25CE%25A5%25CE%25A1%25CE%2591%25CE%25A31.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2018/10/blog-post_432.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2018/10/blog-post_432.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy