Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 18.30' το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Συ...


Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου στις 18.30' το δημοτικό συμβούλιο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Συγκεκριμένα:

1. Επικύρωση πρακτικών 22ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 23/10/2019 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

2. Επικύρωση πρακτικών 23ης ειδικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 13/11/2019 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

3. Επικύρωση πρακτικών 24ης τακτικής συνεδρίασης του δ.σ. στις 13/11/2019 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

4. Αίτημα κατοίκων οικισμών Αγίων Θεοδώρων, Αγίου Γεωργίου , Κοττεϊκων και κοινότητας Αρετής(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

5. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό Έτος 2020-2021(Εισηγητής: Α/Δ Παιδείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής Κος Ανυφαντής Πέτρος)

6. Παραλλαγή Χαμηλής Τάσης στην Κοινότητα Κάστρου(Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

7. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για τη χρηματοδότηση του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Κ. Κάστρου, Τ.Κ. Μέλισσας, Τ.Κ. Μπορσίου, Τ.Κ. Νεάπολης, Τ.Κ. Κουρτεσίου, ΤΚ Αετοράχης (Δάφνη) και ΤΚ Ψαρίου και σωληνώσεων υδατόπυργων» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

8. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για τη χρηματοδότηση του έργου «Νέος δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός Δ.Κ. Βάρδας» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I. (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

9. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

10. Έγκριση Έκθεσης Γ΄ τριμήνου υλοποίησης του πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

11. Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών 2μηνης απασχόλησης(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

12. Πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2020 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος δ.σ. Κα Κακαλέτρη Γεωργία)

13. Αποδοχή χρηματοδότησης 150.000,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «H τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)

14. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29816/18-04-2019 πρόσκλησης VIII του Υπουργείου Εσωτερικών του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Άξονας προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας» (Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)

15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί επιτροπή με αντικείμενο την εκτίμηση της μοναδιαίας αξίας των ζώων / προϊόντων (Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)

16. Αποδοχή χρηματοδότησης 363.900,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικονομικών Τοπ. Αυτ/σης & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Δ/νση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018 (Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)

17. Αποδοχή χρηματοδότησης 480.739,07€ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, για την παράταση της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5002101 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα 2014-2020(Εισηγήτρια: A/Δ Προγραμματισμού & Ανάπτυξης Κα Γιαννίτση Αλεξάνδρα)

18. Πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ 5002101(Εισηγητής: Α/Δ Διοικητικών & οικονομικών Υπηρεσιών Κος Βαρβαρέσος Κων/νος)

19. Έγκριση εισόδου – εξόδου σε μελλοντική εγκατάσταση «Μονάδας Διαλογητηρίου» σε αγροτεμάχιο που υφίσταται στην αγροτική περιοχή ΓΛΥΝΑ Καπελέτου(Εισηγητής: Α/Δ Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Χωροταξίας Κος Κεκάτος Διονύσιος)

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου
https://3.bp.blogspot.com/-DQJMqgdRqhE/XfItqWge43I/AAAAAAAD0_4/T3GyCc9Q6MsIFTmNZKsYdvB9xsagsr2agCLcBGAsYHQ/s640/%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-DQJMqgdRqhE/XfItqWge43I/AAAAAAAD0_4/T3GyCc9Q6MsIFTmNZKsYdvB9xsagsr2agCLcBGAsYHQ/s72-c/%25CE%259B%25CE%2595%25CE%25A7%25CE%2591%25CE%2599%25CE%259D%25CE%2591%2B%25CE%2594%25CE%2597%25CE%259C%25CE%2591%25CE%25A1%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2599%25CE%259F.JPG
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2019/12/blog-post_487.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2019/12/blog-post_487.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy