Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Αλέξης Καστρινός: "Από πότε το αυτονόητο και επιβεβλημένο (χρηματοδότηση ) θεωρείται ‘’ δώρο ‘’ και από πότε οι απλοί διεκπεραιωτές παρουσιάζονται ως ‘’ μάγοι’’ ;;;;;"

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 5 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 7.990.000,00 €  Από πότε το αυτονόητο και επιβεβλημένο (χρηματοδ...

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νο 5 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 7.990.000,00 € 

Από πότε το αυτονόητο και επιβεβλημένο (χρηματοδότηση ) θεωρείται ‘’ δώρο ‘’ και από πότε οι απλοί διεκπεραιωτές παρουσιάζονται ως ‘’ μάγοι’’ ;;;;; Ένας αγώνας ετών παίρνει σάρκα και οστά. Αισθάνομαι την πραγματική δικαίωση, παραβλέποντας την έλλειψη πολιτικού σεβασμού , πολιτικής ηθικής και αντίληψης ανθρώπων που οικειοποιούνται και παρουσιάζουν τον αγώνα και τον κόπο άλλων, ως δικό τους. Στα 16,5 χρόνια ενασχόλησης μου στον Α΄ βαθμό Αυτοδιοίκησης είχα ως αδιαπραγμάτευτη αρχή μου να πορεύομαι πάντα με την ΑΛΗΘΕΙΑ. 

 Αν δεν υπήρχε εγκεκριμένο Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου ;;; 

 Αν δεν υπήρχε εγκεκριμένο κτιριολογικό πρόγραμμα θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου ;;; 

 Αν δεν υπήρχε χρηματοδότηση της Μελέτης με το ποσό 348.084,37 € θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου ;;; 

 Αν δεν υπήρχε η Μελέτη θα μπορούσε να υπάρξει χρηματοδότηση για την κατασκευή του Μουσικού Γυμνασίου- Λυκείου ;;; 

 Μήπως υπάρχει στην Ελληνική Επικράτεια πουθενά ώριμη Μελέτη που να αφορά ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ στο Νομό και να μην χρηματοδοτείται ;;;; 

Η ωρίμανση του έργου του Μουσικού Γυμνάσιου – Λυκείου είναι μία προσπάθεια επίπονης δουλειάς ετών. Ξετυλίγοντας το κουβάρι των ενεργειών από την αρχή, όταν αναλάβαμε ως Καλλικρατικός Δήμος Πηνειού και ενώ χρειάστηκε να προβούμε σε πλήθος ενέργειες εκ νέου (σύνταξη εκ νέου όλων των απαιτούμενων μελετών, εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων από δεκάδες υπηρεσίες (ΥΠΕΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κλπ ) λόγω της πολυνομοθεσίας και γραφειοκρατίας που διέπει την Ανέγερση σχολικών υποδομών σε περιοχές Εκτός σχεδίου, καταφέραμε το ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ, όπως: 

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 76/4862/13-02-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικού Προελέγχου του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου(Γυμνασίου- Λυκείου) από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου. 

2. Την υπ΄αρ. πρωτ.οικ. 27541/19-6-2015 Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την ανέγερση Μουσικού Σχολείου στα πλαίσια του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας . 

3. Την υπ’ αρ.1/2016 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Π.Ε. Ηλείας του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

4. Το Π.Δ. (ΦΕΚ100/11-05-2017 / ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π) <<Έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εκτός ορίων οικισμού εκτός ΓΠΣ Βαρθολομιού και εντός ΖΟΕ Ν. Ηλείας έκταση στη θέση Αγά Λιβάδι Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού για τον καθορισμό χώρου ανέγερσης Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού>>, Ξεπερνώντας την ατελείωτη γραφειοκρατία, πολυνομοθεσία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.
Είναι το ΠΡΩΤΟ και ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ, στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

5. Την υπ' αρ. πρωτ. 109709/Α2 / 29-06-2017 Απόφαση Έγκρισης Κτηριολογικού προγράμματος για την ανέγερση του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Βαρθολομιού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας/150 μαθητών του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

6. Την από 27-2-2018 (αρ. πρωτ. 1933) υποβολή τεχνικού δελτίου για τη χρηματοδότηση της μελέτης του μουσικού γυμνασίου – λυκείου Βαρθολομιού στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

7. Την από 17-4-2018 (αρ.πρωτ. 41781) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτση ένταξης χρηματοδότησης της Μελέτης ''ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ’’ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, στη ΣΑΕ 055 με κωδικό έργου 2018ΣΕ05500002, ποσού 348.084,37 €. 

8. Την υπ’ αρ. 193/2018 (6-8-2018) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πηνειού περί έγκρισης των Τευχών Δημοπράτησης της Μελέτης ''ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ‘’ Π/Υ 350.661,11ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

9. Την υπ' αρ. 174/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πηνειού περί <<Λήψης απόφασης για έγκριση των όρων διακήρυξης της Μελέτης " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ">> Π/Υ 350.661,11€ (ΜΕ ΦΠΑ) (ΑΔΑ:ΩΝΘΛΩΞΑ-53Π), . 

10. Την υπ' αρ. πρωτ. 8357/12-09-2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ άνω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ ,προϋπολογισμού 350.661,11€ με Φ.Π.Α. Και τίτλο: << Ανέγερση μουσικού γυμνασίου-λυκείου Βαρθολομιού >>. 

11. Τον από 26-10-2018 Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της Μελέτης " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ">>. 

12. Την από 27-02-2019 (αρ. πρωτ. 1986) Σύμβαση Εκπόνησης Μελέτης <<ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΑ ΛΙΒΑΔΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ >> . Τα μόνα έργα που εκτελούνται και θα εκτελούνται και είναι ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ και είναι αυτά που δίνουν ΕΛΠΙΔΑ και ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ στους πολίτες, είναι τα έργα που οραματιστήκαμε , σχεδιάσαμε, ωριμάσαμε, εντάξαμε σε χρηματοδοτικά προγράμματα , δημοπρατήσαμε … 

Ως ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ… Εσείς το μόνο που πετύχατε εδώ και 16 μήνες είναι ΝΑ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΕΡΓΑ και ΜΕΛΕΤΕΣ. Τους μόνους που πείθετε είναι αυτοί που επωφελούνται από τα ρουσφέτια σας. ΑΛΗΘΕΙΑ ποιες είναι οι ενέργειες που κάνατε και μη μπορώντας να ευχαριστήσετε τον εαυτό σας , ευχαριστήσατε τον πρώην Γενικό σας Γραμματέα;;; 

 Να παραλάβετε από το Μελετητή την Μελέτη του Μουσικού σχολείου που εμείς αναθέσαμε;;; 

 Να επισκεφθείτε τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για να αναλάβει την Κατασκευή του Μουσικού Σχολείου , προκειμένου να απαλλαγείτε από τις ευθύνες;;;; 

 Να πείσετε τον κ. Περιφερειάρχη να σας χρηματοδοτήσει ένα ώριμο έργο που εμείς δημιουργήσαμε και όχι μόνο οραματιστήκαμε , όταν ο κ. Περιφερειάρχης παρακαλεί τους Δήμους της Περιφέρειας για ώριμα και σημαίνουσας αξίας έργα ;;; Εμείς είμαστε παρόντες με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προπάντων γνώση για όλα αυτά που δημιουργήσαμε και αφήσαμε ως ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ , γιατί πραγματικά είχαμε βάλει το ΠΗΧΗ ΨΗΛΑ… 

Υ.Γ.1. Η προσπάθεια ΚΑΠΗΛΕΙΑΣ των ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ που σας αφήσαμε δεν μπορεί να πείσει παρά μόνο την ‘’ΑΥΛΗ ΣΑΣ’’… 

Υ.Γ.2. Έργο σας η εγκαθίδρυση του λαϊκισμού, του ρουσφετιού και του παραγοντισμού στο ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ… 

Υ.Γ.3. Το ‘’πολιτικό παπατζιλίκι σας’’ είναι προηγούμενων δεκαετιών και έχει ως μοναδικό ακροατήριο τους ‘’προσωρινά βολεμένους ‘’ … 

Υ.Γ.4. Πραγματικά κοπιάσατε για το Μουσικό, να βγείτε σε τηλεδιάσκεψη με το Περιφερειάρχη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.»… 

Υ.Γ.5. Απορώ με την Υποκρισία σας από τη μία να ευχαριστείτε την Τεχνική Υπηρεσία και από την άλλη να φέρνετε τους Επιθεωρητές Δημοσίων Έργων για να τους τιμωρήσετε … 

Υ.Γ.6. ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΚΑΡΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ…

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ 
πρ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Αλέξης Καστρινός: "Από πότε το αυτονόητο και επιβεβλημένο (χρηματοδότηση ) θεωρείται ‘’ δώρο ‘’ και από πότε οι απλοί διεκπεραιωτές παρουσιάζονται ως ‘’ μάγοι’’ ;;;;;"
Αλέξης Καστρινός: "Από πότε το αυτονόητο και επιβεβλημένο (χρηματοδότηση ) θεωρείται ‘’ δώρο ‘’ και από πότε οι απλοί διεκπεραιωτές παρουσιάζονται ως ‘’ μάγοι’’ ;;;;;"
https://1.bp.blogspot.com/-BHxR313M_oM/X_Id4fwX5qI/AAAAAAAEdbk/kNM2PU_NIJosbEBqKNeNL_9mgNTaIqGgQCLcBGAsYHQ/s600/Opera%2B%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF_2021-01-03_213934_mail.google.com.png
https://1.bp.blogspot.com/-BHxR313M_oM/X_Id4fwX5qI/AAAAAAAEdbk/kNM2PU_NIJosbEBqKNeNL_9mgNTaIqGgQCLcBGAsYHQ/s72-c/Opera%2B%25CE%25A3%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25B3%25CE%25BC%25CE%25B9%25CF%258C%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF_2021-01-03_213934_mail.google.com.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2021/01/blog-post_32.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/01/blog-post_32.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy