Ερμού 16, Αμαλιάδα, Τηλέφωνο: 26220 27473

Τεχνικό Δελτίο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας της ελιάς κατά την εαρινή περίοδο

Η ελαιοκαλλιέργεια βρίσκεται στην έναρξη της νέας βλάστησης και οι πιο πρώιμοι ελαιώνες βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των ανθοταξιών...

Η ελαιοκαλλιέργεια βρίσκεται στην έναρξη της νέας βλάστησης και οι πιο πρώιμοι ελαιώνες βρίσκονται στο στάδιο σχηματισμού των ανθοταξιών και στο φούσκωμα των ανθιδίων. Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από ήπιο και υγρό κλίμα, και λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή, επισημάνουμε τα κυριότερα προβλήματα φυτοπροστασίας. 

 Γλοιοσπόριο ή Ανθράκνωση (Colletotricum gloeosporioides, Colletotricum acutatum & Colletotricum clavatum) 

Το γλοιοσπόριο θεωρείται μια από τις σημαντικότερες μυκητολογικές ασθένειες της ελιάς, στις περιοχές όπου επικρατούν υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής υγρασίας, με αποτέλεσμα απώλειες στην παραγωγή και υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου. Κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας ή μετά από ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, το γλοιοσπόριο έχει καταστρεπτική συνέπειες στην ελαιοκαλλιέργεια. Η ανάπτυξη του μύκητα ευνοείται όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 10 - 25 0 C και η υγρασία είναι υψηλή. 

Η προσβολή των ανθέων θεωρείται το πιο κρίσιμο στάδιο για την εγκατάσταση και εξέλιξη του μύκητα, γιατί η προσβολή κατά το στάδιο αυτό αποτελεί την βάση για την εξάπλωση της ασθένειας, με τις πρωτογενείς μολύνσεις. Οι μολύνσεις του παθογόνου ξεκινούν την άνοιξη από τους μουμιοποιημένους καρπούς και τα μολυσμένα φύλλα που παραμένουν στα κλαδιά ή βρίσκονται στο έδαφος. Συνήθως το παθογόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και η επόμενη κρίσιμη περίοδος αρχίζει με την έναρξη της ωρίμανσης των καρπών.

Την τρέχουσα περίοδο μέσω του αέρα και της υψηλής σχετικής υγρασίας το μόλυσμα μεταφέρεται στα άνθη και στα φύλλα. Σε ελαιώνες που υπάρχει ιστορικό προσβολών γλοιοσπορίου συστήνεται ψεκασμός κατά τη διάρκεια της άνθησης και του καρπιδίου, ιδιαίτερα μετά από βροχοπτώσεις.

Κυκλοκόνιο (Spilocaea oleagina) 

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι οι καστανές κυκλικές κηλίδες - «μάτια παγωνιού» - στην πάνω επιφάνεια των φύλλων. Προσβάλλει ακόμη τους μίσχους των φύλλων και τους ποδίσκους των καρπών και πιο σπάνια τους καρπούς και τους νεαρούς κλάδους. Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και αποφύλλωση, συχνότερα στους κλάδους των ποδιών. Οι καιρικές συνθήκες αυτής της περιόδου, μέτριες θερμοκρασίες 15 - 20 0 C, ευνοούν τις νέες μολύνσεις, με την ύπαρξη υψηλής υγρασίας και ιδιαίτερα μετά από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις. 

Οι ανοιξιάτικες μολύνσεις αποτελούν τις πρωτογενείς μολύνσεις. Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός για την προστασία της νέας βλάστησης (2 - 5 εκ.).  Κερκόσπορα (Pseudocercospora cladosporioides) Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της ασθένειας είναι ο γκρίζος μεταχρωματισμός στην κάτω επιφάνεια των παλαιότερων φύλλων ενώ στην επάνω επιφάνεια σχηματίζονται ακανόνιστες κίτρινες κηλίδες, οι οποίες εξελίσσονται σε ξηράνσεις και προκαλείται πρόωρη φυλλόπτωση το καλοκαίρι. Οι βροχοπτώσεις είναι καθοριστικός παράγοντας για την εξάπλωση της ασθένειας. 

Συστήνεται προληπτικός ψεκασμός για την προστασία της νέας βλάστησης (2-5εκ.), με ταυτόχρονη δράση και κατά του κυκλοκόνιου. Τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα σκευάσματα μπορείτε να τα αναζητήσετε στη διεύθυνση http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/PATRA/2021/mikitoktona_e lia_310321.pdf 

 Καλόκορη (Calocoris trivialis) 

Είναι πολυφάγο έντομο (βρωμούσα) το οποίο προσβάλλει τις ανθοταξίες, περιστασιακά και τοπικά, και επιφέρει μειωμένη καρπόδεση. Τα κρίσιμα βλαστικά στάδια προσβολής είναι από την ανάπτυξη των ανθοταξιών μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων (λίγο πριν την άνθιση). Αυτή την εποχή οι νύμφες της καλόκορης βρίσκονται στα ζιζάνια των ελαιώνων και τρέφονται από αυτά. Λόγω της αυξημένης υγρασίας και των βροχοπτώσεων, η αυτοφυής βλάστηση είναι άφθονη και παρέχει τροφή στο έντομο. Συστήνεται να μην απομακρύνονται τα ζιζάνια από τους ελαιώνες μέχρι την έναρξη της άνθισης, ώστε να καθυστερήσει η μετακίνηση του εντόμου προς τα ελαιόδεντρα για αναζήτηση τροφής και να περιοριστούν οι προσβολές στην ανθοφορία της ελιάς. 

 Πυρηνοτρήτης (Prays olea) 

Την περίοδο αυτή οι προνύμφες της φυλλόβιας γενεάς (οι οποίες διαχείμασαν στα φύλλα) τρέφονται από την τρυφερή βλάστηση και τις ανθοταξίες. Συνήθως οι προσβολές της φυλλόβιας γενιάς είναι περιορισμένες και δεν δικαιολογούν επέμβαση. Η πρώτη γενεά αναπτύσσεται στα άνθη (ανθόβια γενεά), η δεύτερη αναπτύσσεται στον καρπό (καρπόβια γενεά) και η τρίτη στο φύλλωμα (φυλλόβια γενεά). Κατά κανόνα στη φυλλόβια γενεά δεν επεμβαίνουμε. 

Μαργαρόνια (Μargaronia unionalis) 

Οι προνύμφες του εντόμου προσβάλλουν τις κορυφές και τα φύλλα των τρυφερών βλαστών, τα κλειστά άνθη και τους πράσινους καρπούς. Η προσβολή συνήθως εμφανίζεται σε ορισμένες περιοχές και χρονιές. Σε περιοχές που υπήρξε σημαντική προσβολή συστήνεται ψεκασμός κατά την περίοδο της νέας βλάστησης. Τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα μπορείτε να τα αναζητήσετε στη διεύθυνση http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/GEORGPROEIDOPOIHSEIS/PATRA/2021/entomoktona_ elia_310321.pdf Χρησιμοποιείτε μόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς. Στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_crops.aspx http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_CROPS_skeyasma.aspx μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες και τα εγκεκριμένα σκευάσματα της ελιάς αντίστοιχα. 

Διαβάζετε και εφαρμόζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασμάτων για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον. Παρακολουθείτε τα δελτία καιρού για να ενημερώνεστε και αποφεύγετε τους ψεκασμούς όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες (βροχή ή δυνατός άνεμος). Εκτιμώντας τα παραπάνω, συστήνεται στους ελαιοπαραγωγούς της Π.Ε. Ηλείας να παρακολουθούν τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις του Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Αχαΐας και σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας και τους τοπικούς γεωπόνους, να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες φυτοπροστασίας στον κατάλληλο καλλιεργητικό χρόνο. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
Σπυροπούλου Παναγιώτα 
Κτηνίατρος

COMMENTS

Όνομα

ΑΓΟΡΕΣ Αγροτικά ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Ανθολογία Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Ασκηση Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ ΒΙΒΛΙΑ βιβλία/περιοδικά ΓΛΥΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΟΚΤΕΙΛ/ΠΟΤΑ ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Μουσική Μυθολογία Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολεμικές Τέχνες Πολιτική Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Τεχνικό Δελτίο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας της ελιάς κατά την εαρινή περίοδο
Τεχνικό Δελτίο Διαχείρισης Φυτοπροστασίας της ελιάς κατά την εαρινή περίοδο
https://1.bp.blogspot.com/-5HxwKqcThNs/YHWXkt21_HI/AAAAAAAEmZs/JgnWAEmpPFMTKgdAVaJCI8NaS22c_vFgQCLcBGAsYHQ/s600/foggy-1077725_960_720.webp
https://1.bp.blogspot.com/-5HxwKqcThNs/YHWXkt21_HI/AAAAAAAEmZs/JgnWAEmpPFMTKgdAVaJCI8NaS22c_vFgQCLcBGAsYHQ/s72-c/foggy-1077725_960_720.webp
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2021/04/blog-post_205.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/04/blog-post_205.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy