-->

«Καίνε» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λογαριασμοί ρεύματος, τρόφιμα και καύσιμα κίνησης

Οι λογαριασμοί ρεύματος, το κόστος των καυσίμων και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα είναι τα έξοδα που απασχολούν περισσότερο τα ελληνικά νοικο...

Οι λογαριασμοί ρεύματος, το κόστος των καυσίμων και οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα είναι τα έξοδα που απασχολούν περισσότερο τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως προκύπτει από την έρευνα της MRB για το newsbomb.gr. Κατά την ίδια έρευνα, μεγάλο μέρος των νοικοκυριών θεωρεί πως οι δαπάνες τους για διασκέδαση και ψυχαγωγία θα μειωθούν το επόμενο διάστημα, ενώ αισθητά μεγάλο είναι και το ποσοστό εκείνων που θεωρούν πως οι υποχρεώσεις τους προς την εφορία θα μείνουν σταθερές. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, οι ερωτηθέντες από την MRB κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποια εκτιμούν ότι θα είναι πορεία των εξόδων του νοικοκυριού τους το επόμενο χρονικό διάστημα. Και οι απαντήσεις έδειξαν πως οι λογαριασμοί ενέργειας αποτελούν με διαφορά τη μεγαλύτερη πηγή προβληματισμού για τα ελληνικά νοικοκυριά. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα: 

Το 74% των ερωτηθέντων θεωρεί πως τα έξοδα του νοικοκυριού τους για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο μάλλον θα αυξηθούν, το 15,3% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 6,7% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. Αναφορικά με τα έξοδα τροφίμων, το 64,4% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 24,8% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 6,9% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. 

Σε σχέση με τα έξοδα καυσίμων για τα οχήματα των νοικοκυριών από την έρευνα προκύπτει πως το 64,2% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 17,8% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 7,1% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. Σε σχέση με τα έξοδα για αγορά ειδών καθημερινής οικιακής χρήσης και προσωπικής περιποίησης το 49,7% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 34,3% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 12,1% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. 

Τα έξοδα για υποχρεώσεις απέναντι στην εφορία , τα ασφαλιστικά ταμεία και το κράτος το 36,4% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 43,3% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 6,9% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. Ως προς τα ιατρικά τους έξοδα, το 36% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 45,1% θεωρεί πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ ένα 6,9% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. 

Για τα έξοδα τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης , το 31,8% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 51,1% απάντησε πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ το 11,7% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. Για τα έξοδα για διασκέδαση και ψυχαγωγία, το 28,2% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 33,2% απάντησε πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, ενώ το 24,4% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν. 

Για τα έξοδα για την εκπαίδευση παιδιών, το 20,6% των ερωτηθέντων θεωρεί πως μάλλον θα αυξηθούν, το 19,5% απάντησε πως μάλλον θα παραμείνουν σταθερά, το 4,4% εκτιμά πως μάλλον θα μειωθούν, ενώ ένα 51% των ερωτηθέντων αναφέρει πως δεν έχει τέτοια έξοδα.
Μη ικανοποιημένο με τις επιδοτήσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο το 72,2% των ελληνικών νοικοκυριών 

Το 72,2% των ελληνικών νοικοκυριών θεωρεί μη ικανοποιητικές τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου που εξήγγειλε η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα της MRB για το Newsbomb.gr. Το εύρημα αυτό έχει έχει ειδικό βάρος, καθώς τα περισσότερα νοικοκυριά έχουν ήδη λάβει λογαριασμούς ρεύματος που ενσωματώνουν τις κυβερνητικές επιδοτήσεις. 

Το 74% των ερωτηθέντων που μετείχαν στην έρευνά θεωρούν πως τα έξοδα του νοικοκυριού τους για ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, ενώ μόλις 6,7% εκτιμά πως θα μειωθούν. Στην ερώτηση για το πόσο ικανοποιητικά καλύπτει το νοικοκυριό τους η κυβερνητική επιδότηση, το 41,4% των συμμετεχόντων απάντησε πως οι επιδοτήσεις δεν είναι και τόσο ικανοποιητικές, ενώ το 30,8% απάντησε πως δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. 

Τα ποσοστά αυτά αθροίζονται στο 72,2%. Ικανοποιητικές βρίσκει τις επιδοτήσεις μόλις το 18,8% των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, το 3,5% των συμμετεχόντων απάντησε πως οι επιδοτήσεις είναι πολύ ικανοποιητικές, ενώ το 15,3% απάντησε πως είναι αρκετά ικανοποιητικές. Από την έρευνα της MRB για το Newsbomb.gr προκύπτει πως το μεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που θεωρεί μη ικανοποιητικές τις επιδοτήσεις της κυβέρνησης στους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου είναι η ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών. 

Το 75,8% των ερωτηθέντων της εν λόγω ομάδας θεωρεί πως οι επιδοτήσεις δεν είναι τόσο ικανοποιητικές ή δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές. Ακολουθεί, η ηλικιακή ομάδα των 45-54 ετών με το ποσοστό των «ανικανοποίητων» να είναι στο 74,5%, η ηλικιακή ομάδα των 35-44 ετών με το 74% να θεωρεί πως οι επιδοτήσεις δεν είναι τόσο ικανοποιητικές ή δεν είναι καθόλου ικανοποιητικές, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω το ποσοστό των «ανικανοποίητων» είναι στο 72%.
Αδυναμία αποταμίευσης για 1 στα 2 ελληνικά νοικοκυριά 

Ισχνή είναι η δυνατότητα αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών, όπως προκύπτει από την έρευνα της MRB για το Newsbomb.gr. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως ένα στα δύο ελληνικά νοικοκυριά δεν έχει τη δυνατότητα αποταμίευσης, καθώς δεν περισσεύουν χρήματα για κάτι τέτοιο. Ειδικότερα, στο ερώτημα ποια θα είναι η πορεία των αποταμιεύσεών τους το επόμενο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ως εξής: To 46,4% των ερωτηθέντων ανέφερε πως δεν αποταμιεύει διότι δεν έχει τη δυνατότητα. 

Εξ αυτών το 53% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα των 45-54 ετών, η οποία είναι και η πλέον παραγωγική. Στην ηλιακή ομάδα μεταξύ 55-64 ετών το 51,3% δηλώνει αδυναμία αποταμίευσης, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65 και άνω το ποσοστό αυτό είναι στο 51,3%. Το 5,1% των ερωτηθέντων εκτίμησε πως οι αποταμιεύσεις τους θα αυξηθούν. Ωστόσο , όσοι έδωσαν τη σχετική απάντηση ανήκουν σε ηλιακές ομάδες μικρότερες των 45 ετών, καθώς μετά από αυτό το ηλιακό όριο η δυνατότητα για αποταμίευση κυριολεκτικά «κατακρημνίζεται». 

Είναι ενδεικτικό πως το 12,9% των ερωτηθέντων ηλικίας 17-24 ετών προβλέπει αύξηση στις αποταμιεύσεις του, στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών το σχετικό ποσοστό είναι στο 10,9%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 35-44 ετών το σχετικό ποσοστό είναι 6,7%. Στην ηλικιακή ομάδα των 45-54 ετών το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν πως θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις τους είναι μόλις 0,9%. Στην ηλικιακή ομάδα των 55-64 ετών το ποσοστό εκείνων που εκτιμούν πως θα αυξηθούν οι αποταμιεύσεις τους είναι μόλις 2,5%. 

Στους συνταξιούχους, δηλαδή στους άνω των 65 ετών, μόλις το 0,7% προβλέπει αύξηση των αποταμιεύσεων. To 24,2% των ερωτηθέντων απάντησε πως οι αποταμιεύσεις τους θα παραμείνουν σταθερές. Η ηλιακή ομάδα που δείχνει μεγαλύτερη πεποίθηση για σταθερότητα των αποταμιεύσεων είναι αυτή μεταξύ 35-44 ετών, καθώς το 27,7% αυτών έδωσε σχετική απάντηση. 

Την εκτίμηση ότι οι αποταμιεύσεις τους θα μειωθούν διατύπωσε τo 16,6% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Εξ αυτών το 20,2% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών. Στους ερωτηθέντες της ηλιακής ομάδας μεταξύ 25-34 ετών το 19,7% δήλωσαν πως διαβλέπουν πτώση των αποταμιεύσεων τους, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 65 και άνω το ποσοστό αυτό είναι στο 17,9%.
www.cnn.gr

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : «Καίνε» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λογαριασμοί ρεύματος, τρόφιμα και καύσιμα κίνησης
«Καίνε» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς λογαριασμοί ρεύματος, τρόφιμα και καύσιμα κίνησης
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh5P4mgjIHtsMRXIKdgx9LyiD5CqS9Fvuvr2loVhNGyxkDWgL9kM9guxygkR14cL3uXW0idIqlW675zU_NjAhi8agilFGrcmySFBNaV4rTnlbZ-fobXkSxNFyZ46Z9A0fuWPor2IdnaYlzMorled2uHR5IX4qE012mb5WSOxyyPFED8tltEF-zG1IxK=s600
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEh5P4mgjIHtsMRXIKdgx9LyiD5CqS9Fvuvr2loVhNGyxkDWgL9kM9guxygkR14cL3uXW0idIqlW675zU_NjAhi8agilFGrcmySFBNaV4rTnlbZ-fobXkSxNFyZ46Z9A0fuWPor2IdnaYlzMorled2uHR5IX4qE012mb5WSOxyyPFED8tltEF-zG1IxK=s72-c
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2021/12/blog-post_969.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2021/12/blog-post_969.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy