-->

Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας: Απολογισμός 2023 & Προγραμματισμός 2024

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ...


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ- ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2023 

Η Οργάνωση Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας- Κορινθιακής Σταφίδας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φρούτων – Λαχανικών – Σάτιρών – Ελαιολάδου Αμαλιάδας Νομού Ηλείας ( ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ ) υπέγραψε συμβάσεις μεταποίησης Βιομηχανικής Τομάτας για το 2023 με τα κάτωθι εργοστάσια: Η Διακίνηση που είχε για το 2023 ήταν: 

1. ΚΥΚΝΟΣ . ( 25.968.671 ) ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΝΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΙΛΑ . 

2. ΜΙΝΕΡΒΑ . ( 9.364.078 ) ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΙΛΑ . 

Επίσης υπόγραψε σύμβαση Κορινθιακής Σταφίδας με την ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ . 

Η διακίνηση που είχε για το 2023 σε Κορινθιακή Σταφίδα ήταν: 

Α) ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙΔΑ . (172.034 ) ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΠΤΑ ΚΙΛΑ . 

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2023 

Α. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΩΠΟΝΟΥ . Οι απαιτήσεις της αγοράς, η ανάγκη των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα και η προσπάθεια των παραγωγών να εφαρμόσουν τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον, έχουν δημιουργήσει την ανάγκη να εφαρμοστεί από μέλη της Ο.Π. το πρότυπο( GLOBALGAP), στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας , καθώς και σε ότι αφορά την κορινθιακή σταφίδα (AGRO 2.1 και 2.2 ) 

Με την απασχόληση του Γεωπόνου κατά την διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος επετεύχθη ο στόχος να καθοδηγείται ο παραγωγός στην καλλιέργεια των προϊόντων (βιομηχανική τομάτα-κορινθιακή σταφίδα). Επίσης δεν έγινε σπατάλη οικονομικών πόρων διότι δεν υπήρχαν πλεονασμοί σε φυτοφάρμακα ,λιπάσματα , αποτέλεσμα της στενής παρακολούθησης από το Γεωπόνο οπου περιόρισε όσον ήταν δυνατόν τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις με τα πολύ τοξικά σκευάσματα έτσι επετεύχθη ο στόχος της ορθής καλλιεργητικής πρακτικής μέσω προγραμμάτων βελτίωσης των γνώσεων των μελών της Ο.Π . τα όποια προήρθαν και μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης παραγώγων μας κυρίως αυτό έγινε στην βιομηχανική ντομάτα. 

Β) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ . 

Με δεδομένο ότι η περίοδος συλλογής στις βιομηχανίες τομάτας καθώς και η συγκομιδή (τρύγος) όπως και η αποξήρανση σταφίδας διενεργούνταν κατά τους θερινούς μήνες. Η απασχόληση τεχνολόγου γεωπόνου βοήθησε τόσο στον έλεγχο προς τα εργοστάσια της βιομηχανικής ντομάτας όσο και στον καλύτερο έλεγχο ποιότητας της κορινθιακής σταφίδας σε συνεργασία πάντα με τον γεωπόνο της ομάδας παραγωγών. 

Γ) ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ- ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Επένδυση σε αναλύσεις εδάφους και αρδευτικού νερού σύμφωνα με τις αρχές τις ορθής γεωργικής πρακτικής και τα δεδομένα της επιστημονικής βιβλιογραφίας όπου επιτεύχθηκε η αποτελεσματική και αποδοτική οργάνωση της παραγωγής, με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος (λίπανση, άρδευση) ορθολογικού τρόπου σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ανάγκες των φυτών. Η εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, εξ αιτίας του γεγονότος ότι η συμμετοχή των παραγωγών ήταν εθελοντική , αφού είχε προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση του προτύπου Agro , στην κορινθιακή σταφίδα, Καθώς και ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας στα πλαίσια της νομοθεσίας περί της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής με βάση τα πρότυπα GLOBALGAP. 

Δ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Σύναψη συνεργασίας εξειδικευμένου προσωπικού –ΠΕ Οικονομολόγου , λόγω των αυξημένων δραστηριοτήτων της ομάδας παραγωγών κρίθηκε απαραίτητη η Συνεργασία . Για την ορθή και πλήρη διεκπεραίωση λογιστικών πράξεων και οικονομικών συναλλαγών της ίδιας της ομάδας και των παραγωγών της αλλά και των συναλλαγών με τους μεταποιητές των προϊόντων μας κρίθηκε απαραίτητη η απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού προκειμένου να εξυπηρετηθούν άμεσες και καθημερινές ανάγκες της ομάδας παραγωγών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ- ΣΙΤΗΡΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ( ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του στόχου αυτού προτείνεται η συνέχιση της απασχόληση ενός Γεωπόνου καθώς και της Τεχνολόγου γεωπόνου με κύριο έργο την παροχή τεχνικών συμβουλών προς τους παραγωγούς καθ΄ολη τη διάρκεια της καλλιέργειας από την πρώτη επιλογή σπόρου έως και την παράδοση του προϊόντος στο εργοστάσιο. 

Από οικονομικής πλευράς αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται μόνο οι αναγκαίες επεμβάσεις και στο χρόνο που πρέπει δεν θα υπάρχουν πλεονασμοί με αποτέλεσμα να μην γίνεται σπατάλη τόσο σε φυτοφάρμακα όσο και σε λιπάσματα. Από τεχνικής πλευράς αυτή κάθε αυτή η εγκαιρότητα των επεμβάσεων και η ακρίβεια των χρησιμοποιουμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων θα αυξήσει την οικονομική διαφορά προς όφελος του παραγωγού. Αυτή η παρουσία του Γεωπόνου και των συνεργατών του στον Συν/σμο δίνει προοπτικές στους παραγωγούς για εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας πιο συμβατούς και καθαρούς για το περιβάλλον. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Παραγωγών Βιομηχανικής Τομάτας και κορινθιακής σταφίδας στα πλαίσια της νομοθεσίας περί της Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής, καθώς και την υλοποίηση των προγραμμάτων βελτίωσης. Επειδή οι σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις, με την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, εστιάζονται όλο και περισσότερο στα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ποιότητα, πρέπει το υπάρχον μοντέλο παραγωγής και διαχείρισης των τροφίμων να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Έτσι, υπάρχει απόλυτη σύνδεση των μεθόδων παραγωγής με την διαχείριση του περιβάλλοντος και τα προβλήματα που προκαλούνται στα τρόφιμα πχ μυκοτοξίνες , διοξίνες κτλ. 

Με την εκπόνηση λοιπόν του προγράμματος εκπαίδευσης πετυχαίνουμε την ορθή καλλιεργητική πρακτική μέσω προγραμμάτων βελτίωσης των δεξιοτήτων και των γνώσεων των μελών της Ο.Π.. Όσον αφορά δε την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και την ανάγκη παραγωγής προϊόντων χωρίς επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων η στενή παρακολούθηση του παραγωγού μας και η συστηματική επιστασία τους θα περιορίσει τις ανεπιθύμητες επεμβάσεις με τα πολύ τοξικά αποτελέσματα και θα ελαχιστοποιήσει στο έπακρο τις επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή ώστε να παράγονται καθαρά γεωργικά προϊόντα. Αυτή η παρουσία του Γεωπόνου και των συνεργατών του στον Συν/σμο δίνει προοπτικές στους παραγωγούς για εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργειας πιο συμβατούς και καθαρούς για το περιβάλλον. 

BEΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Ο Αγροτικός Συν/σμος Φρούτων και Λαχανικών – Σιτηρών- Ελαιόλαδού Αμαλιάδας Νομού Ηλέιας ( ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ ) στην προσπάθεια του να βελτιώσει τις συνθήκες εμπορίας της Κορινθιακής Σταφίδας καθώς και της Βιομηχανικής Τομάτας. Γι αυτό το λόγο θα προβεί σε ενέργειες εφοδίων ή εξοπλισμό που θα αποφέρει στην βελτίωση των προϊόντων . Με την σύναψη συνεργασίας εξωτερικού συνεργάτη οικονομολόγου θα επιτευχθεί η πλήρη εξυπηρέτηση των παραγωγών καθώς και των εμπορεύσιμων προϊόντων μας . O οικονομολόγος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οικονομικά, φορολογικά , λογιστικά και οργανωτικά ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με τους παραγωγούς και με την ομάδα. Επίσης προτείνει τρόπους για την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είτε σε προσωπικό είτε σε εμπορικό επίπεδο. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας: Απολογισμός 2023 & Προγραμματισμός 2024
Ομάδα Παραγωγών Αμαλιάδας: Απολογισμός 2023 & Προγραμματισμός 2024
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYXLsbCiWr5d1yCPvgCoum2Uj_F-mnaMxKQCSCq9rqn7itHOWZjLTu2z0U2Hd3Lk9bkBG0k7LlUL5Mg1a9rvgY7RsFm1dHnFlXtGnWQGxa9xD9fydvmsI3uMcjNixgRyq8UBRrAJiWZVAMBL5re5INXPJ4or0S2REugxPXDX9BwC9BeG0EjUWoy_Ycj-Y/s600/%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiYXLsbCiWr5d1yCPvgCoum2Uj_F-mnaMxKQCSCq9rqn7itHOWZjLTu2z0U2Hd3Lk9bkBG0k7LlUL5Mg1a9rvgY7RsFm1dHnFlXtGnWQGxa9xD9fydvmsI3uMcjNixgRyq8UBRrAJiWZVAMBL5re5INXPJ4or0S2REugxPXDX9BwC9BeG0EjUWoy_Ycj-Y/s72-c/%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%A9%CE%9D%20%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2023/12/2023-2024_20.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2023/12/2023-2024_20.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy