-->

Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

  Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Διονύσιος Μπαλιούκος προχώρησε στον ορισμό έμμισθων αντιδημάρχων και συγκεκριμένα των παρακάτω: Ορίζ...

 


Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Διονύσιος Μπαλιούκος προχώρησε στον ορισμό έμμισθων αντιδημάρχων και συγκεκριμένα των παρακάτω: Ορίζει ως έμμισθη καθ’ ύλη αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 τη δημοτική σύμβουλο Κουσκούρη Αθανασία του Αθανασίου και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνη για τη λειτουργία της διοικητικής υπηρεσίας του δήμου και την εξουσιοδοτεί για την τέλεση πολιτικών γάμων. Υπεύθυνη κατάρτισης οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και κανονισμών λειτουργίας υπηρεσιών. Υπεύθυνη κοινωνικής πολιτικής του δήμου, προνοιακών δομών. 

Υπεύθυνη θεμάτων εκπαίδευσης Υπεύθυνη θεμάτων πολιτισμού, τουρισμού και αρχαιολογικών χώρων Υπεύθυνη θεμάτων δημοτικής περιουσίας και κτηματολογίου. Υπεύθυνη θεμάτων σχεδιασμού διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 

Υπεύθυνη σχεδιασμού ζητημάτων ανακύκλωσης. Υπεύθυνη του προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου, ενώ θα εκπροσωπεί τον δήμο ενώπιον πολιτικών και δικαστικών αρχών για ζητήματα των οποίων έχει την εποπτεία. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω αντιδήμαρχο για την υπογραφή κάθε έγγραφου των υπηρεσιών του δήμου που έχεις σχέση με τις αρμοδιότητες που τις μεταβιβάστηκαν και εποπτεύει. 

Ορίζει ως έμμισθο καθ’ ύλη αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 το δημοτικό σύμβουλο Δάγκαρη Ιωάννη του Νικολάου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνος τμήματος προγραμματισμού. Υπεύθυνος οικονομικής υπηρεσίας. Υπεύθυνος των διαδικασιών επιβολής των τελών και είσπραξης αυτών, της ταμειακής υπηρεσίας. Υπεύθυνος υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης του δήμου. 

Υπεύθυνος του γραφείου κίνησης του δήμου. Υπεύθυνος του προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα και στις υπηρεσίες των οποίων έχει η αρμοδιότητα. Εκπροσωπεί το δήμο ενώπιον πολιτικών και δικαστικών αρχών για ζητήματα των οποίων έχει την εποπτεία σύμφωνα με τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες. Εξουσιοδοτεί την ανωτέρω αντιδήμαρχο για την υπογραφή κάθε έγγραφου των υπηρεσιών του δήμου που έχεις σχέση με τις αρμοδιότητες που τις μεταβιβάστηκαν και εποπτεύει. 

Ορίζει ως έμμισθο καθ’ ύλη αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 το δημοτικό σύμβουλο Καρνάρο Αναστάσιο του Παναγιώτη και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνος της μηχανοργάνωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των υπηρεσιών του δήμου. Υπεύθυνος θεμάτων πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και γραφείου άμυνας Δήμου ΔΕ Σκιλλούντος. 

Υπεύθυνος της υπηρεσίας καθαριότητας, αποκομιδής απορριμμάτων ανακυκλώσιμων υλικών και εγκαταλειμμένων κτιρίων. Υπεύθυνος θεμάτων ηλεκτροφωτισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικής ενότητας Σκιλλούντος. 

Υπεύθυνος θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιχειρησιακά υπεύθυνος για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων στη δημοτική ενότητα Σκιλλούντος. Υπεύθυνος προμηθειών δήμου. Υπεύθυνος νεκροταφείων ΔΚ Κρεστένων, Καλλικώμου, Ραχών Σαμικού, Κ. Σαμικού, Βρίνας και Γρύλλου. 

Ορίζει ως έμμισθο καθ’ ύλη αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 το δημοτικό σύμβουλο Γεωργακόπουλο Μιλτιάδη – Θεόδωρο του Φωτίου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος του γραφείου της δημοτικής ενότητας Ανδριτσαίνης, ο οποίος εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων σε αυτή. 

Υπεύθυνος θεμάτων πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και γραφείου άμυνας δήμου στη δημοτική ενότητα Ανδριτσαίνης. 

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Ανδριτσαίνης. 

Υπεύθυνος των τομέων ύδρευσης, αποχέτευσης, αποκομιδής απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών δημοτικών ενοτήτων Αλιφείρας & Ανδριτσαίνης. 

Υπεύθυνος των τομέων ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών, αθλητισμού και σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Ανδριτσαίνης. Υπεύθυνος θεμάτων οδοποιίας της δημοτικής ενότητας Ανδριτσαίνης. Υπεύθυνος της διαχείρισης των νεκροταφείων. 

Υπεύθυνος υλοποίησης προνοιακών δομών (βοήθεια στο σπίτι) της δημοτικής ενότητας Ανδριτσαίνης. Υπεύθυνος της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της δημοτικής ενότητας Ανδριτσαίνης. Υπεύθυνος της διαχείρισης αδέσποτων ζώων. 

Υπεύθυνος του προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου που ασκούνται στην δημοτική ενότητα Ανδριτσαίνης. Σε περίπτωση απουσίας ή κολλήματος του δημάρχου θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο αντιδήμαρχος Γεωργακόπουλος Μιλτιάδης – Θεόδωρος, ο οποίος ορίζεται ως αναπληρωτής δημάρχου. 

Ορίζει ως έμμισθο καθ’ ύλη αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 το δημοτικό σύμβουλο Μικέλη Δημήτριο του Γεωργίου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Υπεύθυνος του γραφείου της δημοτικής ενότητας Αλιφείρας ο οποίος εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων. 

Υπεύθυνος θεμάτων πολιτικής προστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας και γραφείου άμυνας δήμου στη δημοτική ενότητα στη δημοτική ενότητα Αλιφείρας. Υπεύθυνος παρακολούθησης της εξέλιξης των έργων που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Αλιφείρας. 

Υπεύθυνος των τομέων ηλεκτροφωτισμού, παιδικών χαρών, αθλητισμού και σχολικών μονάδων της δημοτικής ενότητας Αλιφείρας. Υπεύθυνος θεμάτων οδοποιίας της δημοτικής ενότητας Αλιφείρας. Υπεύθυνος της διαχείρισης των νεκροταφείων. Υπεύθυνος της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της δημοτικής ενότητας Αλιφείρας. 

Υπεύθυνος της διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Υπεύθυνος του προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου που ασκούνται στην δημοτική ενότητα Αλιφείρας. 

Επίσης ορίζει τους κάτωθι αντιδημάρχους: 

Ορίζει ως αντιδήμαρχο και για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 και μέχρι τη λήξη της κήρυξης του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το δημοτικό σύμβουλο Βασιλόπουλο Παναγιώτη του Κωνσταντίνου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος συντονισμού και παρακολούθησης της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση του κινδύνου. Υπεύθυνος αποκατάστασης υποδομών από πλημμύρες, πυρκαγιές και από άλλα καιρικά φαινόμενα. Υπεύθυνος πρόληψης και προστασίας κρίσιμων υποδομών από πυρκαγιές και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Υπεύθυνος αντιπλημμυρικών έργων στην παραποτάμια ζώνη. Υπεύθυνος αγροτικής οδοποιίας δημοτικής ενότητας Σκιλλούντος. Υπεύθυνος νεκροταφείων Καλυβακίων, Φρίξας, Σκιλλουντίας, Πλουτοχωρίου, Γραίκα, Διασέλλων, Πλατιάνας και Τρυπητής. 

Ορίζει ως αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 το δημοτικό σύμβουλο Γριβάκη Παναγιώτη του Αντωνίου και μεταβιβάζει σε αυτόν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνος αγροτικών θεμάτων Δήμου και διαδικασιών αποζημιώσεων ΕΛ.ΓΑ. Υπεύθυνος αγροτικής παραγωγής. Υπεύθυνος εγγειοβελτιωτικών έργων ποταμού Αλφειού και περιοχών αναδασμού. Υπεύθυνος θεμάτων κτηνοτροφικής παραγωγής. Υπεύθυνος συντήρησης υποδομών γεωκτηνοτροφικής παραγωγής Υπεύθυνος νεκροταφείο Δ.Κ. Μακρισίων. 

Ορίζει ως αντιδήμαρχο για τη χρονική περίοδο από 22 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2025 τη δημοτικό σύμβουλο Φωτεινοπούλου Κωνσταντίνα του Δημοσθένη και μεταβιβάζει σε αυτήν τις παρακάτω αρμοδιότητες: Υπεύθυνη θεμάτων παραγωγής και επιχειρηματικότητας. Υπεύθυνη του τομέα ανάπτυξης και των εμπορικών δραστηριοτήτων του δήμου. Υπεύθυνη επαρχιακής οδοποιίας και κυκλοφοριακών θεμάτων. Υπεύθυνη υπηρεσίας πρασίνου και παιδικών χαρών δημοτικής ενότητας Σκιλλούντος. Υπεύθυνη για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Υπεύθυνη διαχείρισης δημοτικών χώρων στο παραλιακό μέτωπο, παραλίμνια ζώνη. Υπεύθυνη ζητημάτων νεολαίας. Υπεύθυνη επικοινωνίας, πρόληψης και αντιμετώπισης σχολικής βίας, εκφοβισμού, ενδοοικογενειακής βίας, βίας κατά των γυναικών κτλ μορφών βίας 

www.patrisnews.com

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
Οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRZVus4igDcL8GokG32GT2TQrQ2qB_HHkRc-crILc56eSsn1xQGujgQVdPI4_2UhIWqrDU5MDE4mmVZNZZtL1vHIV_i3-N-p1UavjlRt_yM05kOOstuc3K3eXwLE7nx-bFcMnHuyrGg6a8HUW9j1dtybTUziO7ZkHQMjRn6q1WT3aI4YplurwL37qnlSQ/s600/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-01-23_141225_www.patrisnews.com.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRZVus4igDcL8GokG32GT2TQrQ2qB_HHkRc-crILc56eSsn1xQGujgQVdPI4_2UhIWqrDU5MDE4mmVZNZZtL1vHIV_i3-N-p1UavjlRt_yM05kOOstuc3K3eXwLE7nx-bFcMnHuyrGg6a8HUW9j1dtybTUziO7ZkHQMjRn6q1WT3aI4YplurwL37qnlSQ/s72-c/Opera%20%CE%A3%CF%84%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B9%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF_2024-01-23_141225_www.patrisnews.com.png
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2024/01/blog-post_174.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/01/blog-post_174.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy