-->

Νίκος Κοροβέσης: Με γεμάτη ατζέντη και διεκδικήσεις για την θωράκιση της Ηλείας

   Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Κοροβέσης για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και υπόμνημα με τις κατεπείγουσες ανάγκες της περιοχής   Πιστός ...

 


 Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Κοροβέσης για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και υπόμνημα με τις κατεπείγουσες ανάγκες της περιοχής
 

Πιστός στις εξαγγελίες του, πως η Πολιτική Προστασία αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης συναντήθηκε το πρωί της Δευτέρας 27 Μαΐου, για μία ακόμα φορά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, μεταφέροντας του τα αιτήματα της περιοχής για μια ασφαλή αντιπυρική περίοδο και παράλληλα του παρέδωσε και ένα υπόμνημα, με περαιτέρω διεκδικήσεις για την θωράκιση της περιοχής απέναντι στις φυσικές καταστροφές. 

Ο Νίκος Κοροβέσης έθεσε υπόψιν του κ. Κικίλια το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την διακοπή των εργασιών καθαρισμού σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ηλείας και ακολούθως η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και τις παρεμβάσεις που κρίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας ότι πρέπει να γίνουν με στόχο την πρόληψη, την ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και του περιβάλλοντος. 

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Κοροβέσης για κάθε έναν από τους τέσσερις άξονες οι εξής: 

AΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Κτίρια Φάρος, Άτλαντας, Προμηθέας και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις: Καθώς ήδη έχουν αναβαθμιστεί όλα τα κτήρια των πυροσβεστικών μονάδων πλην της Αμαλιάδας ζητήθηκε να προβούν και στην εκεί αναβάθμιση. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.): Στο αεροδρόμιο του Επιταλίου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη καθώς ενός ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. καθώς έχουμε έναν από τους υψηλότερους δείκτες επικινδυνότητας, περιοχές ΝΑΤURA και αρχαιολογικούς χώρους. 

Εξοπλισμός Εθελοντικών Οργανώσεων: Προμήθεια εξοπλισμού. Γίνεται προσπάθεια δημιουργίας δικτύου εθελοντών από την Π.Ε. Ηλείας ανά δήμο με την συνεργασία πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Οχήματα μεταφοράς, δασοπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών και λοιπών καταστροφών για το προσωπικό Γ.Γ.Π.Π., Π.Ε.ΚΕ.Π.Π: Αίτηση για εξοπλισμό και οχήματα για την ενίσχυση των εθελοντικών μονάδων αλλά και για την συνδρομή στις προσπάθειες των δασαρχείων και της πυροσβεστικής όπου χρειαστεί. 

Επίσης αίτημα, το όχημα που είχε και πέρυσι η Π.Ε. Ηλείας με leasing και χρησιμοποιήθηκε από τις ομάδες των ξένων πυροσβεστών που είχαμε στην Ολυμπία και θέλουμε να τους έχουμε και πάλι φέτος. Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης μάθησης και Ευαισθητοποίηση πληθυσμού: Οι δήμοι έχουν ήδη πάρει εξοπλισμό σε υπολογιστές και GPS που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της Πυροσβεστικής (engage). Αίτημα να έχει και η Π.Ε. Ηλείας κάτι ανάλογο. Θα ήταν χρήσιμο (λόγω διαλειτουργικότητας). 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές: Ζητάμε την προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού. 

Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ευαίσθητες περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι κλπ.): Πέρα από την αναγκαιότητα της προμήθειας τους , ο τομέας Τουρισμού της ΠΔΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα HERIT ADAPT που στοχεύει στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών μέσα από τη συγκρότηση διεπιστημονικών τοπικών ομάδων εργασίας έχοντας ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού, που θα βασίζεται σε δεδομένα ενός Βιώσιμου Μοντέλου Τουρισμού. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί σε 8 επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Euro-MED, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών UNESCO καθώς και λιγότερο γνωστών μνημείων, παράκτιων και ορεινών περιοχών και συγκεκριμένα τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα που απαιτεί την τοποθέτηση συστήματος ανίχνευσης καπνού και αξιολόγησης των μετρήσεων του. 

Προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών καταστροφών: Εκτός από τις κάμερες και τους μετεωρολογικούς σταθμούς, είναι αναγκαία και η προμήθεια συσκευής μέτρησης της σκόνης ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν όσα ορίζει η εγκύκλιος αριθ Δ1(δ)/ΓΠ οικ 25498/08-05-2024 του τμήματος Υγειονομικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Κινητά κέντρα επιχειρήσεων στις 13 Περιφέρειες: Παροχή κινητής μονάδας (λεωφορείου) για το συντονισμό των επιχειρήσεων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS πυροσβεστικού σώματος, οχημάτων πολιτικής προστασίας Περιφερειών και Δήμων, Αναβάθμιση Συστήματος Engage: Όπως προαναφέρθηκε και στον Άξονα 1, αίτημα να υπάρξει σύνδεση μεταξύ Περιφέρειας , Δήμων και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

Αίτημα για αύξηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης αλλά σύμφωνα με Ειδικά μέσα περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών και οχήματα που συμβάλουν στην επιχειρησιακή ετοιμότητα (7) που αναφέρει ο Άξονας 4. Αίτημα για μέσα και εξοπλισμό που θα συμβάλλουν στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής αλλά και παροχή αναγκαίου εξοπλισμού στις εθελοντικές ομάδες. 

Υπόμνημα με τις κατεπείγουσες ανάγκες 

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, παρέδωσε στον στον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια ένα υπόμνημα, μέσα στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Ηλεία χρήζει άμεσης προσοχής και πρόνοιας από το Υπουργείο, παραθέτοντας τις κατεπείγουσες ανάγκες που υπάρχουν στις περιοχή και οι οποίες προκύπτουν από την επικοινωνία που υπήρξε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

1. Αύξηση της κατανομής των εναέριων μέσων πυρόσβεσης σε σχέση με την περσινή περίοδο, με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας 
2. Δημιουργία στην Ηλεία, βάσης ομάδας ΕΜΟΔΕ καθ΄ όλη την αντιπυρική περίοδο και ομάδας ΜΕΤΠΕ ανάλογα με τον δείκτη της επικινδυνότητας 
3. Προεγκατάσταση (prepositioning) ευρωπαίων πυροσβεστών στον νομό μας 
4. Επιτήρηση από Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) σε επικίνδυνες και ευαίσθητες περιοχές 
5. Προμήθεια εξοπλισμού για τα μέλη των Εθελοντικών Ομάδων.

COMMENTS

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiz6rV3JL2_MbZ9JedxVL8BB_0WG-37UT64zaQVv7ycuRLmw9jyOkuqg16xgJQv9YwpS9ZeXd4ZDs-ZA4iNqjGdfpQCRx6e5AWXLwF4EZyL-ECWQV1WBdyoNUUzEyenZ5OTU34dN0n514uJT3gx7M4VEyW4YneeOYzfs-FHxV4xzOH9cQ-mCQ0MmqD-=s929
Όνομα

Αγροτικά Αθλητισμός Ανδραβίδα-Κυλλήνη Ανδρίτσαινα-Κρέστενα Αρθρο Αρχαία Ολυμπία Αστυνομία ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΜΟΤΟ βιβλία/περιοδικά ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΟΡΑΜΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Ζαχάρω ΖΥΜΑΡΙΚΑ Ηλιδα Θρησκεία ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Ιστορία ΚΟΣΜΟΣ ΚΡΕΑΣ Κύπρος ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ Ν.ΗΛΕΙΑΣ Ξέρετε ότι... ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Παρουσίαση ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πηνειός Πολιτική ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Προορισμοί Πρόσωπα Πύργος Ρεπορτάζ Συνέντευξη Σχόλιο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υγεία Φιλοσοφία & Φιλόσοφοι Φωτογραφία ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Break News Crime stories EDITORIAL LIFESTYLE VIDEO
false
ltr
item
"Ενδείξεις-Αποδείξεις" : Νίκος Κοροβέσης: Με γεμάτη ατζέντη και διεκδικήσεις για την θωράκιση της Ηλείας
Νίκος Κοροβέσης: Με γεμάτη ατζέντη και διεκδικήσεις για την θωράκιση της Ηλείας
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfDIILXNk2SNzd6MJGOazz6I6QA0XYq6Eo981kK3IbUxBxrPjikNsqz46W2y9uYKGE3R-Uvhyvg5zhCRiIxOeuprAZmhKSpbie9cQNL2KRVSdE2yBfS69GnW0PzuASE8zzvQCp2kK4P2UhDN-VIRes9vlgp4fVS3XqcgZVAUALsPHWjvZXG1eBrbKSe9q0/s600/%CE%A0.%CE%95.%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9D.%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%202.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjfDIILXNk2SNzd6MJGOazz6I6QA0XYq6Eo981kK3IbUxBxrPjikNsqz46W2y9uYKGE3R-Uvhyvg5zhCRiIxOeuprAZmhKSpbie9cQNL2KRVSdE2yBfS69GnW0PzuASE8zzvQCp2kK4P2UhDN-VIRes9vlgp4fVS3XqcgZVAUALsPHWjvZXG1eBrbKSe9q0/s72-c/%CE%A0.%CE%95.%20%CE%97%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%91%CE%A3%20-%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%9D.%20%CE%9A%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%92%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%9C%CE%95%20%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%A1%CE%93%CE%9F%20%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3%202.jpg
"Ενδείξεις-Αποδείξεις"
https://www.newsgf.net/2024/05/blog-post_203.html
https://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/
http://www.newsgf.net/2024/05/blog-post_203.html
true
534586854069144982
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All Πριν φύγετε, διαβάστε επίσης... LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy